Lijfrentekapitaal geërfd

Wat zijn uw mogelijkheden?

U heeft een lijfrentekapitaal geërfd. Wat zijn uw mogelijkheden?

U koopt lijfrenteuitkeringen aan:

Uw mogelijkheden hangen af van uw leeftijd en uw relatie tot degene die is overleden. Bekijk in de tabel welke mogelijkheden u in uw situatie heeft. Bij ons kunt u uw geërfde lijfrentekapitaal uit laten keren in Extra Pensioen Inkomen. Extra Pensioen Inkomen is een bankspaarproduct. Wilt u liever een verzekeringsproduct? Dat is bij ons helaas niet mogelijk. U kunt een andere aanbieder zoeken. U kiest zelf bij wie u uw geërfde kapitaal uit laat keren.

Bouwde de overledene lijfrente op in Extra Pensioen Sparen?

Dan leest u meer in de brochure Extra Pensioen Sparen, informatie voor erfgenamen.

Ook als de erfgenaam jonger is dan 18 jaar is het mogelijk een lijfrenteproduct te sluiten

Dit kan geregeld worden door de wettelijk vertegenwoordiger.

U kunt de lijfrente in 1 keer laten uitkeren

Lijfrentekapitaal in 1 keer laten uitkeren heet ook wel afkopen.

Afkopen is meestal financieel ongunstig

U betaalt naast inkomstenbelasting meestal ook een boete aan de Belastingdienst. Die boete heet revisierente en is maximaal 20% van het bedrag dat u laat uitkeren.

Ons product om een lijfrente te laten uitkeren met geërfd lijfrentekapitaal

Extra Pensioen Inkomen

Tijdelijk uitkeringen ontvangen met ons bankspaarproduct.