Depositogarantiestelsel

Spaartegoed gegarandeerd

Ook als Centraal Beheer of Achmea in de financiële problemen komt, is uw spaartegoed gegarandeerd. Uw spaartegoed valt namelijk onder het deposito­garantie­stelsel van De Nederlandsche Bank (DNB).

Uw spaargeld bij Centraal Beheer is tot € 100.000,- gegarandeerd

Binnen het deposito­garantie­stelsel is spaargeld tot € 100.000,- per rekeninghouder gegarandeerd. Deze garantie geldt voor het totaal aan spaargeld dat u heeft bij Centraal Beheer. Heeft u bijvoorbeeld € 50.000,- op een Centraal Beheer RentePlús Rekening en € 70.000,- op een Centraal Beheer Extra Pensioen Sparen rekening? Dan is uw totale tegoed € 120.000,-. Daarvan is € 100.000,- gegarandeerd via het deposito­garantie­stelsel.
Rekeningen die vallen onder het Deposito­garantie­stelsel
RentePlús Rekening +
RenteVast Rekening +
Extra Pensioen Sparen +
Extra Pensioen Inkomen +
Kapitaalrekening Eigen Woning +

Kapitaalrekening Eigen Woning: verrekening met hypotheekschuld

Ook de Kapitaalrekening Eigen Woning valt onder het deposito­garantie­stelsel. Maar hier werkt de garantie anders. Moet u een beroep doen op het deposito­garantie­stelsel? Dan wordt het tegoed op de Kapitaalrekening Eigen Woning verrekend met uw hypotheekschuld. Heeft u bijvoorbeeld nog een hypotheekschuld van € 124.000,- en een tegoed van € 34.000,- op uw Kapitaalrekening Eigen Woning? Dan wordt uw hypotheekschuld € 90.000,-. Deze garantie staat los van de garantie van € 100.000,- voor ‘gewone’ spaarrekeningen.
Kapitaalrekening Eigen Woning

En/of-rekeningen: garantie per persoon

De garantie geldt per persoon. Bij een en/of-rekening op 2 namen is per persoon dus € 100.000,- gegarandeerd. Ook hierbij geldt de garantie 1 keer voor alle tegoeden bij Centraal Beheer samen. Heeft u bijvoorbeeld € 80.000,- op een en/of-RentePlús Rekening én € 60.000,- op een Extra Pensioen Sparen rekening die alleen op uw naam staat? Uw garantie is dan € 100.000,- (de helft van € 80.000,- + € 60.000,-). De garantie voor de andere rekeninghouder van de en/of-RentePlús Rekening is € 40.000,- (de helft van € 80.000,-).

ZZP’ers worden gezien als privépersoon

Voor het deposito­garantie­stelsel is er geen verschil in uw privéspaargeld en uw geld als ZZP’er. Uw geld valt dus onder het deposito­garantie­stelsel als u ZZP’er bent. De Nederlandsche Bank telt uw privéspaargeld en uw zakelijke tegoeden bij elkaar op.

Uitgebreide informatie over het deposito­garantie­stelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank.

Meer informatie

Op het Informatieblad Deposito­garantie­stelsel leest u de belangrijkste informatie over het deposito­garantie­stelsel. Valt uw rekening onder het deposito­garantie­stelsel? Dan ontvangt u dit informatieblad jaarlijks van ons.

Heeft u een vraag?

U kunt ons altijd bellen met vragen over onze spaarproducten. Wij helpen u graag!
We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 21.00 uur. En op zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur.