Uw lijfrente komt vrij

Wilt u uw lijfrente laten uitkeren of verlengen?

Uw lijfrente uitkeren

Het is belangrijk om te weten wat wel en niet mogelijk is met uw lijfrente. Wilt u uw lijfrentekapitaal laten uitkeren? Dan koopt  u een lijfrente uitkeringsproduct. Hiervoor betaalt u afsluitkosten.

U heeft de volgende mogelijkheden.

  • U vult een aantal jaren uw AOW en pensioen aan
  • U vult levenslang uw AOW en pensioen aan
  • U laat het bedrag uitkeren ter overbrugging tot aan uw AOW of pensioen
  • U laat het bedrag in 1 keer uitkeren

Meer informatie over uw mogelijkheden.

Uw lijfrente verlengen

Uw lijfrente komt vrij. Heeft u het geld nog niet nodig? Dan kunt u uw lijfrente verlengen. Dit kan op 2 manieren.

U verlengt uw huidige product
U kiest een nieuwe einddatum. De einddatum is bij ons uiterlijk op 1 december in het 5e jaar na uw AOW-leeftijd.

U koopt een nieuw lijfrente opbouwproduct
Het opbouwproduct van Centraal Beheer heet Extra Pensioen Sparen. Hiervoor betaalt u afsluitkosten. Uw geld staat dan op een geblokkeerde bankspaarrekening. U kunt verlengen tot uiterlijk 1 november in het 5e jaar na uw AOW-leeftijd.

Onze producten

Om lijfrente te laten uitkeren of verlengen

Extra Pensioen Inkomen

Tijdelijk uitkeringen ontvangen met ons bankspaarproduct.

Garantie Inkomen Lijfrente

Tijdelijk of levenslang uitkeringen ontvangen met ons verzekeringsproduct.

Extra Pensioen Sparen

Via banksparen uw lijfrentekapitaal verlengen.

Rente Vast Plan

Uw lijfrente uitstellen tot een later moment. Alleen voor klanten die bij Centraal Beheer en FBTO lijfrente hebben opgebouwd.