Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Begrippenlijst beleggen

Wat betekenen deze woorden precies?

Aandelen

Met een aandeel koopt u een stukje van een bedrijf. U bent dan mede-eigenaar. Dit noemen we aandeelhouder. Wordt het bedrijf meer waard? Dan stijgt de waarde van de aandelen. Soms krijgt u ook een deel van de winst uitgekeerd. Dit heet dividend. Wordt het bedrijf minder waard? Dan daalt meestal ook de waarde van de aandelen.

Aankoopkosten

Aankoopkosten zijn kosten die u betaalt als u opdracht geeft om beleggings­producten te kopen. Bij Centraal Beheer betaalt u altijd 0,30% over uw aankoop. Dit trekken we af van uw aankoopbedrag.

Automatische risico-afbouw

Wie belegt voor zijn pensioen, begint meestal vroeg en heeft daardoor langer de tijd. Vaak wordt er in het begin meer risico genomen. En wordt dit als de pensioen­leeftijd dichterbij komt afgebouwd om de kans op beleggingsverliezen te verkleinen. Bij Centraal Beheer gebeurt dat niet automatisch. 

Beleggingsfonds

Met een (beleggings)fonds spreidt u uw risico’s door te beleggen in meerdere aandelen, obligaties of andere soorten beleggingen. Beleggingsfondsen worden beheerd door fondsbeheerders. U kunt het zien als een pakketje beleggingen dat voor u is samengesteld.

Beurs

Op de beurs worden financiële instrumenten zoals aandelen en obligaties gekocht en verkocht. 

Dividend

Dividend is een uitkering die bedrijven betalen aan de aandeelhouders. Deze uitkering wordt vaak betaald uit de winst die het bedrijf maakt. Dividend kan worden herbelegd of uitgekeerd. Bij Centraal Beheer herbeleggen wij het dividend.

Koers

De koers is de prijs van een belegging. Kost een belegging vandaag € 2,- en morgen € 3,-? Dan is de koers gestegen. Kost een belegging morgen maar € 1,-? Dan is de koers gedaald. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het bedrijf slecht in het nieuws is. 

Lopende kosten

Lopende kosten zijn de kosten voor het beheer van uw beleggingen. Lopende kosten zijn verwerkt in de koers van het fonds. En zijn voor elk fonds anders.

Mixfonds

Een mixfonds is een beleggingsfonds opgebouwd uit verschillende beleggingen. Bijvoorbeeld aandelen en obligaties. Waar een beleggingsfonds meestal bestaat uit 1 categorie beleggingen, richt een mixfonds zich op een mix van verschillende meerdere soorten aandelen, in diverse sectoren en verschillende regio's wereldwijd.

Liquiditeiten

Liquiditeiten zijn geldmiddelen die direct beschikbaar zijn. Voorbeelden van liquiditeiten zijn kortlopende deposito's, een spaarrekening of contant geld.

Obligaties

Met een obligatie leent u geld aan een bedrijf of de overheid. In ruil daarvoor krijgt u rente. Obligaties hebben altijd een vaste looptijd. Dit betekent dat u na een aantal jaren uw geld weer terugkrijgt.

Op- en afslagkosten

Dit zijn kosten die een fonds maakt om beleggers in en uit te laten stappen. Als u een fonds koopt of verkoopt, moet het fonds onderliggende beleggingen kopen of verkopen. Daar zijn kosten aan verbonden. De hoogte van deze kosten verschilt per fonds. Deze vindt u op de website van Achmea Investment Management (Achmea IM). Achmea IM beheert de beleggingsfondsen van Centraal Beheer.

Participaties

Wanneer u belegt in een beleggingsfonds koopt u een stukje fonds. Dit stukje heet een participatie.

Portefeuille

Een (beleggings)portefeuille bestaat uit alle beleggingen die een belegger bezit. In een portefeuille kunnen bijvoorbeeld aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, vastgoed en grondstoffen zitten.

Rendement

Het rendement is de winst of het verlies op uw beleggingen. Dit drukken we uit in percentages. Voorbeeld: u kocht een jaar geleden aandelen voor € 2.000,-. Nu verkoopt u deze voor € 2.400,-. Uw winst is € 400,- (= € 2.400,- – € 2.000,-). Dit is een rendement van 20%. 

Als u leest over rendement komt u deze termen tegen: bruto, netto, historisch en verwacht rendement. We leggen ze hieronder uit:

Bruto rendement
Het rendement voor aftrek van de kosten.

Netto rendement
Het rendement dat u krijgt. Dus het bruto rendement min de kosten.

Historisch rendement
Het gemiddelde rendement over een bepaalde periode in het verleden.

Verwacht rendement
Een voorspelling op basis van het historisch rendement en ontwikkelingen in de wereld. Bijvoorbeeld economische en politieke ontwikkelingen.

Switchen

Met een 'switch' verkoopt u de waarde of een deel daarvan van het ene fonds. De opbrengst gebruikt u voor de aankoop in een ander fonds. Een switch bestaat dus uit 2 stappen: een verkoop en een aankoop.

Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd in Den Haag, KvK nr. 27154399. Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.