De kosten van beleggen

U belegt bij ons tegen lage kosten

Beleggen levert meestal geld op. Maar het vraagt wel tijd en aandacht. Daarom berekenen wij kosten. Wij houden deze kosten laag. 

Onze beleggingskosten

De aankoopkosten zijn 0,30%. Doet u een aankoop van 100,- euro, dan belegt u 99,70 euro. Deze kosten trekken wij automatisch af van het aankoopbedrag.

Voor het beheer van uw beleggingen betaalt u jaarlijks lopende kosten. Deze zijn verwerkt in de koers van het fonds. En zijn voor elk fonds anders. 

Mixfondsen: 0,60%
Staatsobligatiefonds: 0,22%
Bedrijfsobligatiefonds: 0,38%
Wereldwijd Aandelenfonds: 0,28%
Opkomende Markten Aandelenfonds: 0,39%

De fondsbeheerder rekent op- en afslagkosten. Als u een fonds koopt, verkoopt, of switcht, moet het fonds beleggingen kopen of verkopen. Daar zijn kosten aan verbonden. Het zou niet eerlijk zijn als beleggers die al in dat fonds beleggen mee moeten betalen aan deze kosten. Daarom wordt er een op- of afslag in rekening gebracht. U vindt de hoogte van de op- en afslagpercentages op de website van Achmea Investment Management (Achmea IM). Achmea IM beheert de beleggingsfondsen van Centraal Beheer.

Lees meer over de kosten voor beleggen in het aanvullend prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid)

Naast de kosten die u betaalt aan de fondsbeheerder, zijn er ook aanbieders die extra kosten in rekening brengen. Deze kosten worden vaak servicekosten, service fee of bewaarloon genoemd. U betaalt dan elk kwartaal een bepaald percentage over de waarde van uw beleggingen. De aanbieder rekent deze kosten bijvoorbeeld voor het beheren van uw rekening en de informatie die u over uw beleggingen krijgt. U betaalt deze kosten rechtstreeks aan de aanbieder. Dus niet aan de fondsbeheerder. Bij Centraal Beheer betaalt u deze kosten niet. Ook rekenen wij geen verkoop- of switchkosten.

Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee.
U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd in Den Haag, KvK nr. 27154399. Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.