Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.
Man zit buiten op zijn telefoon

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Met beleggen bij Centraal Beheer

Steeds meer mensen vinden het belangrijk dat hun geld op een verantwoorde manier wordt belegd. Wij vinden dat ook. We kiezen ervoor om op een maatschappelijk verantwoorde manier te beleggen. Met respect voor mensen en onze leefomgeving. 

Hoe beleggen we uw geld?

Bij Centraal Beheer kiest u uit 8 verschillende beleggings­fondsen. Achmea Investment Management (Achmea IM) beheert deze fondsen. Achmea IM houdt zich aan internationale afspraken die zijn gemaakt over duurzaamheid en verantwoord beleggen. Dit zijn het UN Global Compact, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Ook kijkt Achmea IM goed of beleggingen voldoen aan de eisen voor milieu, maatschappij en goed bestuur.

In gesprek met beleggingsexpert Alex

Over maatschappelijk verantwoord beleggen

Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen? Beleggingsexpert Alex legt het uit in een speciale aflevering van Centraal Beheer tv. Bekijk ‘m nu.

Hier staan wij voor

Met het geld dat we beleggen hebben we invloed op de wereld om ons heen. Wij kozen 5 thema’s die voor ons extra belangrijk zijn: 
We willen dat alle bedrijven waarin wij beleggen mensen­rechten en gelijke kansen respecteren. En dat ze bijdragen aan een goede levensstandaard voor de bevolking van de landen waarin deze bedrijven actief zijn.
Wij willen dat bedrijven waarin wij beleggen zorgen voor eerlijke lonen. En dat ze zich houden aan de internationale arbeidsnormen. 
Wij gaan met bedrijven in gesprek over onderwerpen als ontbossing en bodemvervuiling. We willen met onze beleggingen bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit. 
We vinden gelijkheid op het gebied van gezondheid belangrijk. We willen dat bedrijven waar wij in beleggen bijdragen aan wereldwijde toegang tot medicijnen. En gezonde voeding. Wij beleggen niet in tabaks­producenten.
Klimaat is voor ons een belangrijk thema. Wij willen dat uiterlijk in 2050 de CO2-voetafdruk van een groot deel van onze beleggingen 0 is. Dat betekent dat wij steeds minder beleggen in bedrijven met hoge CO2-uitstoot. 

Hoe duurzaam is beleggen bij Centraal Beheer?

Duurzaamheid is een onderdeel van verantwoord beleggen. Onze fondsen hebben duurzaamheid niet als doel. Wel hebben al onze fondsen ecologische of sociale kenmerken. In het aanvullend prospectus van elk beleggingsfonds leest u hier meer over. Meer informatie over het doel van de fondsen en hoe ze bijdragen aan duurzaamheid vindt u in de uitgangspunten voor verantwoord beleggen.

Waar beleggen wij níet in?

Verantwoord beleggen gaat niet alleen over waar we wél in beleggen. Het gaat ook over waar we niét in beleggen. Zo beleggen wij niet in bedrijven die:

  • tabaks­producten maken
  • betrokken zijn bij controversiële wapens, zoals kernwapens 
  • meer dan 5% van hun omzet halen uit vervuilende fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld steenkool 
  • gevestigd zijn in landen die slecht scoren op criteria als mensenrechten, arbeidsnormen en corruptie

Wij blijven in gesprek

Wij gaan we met bedrijven in gesprek over hoe het beter kan. Bijvoorbeeld over maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. En we stemmen mee in aandeel­houders­vergaderingen. Op die manier hebben we invloed op de onderwerpen die voor ons belangrijk zijn. 

Wij zijn duidelijk

Wij zijn open over wat we doen. We delen onze resultaten in fondsupdates. In onze rapportages leest u hoe wij hebben gestemd in aandeelhouders­vergaderingen van de bedrijven waarin we beleggen. Wilt u meer lezen over de beleggings­keuzes die wij maken? In hoofdstuk 8 van ons basisprospectus en in onze uitgangspunten voor verantwoord beleggen vindt u meer informatie.

Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd in Den Haag, KvK nr. 27154399. Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.