Ons fraudebeleid

Zo pakken we fraudeurs aan

Centraal Beheer pakt fraude actief aan. We vertellen u hoe ons fraudebeleid werkt. En wanneer wij aangifte doen.

Onder fraude verstaan wij 'het doelbewust (opzettelijk) benadelen van Centraal Beheer om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden'.

Voorbeelden van fraude zijn:

 • geen juiste informatie geven
 • verzwijgen van medische gegevens bij het afsluiten van een inkomens- en/of levensverzekering
 • nota’s vervalsen of bedragen op nota’s aanpassen
 • meer claimen dan de werkelijke schade
 • een afgewezen schade nog een keer claimen
 • een schade in scène zetten
 • bewust informatie achter houden, bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden of eerdere royementen bij andere verzekeraars of banken

Om fraude te voorkomen

Wij screenen onze medewerkers. De medewerkers die zich bezig houden met het voorkomen en bestrijden van fraude krijgen daarvoor de benodigde opleiding en training. Ook kunnen ze conferenties op het gebied van fraude bijwonen. Daarnaast investeren wij in technologie. Wij willen hiermee voorkomen dat kwaadwillende als klant worden geaccepteerd en dat wij frauduleuze schadeclaims moeten uitbetalen. Daarom kan digitaal onderzoek onderdeel uitmaken van het acceptatie- of schadeproces.

Als wij fraude vermoeden

Als wij denken dat iemand fraudeert, dan onderzoeken we dat. Wij hanteren hierbij de gedragsregels die hiervoor gelden, bijvoorbeeld het recht van hoor en wederhoor. Als daaruit blijkt dat er inderdaad gefraudeerd wordt, dan kunnen wij verschillende maatregelen nemen, zoals:

 • een schade niet vergoeden
 • een uitgekeerde schade terug laten betalen
 • extra gemaakte kosten in rekening brengen
 • verzekering(en) bij Centraal Beheer of bij andere Achmea verzekeraars opzeggen
 • afscheid nemen van de fraudeur door (al) zijn verzekeringen op te zeggen
 • het melden van fraude op een waarschuwingslijst (registratie stichting Centraal Informatie Systeem). Hiermee waarschuwen we andere verzekeraars. Daardoor wordt het voor de fraudeur moeilijker zich (tegen de normale premie) te verzekeren
 • aangifte doen bij de politie

Centraal Beheer voert een actief aangiftebeleid. Zo bereiken we in samenwerking met opsporingsinstanties dat fraudeurs hun straf krijgen. Centraal Beheer doet aangifte als dit zinvol is. Bijvoorbeeld als:

 • er sprake is van een aanzienlijke financiële schade
 • er zicht is op teruggave van goederen, denk aan gestolen auto’s
 • de politie daarom vraagt

Als uit onderzoek blijkt dat een klant inderdaad fraudeert, krijgt de fraudeur schriftelijk bericht van onze beslissing en van de maatregelen die wij getroffen hebben. Hierin staat in ieder geval wat deze fraude betekent voor de relatie met ons (eventueel royement) en of er een registratie plaats gaat vinden.

De Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) beheert een databank voor verzekeringsmaatschappijen in Nederland. In deze databank staan gegevens die voor verzekeraars belangrijk kunnen zijn. Onder strenge voorwaarden stelt Stichting CIS de gegevens die zij heeft opgeslagen beschikbaar aan bijvoorbeeld politie en justitie. Of aan de deelnemers van de stichting zelf. De deelnemers zijn verzekeraars en gevolmachtigd agenten en organisaties die door het bestuur zijn erkend. Natuurlijk stelt Stichting CIS de persoonsgegevens die zij beheert ook beschikbaar aan de betrokkene als een verzoek tot inzage wordt gedaan.