Meer informatie

Extra Pensioen Inkomen

U kiest met Extra Pensioen Inkomen zelf hoe vaak u uitkeringen ontvangt: per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. U kiest hoe lang u de uitkeringen ontvangt. Uw mogelijkheden hangen af van uw leeftijd en de belastingregels.

Waarom Extra Pensioen Inkomen?

Uw lijfrente komt vrij. U wilt het kapitaal dat vrijkomt laten uitkeren. Met deze uitkeringen vult u uw AOW en pensioen aan.

De voordelen van Extra Pensioen Inkomen

  • U kiest zelf hoeveel jaar u de uitkeringen ontvangt.
  • U kiest zelf hoe vaak en wanneer u de uitkeringen ontvangt.
  • De hoogte van de bruto uitkering blijft de hele looptijd gelijk.
  • Wij berekenen uw uitkering met een vaste rente.
  • Wij rekenen geen kosten voor het uitkeren van uw geld.
  • Uw erfgenamen ontvangen de uitkeringen als u overlijdt.
  • Uw geld is veilig. Extra Pensioen Inkomen valt onder het deposito garantiestelsel.

De looptijd en het aantal uitkeringen bepalen

U kiest met Extra Pensioen Inkomen zelf hoe vaak u uitkeringen ontvangt: per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. U kiest hoe lang u de uitkeringen ontvangt. Uw mogelijkheden hangen af van uw leeftijd en de belastingregels.
Leeftijd Looptijd  Uitkering per jaar
U heeft de AOW-leeftijd bereikt. Of bereikt de AOW-leeftijd in het kalenderjaar van de 1e uitkering. Tussen 5 jaar en 20 jaar. Maximaal € 26.463,- bruto (2024).
U heeft de AOW-leeftijd bereikt. Of bereikt de AOW-leeftijd in het kalenderjaar van de 1e uitkering. 20 jaar of langer. U kiest zelf het bedrag.
U bent jonger dan uw AOW-leeftijd en bereikt de AOW-leeftijd niet in het kalenderjaar van de 1e uitkering. De minimale looptijd is 20 jaar. Wij verhogen de looptijd met het aantal jaar dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd op het moment van de 1e uitkering. U kiest zelf het bedrag.

Let op: bouwde u lijfrente op voor 2014?

Dan mag u een uitkering afsluiten vanaf het kalenderjaar dat u 65 wordt. U kunt zelf uw looptijd bepalen. Deze moet minimaal 5 jaar zijn. En de uitkering mag niet meer zijn dan € 26.463,- bruto (2024).

Erft u een lijfrentekapitaal?

Dan spreken we over een nabestaandenlijfrente. Er gelden andere regels voor de looptijd en uitkering. Kies bij het berekenen van uw uitkering voor ‘Het lijfrentekapitaal dat u erfde’.

Wanneer kunt u Extra Pensioen Inkomen afsluiten?

U kunt Extra Pensioen Inkomen afsluiten als u:
  • minimaal 4 maanden in Nederland woont. En ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente.
  • een betaalrekening heeft bij een bank met een kantoor in Nederland. En de bank onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank
  • 18 jaar of ouder bent.

Uw Extra Pensioen Inkomen start uiterlijk binnen 3 maanden

Bij de aanvraag van Extra Pensioen Inkomen kiest u een ingangsdatum. Komt uw lijfrente vrij voor de ingangsdatum van Extra Pensioen Inkomen? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw kapitaal. Kies daarom een ingangsdatum die later is dan de datum waarop uw opgebouwde lijfrente vrijkomt. De ingangsdatum van Extra Pensioen Inkomen is maximaal 3 maanden in de toekomst. En start altijd op de 1e van de maand.

Zelf online afsluiten

Weet u hoe een financieel product als Extra Pensioen Inkomen werkt? Wat de risico’s en voorwaarden zijn? En of Extra Pensioen Inkomen past bij uw persoonlijke situatie?

U moet weten wat u afsluit. Dat staat in de wet

Extra Pensioen Inkomen is een bankspaarproduct waarmee u uw lijfrente laat uitkeren. Er gelden bepaalde voorwaarden voor het uitkeren van een lijfrente.

U maakt een kennis- en ervaringstoets

Tijdens het online afsluiten beantwoordt u een aantal vragen. Zo toetst u of u voldoende weet over Extra Pensioen Inkomen. En of u voldoende inzicht heeft in uw financiële situatie om dit product zelf af te sluiten.

Slaagt u niet in 1 keer voor de kennis- en ervaringstoets?

U kunt zich dan opnieuw voorbereiden en een hertoets maken. Slaagt u niet voor de hertoets? 3 maanden na uw hertoets mag u de kennis- en ervaringstoets opnieuw doen. U kunt Extra Pensioen Inkomen wel afsluiten via een adviseur.

Bouwde u uw lijfrente niet bij ons op?

U kiest zelf waar u uw lijfrente laat uitkeren. Ook als u uw lijfrente niet bij ons opbouwde kunt u bij ons Extra Pensioen Inkomen afsluiten. We spreken dan over kapitaaloverdracht.

Bouwde u uw lijfrente op bij Centraal Beheer?

U krijgt 2 tot 3 maanden voordat uw opgebouwde lijfrente vrijkomt een brief met meer informatie. U leest daarin de mogelijkheden om uw lijfrente uit te keren of te verlengen.

Voor kapitaaloverdracht maakten banken en verzekeraars afspraken

Bijvoorbeeld dat de overdracht van kapitaal binnen 14 dagen gebeurt. En dat het een geruisloze overdracht is. Lees meer over kapitaaloverdracht.

Uw geld is veilig

Centraal Beheer is onderdeel van Achmea Bank N.V. Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB). Uw geld in Extra Pensioen Inkomen valt daarom onder het Nederlandse deposito­garantiestelsel.

Uw kapitaal tot € 100.000,- gegarandeerd

Binnen het deposito­garantiestelsel is spaargeld tot € 100.000,- per rekeninghouder gegarandeerd. Heeft u andere spaarproducten van Achmea Bank N.V.? De spaartegoeden bij Centraal Beheer worden bij elkaar opgeteld.

Lees meer over het Nederlandse deposito­garantiestelsel.

Regelingen voor ondernemers

Ook als ondernemer kunt u gebruikmaken van Extra Pensioen Inkomen. U kunt uw kapitaal uit uw oudedagsreserve (FOR) of stakingswinst uit laten keren met Extra Pensioen Inkomen.

Uw oudedagsreserve (FOR) omzetten in een lijfrente

Als ondernemer kunt u een oudedagsreserve (FOR) opbouwen. U doet dit door jaarlijks een deel van uw winst te reserveren. Het bedrag dat u jaarlijks mag reserveren hangt af van uw winst en de hoogte van uw opgebouwde oudedagsreserve (FOR). Het maximum bedrag is € 9.632,- (2022). U kunt uw oudedagsreserve (FOR) of een deel daarvan belastingvrij omzetten in een lijfrente.

Stakingswinst omzetten in een lijfrente

Bent u ondernemer en staakt u uw bedrijf? U kunt de stakingswinst tot een maximum bedrag belastingvrij omzetten in een lijfrente.

U leest meer over oudedagsreserve en stakingswinst op de website van de Belastingdienst.