Extra Pensioen Inkomen

Een aanvulling op uw AOW en pensioen

 • Makkelijk online afsluiten.
 • U betaalt geen kosten voor het uitkeren van uw geld.
 • Uw nabestaanden ontvangen de uitkeringen als u overlijdt.
test

Extra Pensioen Inkomen is een bankspaarproduct waarmee u uw lijfrente laat uitkeren. Komt uw lijfrente vrij? Of bent u ondernemer en heeft u oudedagsreserve (FOR) of stakingswinst? Dan kunt u het kapitaal laten uitkeren met Extra Pensioen Inkomen. U ontvangt dan uitkeringen om uw AOW en pensioen aan te vullen. U bepaalt hoe vaak en tot wanneer u de uitkeringen krijgt. Uw mogelijkheden hangen af van de belastingregels en uw leeftijd. Bereken hoe hoog een uitkering ongeveer is.

Op 24 maart verlagen wij de rentes van Extra Pensioen Inkomen
De verlaging sluit aan bij de renteontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt.
Bekijk de huidige en nieuwe rentes.

U betaalt € 89,- afsluitkosten

Afsluitkosten zijn kosten voor het verwerken van uw aanvraag. U betaalt 1 keer € 89,- voor het afsluiten van Extra Pensioen Inkomen. U ontvangt daarvoor een aparte nota.

Extra Pensioen Inkomen afsluiten

U kunt op 2 manieren Extra Pensioen Inkomen afsluiten. U kunt dit afsluiten via een financieel adviseur. Hij regelt uw hele aanvraag voor u.
Of u sluit Extra Pensioen Inkomen zelf online af. Wij stellen u een aantal vragen: de Kennis en Ervaringstoets. Zo weten wij of u het financiële product begrijpt. Dat zijn wij ook verplicht. Beantwoordt u de vragen goed? Dan kunt u Extra Pensioen Inkomen zelf afsluiten. Anders kunt Extra Pensioen Inkomen alleen afsluiten via een financieel adviseur.

Past Extra Pensioen Inkomen bij u?

Past bij u als

 • uw lijfrente vrijkomt en wilt laten uitkeren.
 • u een lijfrentekapitaal erft en wilt laten uitkeren.
 • u ondernemer bent en uw stakingswinst of uw oudedagsreserve (FOR) wilt laten uitkeren.
 • u vaste uitkeringen wilt ontvangen over een vaste periode.
 • u wilt dat uw erfgenamen de uitkeringen ontvangen als u overlijdt.
 • u graag de veiligheid van het depositogarantiestelsel heeft.

Past niet bij u als

 • uw lijfrente vrijkomt en deze wilt laten doorgroeien. Of in 1 keer wilt laten uitkeren.
 • u uw geld tussentijds wilt kunnen opnemen.
 • u lijfrenteuitkeringen wilt ontvangen tot uw AOW of pensioen (overbruggingslijfrente).
 • u levenslang uitkeringen wilt ontvangen.
 • u de uitkeringen wilt schenken.
 • uw erfgenamen in het buitenland wonen.
 • u kapitaal wilt laten uitkeren uit een ontslagvergoeding of pensioenverzekering.
 • u een lijfrentekapitaal erft.
Past Extra Pensioen Inkomen niet bij u? Misschien is Garantie Inkomen iets voor u.