Nabestaandenlijfrente

Voorwaarden van de Belastingdienst

Bent u begunstigde van een lijfrentekapitaal van iemand die overleden is? Of heeft u geld geërfd van Extra Pensioen Opbouw of van een andere lijfrenterekening? Dan is het de bedoeling dat u dit uit laat keren als nabestaandenlijfrente. U ontvangt dan gedurende een aantal jaren periodiek een bedrag: een lijfrente-uitkering. In de tabel hieronder ziet u welke voorwaarden de Belastingdienst stelt aan de looptijd.

Bij Centraal Beheer kunt u de nabestaandenlijfrente regelen met Extra Pensioen Inkomen, een bankproduct. Bij een aantal andere aanbieders kunt u ook een verzekeringsproduct kiezen.

• Houdt u zich niet aan de voorwaarden van de Belastingdienst? Dan betaalt u revisierente van maximaal 20% van het lijfrentekapitaal.

Looptijd uitkering nabestaandenlijfrente

Uw relatie met de overledene

bankproduct

verzekeringsproduct

partner of ex-partner minstens 5 jaar looptijd waarbij de kans dat u voor de einddatum overlijdt minstens 1% is1
bloedverwant 1e t/m 3e graad2
jonger dan 25 jaar
minstens 5 jaar, of
tot uw 30e verjaardag, of
minstens 20 jaar en tot ná 30e verjaardag
tot uw 30e verjaardag, of
levenslang
bloedverwant 1e t/m 3e graad2
25-30 jaar
tot uw 30e verjaardag, óf
minstens 20 jaar
tot uw 30e verjaardag, of
levenslang
bloedverwant 1e t/m 3e graad2
30 jaar of ouder
minstens 20 jaar levenslang
andere relatie minstens 5 jaar looptijd waarbij de kans dat u voor de einddatum overlijdt minstens 1% is1
Neem contact met ons op voor meer informatie.
kind, ouder, kleinkind, grootouder, broer of zus, achterkleinkind, overgrootouder, kind van broer of zus, broer of zus van 1 van de ouders van de overledene