Scheiden en het nabestaandenpensioen

De gevolgen op een rij

  1. U bouwt pensioen op voor uw partner.
  2. Dit gebeurt automatisch via uw pensioenregeling.
  3. Bij overlijden ontvangt uw ex-partner het deel van het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd vóór de scheiding (bijzonder nabestaandenpensioen).
  4. Een eventuele nieuwe partner ontvangt het deel dat is opgebouwd na de scheiding.
  5. In de huwelijkse voorwaarden, de partnerschapsvoorwaarden of in de echtscheidingsovereenkomst kunt u andere afspraken over het nabestaandenpensioen maken.
  1. U bouwt geen pensioen op voor uw partner, maar u bent verzekerd.
  2. De verzekering geldt voor de periode waarin u bij de werkgever die dit pensioen aanbiedt in dienst bent.
  3. Als u overlijdt tijdens uw dienstverband, heeft uw ex-partner geen recht op een uitkering.
  4. Een eventuele nieuwe partner ontvangt wel een nabestaandenpensioen.
  5. In de huwelijkse voorwaarden, de partnerschapsvoorwaarden of in de echtscheidingsovereenkomst kunt u andere afspraken over het nabestaandenpensioen maken.