Depositogarantiestelsel

 

Ook als Centraal Beheer of Achmea in de financiële problemen komt, is uw spaartegoed gegarandeerd. Uw spaartegoed valt namelijk onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank (DNB).

Uw spaargeld bij Centraal Beheer is tot € 100.000,- gegarandeerd

Binnen het depositogarantiestelsel is spaargeld tot € 100.000,- per rekeninghouder gegarandeerd. Deze garantie geldt voor het totaal aan spaargeld dat u heeft bij Centraal Beheer. Heeft u bijvoorbeeld € 50.000,- op een Centraal Beheer RentePlús Rekening en € 70.000,- op een Centraal Beheer Extra Pensioen Sparen rekening? Dan is uw totale tegoed € 120.000,-. Daarvan is € 100.000,- gegarandeerd via het depositogarantiestelsel.

Rekeningen die vallen onder het Depositogarantiestelsel
RentePlús Rekening +
RenteVast Rekening +
Levensloop Totaalpakket  +
Extra Pensioen Sparen +
Extra Pensioen Inkomen +
Kapitaalrekening Eigen Woning +

Kapitaalrekening Eigen Woning: verrekening met hypotheekschuld

Ook de Kapitaalrekening Eigen Woning valt onder het depositogarantiestelsel. Maar hier werkt de garantie anders. Moet u een beroep doen op het depositogarantiestelsel? Dan wordt het tegoed op de Kapitaalrekening Eigen Woning verrekend met uw hypotheekschuld. Heeft u bijvoorbeeld nog een hypotheekschuld van € 124.000,- en een tegoed van € 34.000,- op uw Kapitaalrekening Eigen Woning? Dan wordt uw hypotheekschuld € 90.000,-. Deze garantie staat los van de garantie van € 100.000,- voor ‘gewone’ spaarrekeningen.
Kapitaalrekening Eigen Woning

En/of-rekeningen: garantie per persoon

De garantie geldt per persoon. Bij een en/of-rekening op 2 namen is per persoon dus € 100.000,- gegarandeerd. Ook hierbij geldt de garantie 1 keer voor alle tegoeden bij Centraal Beheer samen. Heeft u bijvoorbeeld € 80.000,- op een en/of-RentePlús Rekening én € 60.000,- op een Extra Pensioen Sparen rekening die alleen op uw naam staat? Uw garantie is dan € 100.000,- (de helft van € 80.000,- + € 60.000,-). De garantie voor de andere rekeninghouder van de en/of-RentePlús Rekening is € 40.000,- (de helft van € 80.000,-).

ZZP’ers worden gezien als privépersoon

Voor het depositogarantiestelsel is er geen verschil in uw privéspaargeld en uw geld als ZZP’er. Uw geld valt dus onder het depositogarantiestelsel als u ZZP’er bent. De Nederlandsche Bank telt uw privéspaargeld en uw zakelijke tegoeden bij elkaar op.

Uitgebreide informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank.

Meer informatie

Op het Informatieblad Depositogarantiestelsel leest u de belangrijkste informatie over het depositogarantiestelsel. Valt uw rekening onder het depositogarantiestelsel? Dan ontvangt u dit informatieblad jaarlijks van ons.