Risico's van beleggen

Als u meer weet van de risico’s, kunt u prettiger beleggen

Beleggen levert op de langere termijn meestal meer op dan sparen. Maar er komen ook risico’s bij kijken. Uw geld kan minder waard worden. Daarom geldt voor beleggen altijd: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gelukkig kunt u ook van alles doen om uw risico’s te beperken. Op deze pagina leest u er meer over.

Dit leest u in de essentiële beleggers­informatie

Aanbieders van beleggen moeten de essentiële beleggers­informatie delen met hun klanten. In de essentiële beleggers­informatie leest u meer over een fonds en de risico’s van dit fonds. Met deze informatie kunt u beslissen of u in het fonds wilt beleggen.
Dit zegt de risicometer

Dit zegt de risicometer

Met de risicometer van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kunt u snel het risico van een fonds zien. En de risico’s van verschillende fondsen met elkaar vergelijken. Hoe harder de koersen van beleggingen dalen of stijgen, hoe hoger het risico. Het risico wordt aangegeven met een score van 1 tot 7.
Een laag cijfer staat voor en laag risico en een hoog cijfer staat voor een hoog risico. U vindt onze essentiële beleggers­informatie op de voorwaardenpagina.

De risico's van onze fondsen

Het risico wordt aangegeven met een score van 1 tot 7. Een laag cijfer staat voor een laag risico en een hoog cijfer staat voor een hoog risico.
Ons fonds Risico
Mixfonds Voorzichtig 4
Mixfonds Gemiddeld 4
Mixfonds Ambitieus 5
Mixfonds Zeer ambitieus 6
Staatsobligatiesfonds 3
Bedrijfsobligatiesfonds 4
Wereldwijd Aandelenfonds 6

Hoeveel risico wilt u nemen voor uw rendement?

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt Achmea Investment Management B.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en is zij opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15001209.