Depositogarantiestelsel

Spaargeld gegarandeerd

Als Achmea Bank in de financiële problemen komt, is uw spaargeld bij Centraal Beheer gegarandeerd. Centraal Beheer is namelijk onderdeel van Achmea Bank N.V. En Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank (DNB). Uw spaargeld bij Centraal Beheer valt daarom onder het Nederlandse deposito­garantie­stelsel.

Uw spaargeld is tot € 100.000,- gegarandeerd

Binnen het deposito­garantie­stelsel is spaargeld tot € 100.000,- per rekeninghouder gegarandeerd. Deze garantie geldt voor het totaal aan spaargeld dat u heeft bij Centraal Beheer. Heeft u bijvoorbeeld € 50.000,- op een Centraal Beheer RentePlús Rekening en € 70.000,- op een Centraal Beheer Extra Pensioen Opbouw rekening? Dan is uw totale saldo € 120.000,-. Daarvan is € 100.000,- gegarandeerd via het deposito­garantie­stelsel.
Rekeningen die vallen onder het Deposito­garantie­stelsel
RentePlús Rekening +
RenteVast Rekening +
Extra Pensioen Opbouw +
Extra Pensioen Inkomen +
Kapitaalrekening Eigen Woning +

Kapitaalrekening Eigen Woning: verrekening met hypotheekschuld

Ook de Kapitaalrekening Eigen Woning valt onder het deposito­garantie­stelsel. Maar hier werkt de garantie anders. Moet u een beroep doen op het deposito­garantie­stelsel? Dan wordt het tegoed op de Kapitaalrekening Eigen Woning verrekend met uw hypotheekschuld. Heeft u bijvoorbeeld nog een hypotheekschuld van € 124.000,- en een tegoed van € 34.000,- op uw Kapitaalrekening Eigen Woning? Dan wordt uw hypotheekschuld € 90.000,-. Deze garantie staat los van de garantie van € 100.000,- voor ‘gewone’ spaarrekeningen.
Kapitaalrekening Eigen Woning

En/of-rekeningen: garantie per persoon

De garantie geldt per persoon. Bij een en/of-rekening op 2 namen is per persoon dus € 100.000,- gegarandeerd. Ook hierbij geldt de garantie 1 keer voor al uw spaargeld bij Centraal Beheer. Heeft u bijvoorbeeld € 80.000,- op een en/of-RentePlús Rekening én € 60.000,- op een Extra Pensioen Opbouw rekening die alleen op uw naam staat? Uw garantie is dan € 100.000,- (de helft van € 80.000,- + € 60.000,-). De garantie voor de andere rekeninghouder van de en/of-RentePlús Rekening is € 40.000,- (de helft van € 80.000,-).

ZZP’ers worden gezien als privépersoon

Voor het deposito­garantie­stelsel is er geen verschil in uw privéspaargeld en uw geld als ZZP’er. Uw geld valt dus onder het deposito­garantie­stelsel als u ZZP’er bent. De Nederlandsche Bank telt uw privéspaargeld en uw zakelijke tegoeden bij elkaar op.

Uitgebreide informatie over het deposito­garantie­stelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank.

Meer informatie

Op het Informatieblad Deposito­garantie­stelsel leest u de belangrijkste informatie over het deposito­garantie­stelsel. Valt uw rekening onder het deposito­garantie­stelsel? Dan ontvangt u dit informatieblad jaarlijks van ons.

Heeft u een vraag?

U kunt ons altijd bellen met vragen over onze spaarproducten. Wij helpen u graag!
We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur. En op zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur.