Uw chatgesprek

U Spreekt met Live
Heeft u een vraag over sparen of beleggen? Dan helpt een medewerker u graag verder.
Binnen 2 minuten chat u met één van onze medewerkers. Zal ik u doorverbinden?
dezedivisleeg

Actuele rentes

De rentes van alle spaarrekeningen van Centraal Beheer

In de onderstaande tabel vindt u de rentes van de spaarrekeningen van Centraal Beheer. De rentes van de meeste spaarrekeningen zijn variabel. De rentes van de RenteVast Rekening zijn vast.

Spaarrekening Tijdsduur Effectieve rente per jaar
RentePlús Rekening* Doorlopend  0,15%
Kapitaal Rekening Eigen Woning** Doorlopend 0,10%
RenteVast Rekening 1 jaar 0,10%
RenteVast Rekening 1,5 jaar 0,20%
RenteVast Rekening 2 jaar 0,25%
RenteVast Rekening 3 jaar 0,40%
RenteVast Rekening 5 jaar 0,50%
RenteVast Rekening 7 jaar 0,65%
RenteVast Rekening 10 jaar 0,70%
RenteVast Rekening 15 jaar 0,75%
RenteVast Rekening 20 jaar 0,90%

Bedrijfsspaarrekening Effectieve rente per jaar
Levensloop Rekening*** 0,15%
*Voor Rekeningen met een tegoed van meer dan € 250.000,- kan een afwijkende rente worden vastgesteld. Op dit moment geldt er geen afwijkende rente voor spaarsaldo boven € 250.000,-. Mochten we in de toekomst wel een afwijkend rentepercentage voeren dan communiceren we dit via www.centraalbeheer.nl.

**Heeft u recht op collectiviteitsvoordeel binnen Personeelsvoorzieningen? Dan is uw rente 0,20% (effectief per jaar).

***Deze rente geldt met ingang van 12 oktober 2018. Als uw werkgever met ons afspraken heeft gemaakt over het Levensloop Totaalpakket, dan is uw rente maar liefst 0,30% (effectief per jaar)