Belasting

Extra Pensioen Inkomen

Bij Extra Pensioen Inkomen kiest u zelf hoe vaak en hoe lang u uw uitkeringen wilt ontvangen. Uw keuze is afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden. Maar ook van de belastingregels die gelden voor uw vrijgekomen kapitaal.

Wij houden loonheffing in

U krijgt netto uitkeringen van ons. Wij houden loonbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. En wij dragen dit af aan de Belastingdienst.

U geeft de ingehouden bedragen op bij uw aangifte inkomstenbelasting

De Belastingdienst bepaalt of u nog geld moet betalen of geld terugkrijgt.

Wilt u dat we loonheffings­korting toepassen?

Misschien ontvangt u naast de uitkering uit Extra Pensioen Inkomen nog een ander inkomen, bijvoorbeeld AOWMeestal is het slim om de loonheffings­korting alleen toe te laten passen op het hoogste inkomen. Meer tips en informatie hierover vindt u op de websites van de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst.

Wilt u dat wij de loonheffings­korting toepassen? Stuurt u ons dan het formulier van de Belastingdienst. Dit kan met een e-mail. Het kan ook per post.

Misschien heeft u nog belastingvoordeel

Heeft u in het verleden niet alle inleg of premie afgetrokken? Dan hoeft u misschien minder belasting te betalen. Een voorbeeld:

U heeft in totaal € 50.000 ingelegd. Van deze inleg heeft u € 30.000 afgetrokken bij uw belastingaangiftes. Over € 20.000 van uw inleg heeft u dus geen belastingaftrek gehad. Dat betekent dat van uw uitkeringen € 20.000 mogelijk onbelast is. Let op: Dit moet u zelf opgeven bij uw belastingaangifte!

U kunt ons vragen om bij de uitkering al rekening te houden met uw belastingvoordeel.

Heeft u recht op belastingvoordeel omdat u niet alle inleg heeft afgetrokken? En wilt u dat wij daar rekening mee houden en minder belasting inhouden van de uitkering van uw Extra Pensioen Inkomen? Dat kan. Hiervoor heeft u een ‘Verklaring niet afgetrokken premies of bedragen’ nodig. Zo’n verklaring wordt ook wel ‘saldoverklaring’ genoemd. In de saldoverklaring moet staan welk bedrag Centraal Beheer onbelast mag uitkeren. U kunt een saldoverklaring aanvragen bij de Belastingdienst. U stuurt de saldoverklaring bij voorkeur aan ons op vóór de uitkering van uw Extra Pensioen Inkomen begint. Dan houden we er meteen rekening mee.

Er geldt een maximum voor het onbelaste bedrag

Heeft u na 1 januari 2010 ingelegd of premie betaald? En heeft u die inleg of premie niet afgetrokken? Daarvan kunt u nog maximaal € 2.269 per jaar onbelast uit laten keren. Op de saldoverklaring over de jaren na 2010 staat dus maximaal € 2.269 per jaar. Over de jaren tot en met 2009 geldt er geen maximum. Een voorbeeld:

U heeft in een lijfrenteproduct een waarde van € 10.000 opgebouwd. In totaal heeft u € 6.000 aan premies niet afgetrokken. Het gaat om de premie van € 2.500 in 2008 en € 3.500 in 2011. Van de uitkeringen van uw Extra Pensioen Inkomen is dan € 2.500 + € 2.269 = € 4.769 onbelast. De € 1.231 (€ 3.500 min € 2.269) is bij uitkering (of afkoop) wel belast.

De belastingregels bepalen uw mogelijkheden

Bij Extra Pensioen Inkomen kiest u zelf hoe vaak en hoe lang u uw uitkeringen wilt ontvangen. Uw keuze is afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden. Maar ook van de belastingregels die gelden voor uw vrijgekomen kapitaal.

De belastingregels bepalen uw mogelijkheden

Niet alle lijfrenteproducten zijn hetzelfde. Dit komt doordat de belastingregels zijn aangepast. Oude lijfrenteproducten hebben andere regels dan nieuwe lijfrenteproducten. Deze belastingregels voor oude en nieuwe producten noemen we ook regime. Het regime geeft aan welke belastingregels gelden voor uw vrijkomend kapitaal.

Voor Extra Pensioen Inkomen geldt het regime Wet Inkomstenbelasting 2001

Zet u uw vrijgekomen lijfrente om naar Extra Pensioen Inkomen? Dan is dit een nieuw product en geldt het regime Wet Inkomstenbelasting 2001. Dit regime bepaalt de keuzes die u maakt. Over de hoogte van uw uitkering en hoe lang u de uitkeringen kunt ontvangen. Lees meer over de keuzes bij Extra Pensioen Inkomen.

Rechten die u had in andere regimes vervallen

Bijvoorbeeld de mogelijkheid om belastingvrij te schenken. Of om uw kapitaal boetevrij in 1 keer te laten uitkeren. 

Lees meer over de belasting regimes bij vrijkomende lijfrente.

Wat u niet mag doen

Extra Pensioen Inkomen is bedoeld om uw inkomen aan te vullen. U mag van de Belastingdienst daarom een aantal dingen niet doen.

U mag geen spaartegoed opnemen

Extra Pensioen Inkomen is een geblokkeerde spaarrekening. U kunt geen geld opnemen of overboeken naar een andere rekening. Wilt u het geld gebruiken voor iets anders dan de uitkerende lijfrente? Dan noemt de Belastingdienst dat een verboden handeling. U betaalt dan in 1 keer inkomstenbelasting over het bedrag. En u krijgt een boete van de Belastingdienst.

U mag de rekening niet op naam van iemand anders zetten

U kunt het bedrag dat op uw rekening staat ook niet aan iemand anders geven. Bij echtscheiding kan uw ex-partner wel recht hebben op een deel van de uitkering. Wij openen dan een Extra Pensioen Inkomen voor uw ex-partner.

U mag de rekening niet verpanden aan een schuldeiser

U kunt Extra Pensioen Inkomen bijvoorbeeld niet gebruiken als onderpand voor uw hypotheek.

Schuldeisers mogen geen beslag leggen op de rekening

Ze kunnen wel beslag leggen op de uitkeringen. 

Lees meer in de Brochure Informatie en Voorwaarden.

Houd rekening met uw ouderenkorting

Ouderenkorting is een heffingskorting. U krijgt de ouderenkorting automatisch als u op 31 december van het jaar van aangifte de AOW-leeftijd hebt.

Lijfrenteuitkeringen ontvangen en uw ouderenkorting behouden

Soms is het verstandig om uw lijfrenteuitkeringen per jaar niet te hoog te maken. Zodat u de maximale ouderenkorting krijgt.

Ouderenkorting in 2021

Tot en met een verzamelinkomen van € 37.970 krijgt u de volledige ouderenkorting. Voor 2021 is dat € 1.703. Bij een verzamelinkomen van meer dan € 37.970 krijgt u minder ouderenkorting. Vanaf een verzamelinkomen van € 37.970 geldt: hoe hoger uw verzamelinkomen, hoe lager de ouderenaftrek. Vanaf een verzamelinkomen van € 49.323 krijgt u helemaal geen ouderenkorting meer.

Verzamelinkomen gaat alleen over uw eigen inkomen

Verzamelinkomen is het totaal van uw eigen inkomsten en aftrekposten in box 1, box 2 en box 3. Verzamelinkomen is dus niet het inkomen van u en uw partner samen.

Behoud volledige ouderenkorting

U houdt uw volledige ouderenkorting als u ervoor zorgt dat uw verzamelinkomen inclusief uw bruto lijfrente-uitkering niet hoger is dan  € 37.970.

Verzamelinkomen zonder lijfrente-uitkering Maximale lijfrente-uitkering in 2021 om volledige ouderenkorting te houden
€ 25.000 € 12.970
€ 27.500 € 10.470
€ 30.000 € 7.970
€ 32.500 € 5.470
€ 35.000 € 2.970
€ 38.000 niet van toepassing