Depositogarantiestelsel

 

Ook als Centraal Beheer of Achmea in de financiële problemen komt, is uw spaartegoed gegarandeerd. Uw spaartegoed valt namelijk onder het depositogarantiestelsel. Via de Nederlandsche Bank is er een garantie tot € 100.000 per persoon. Deze garantie geldt niet per spaarrekening maar voor uw totale spaartegoed bij de merken van Achmea Bank N.V. samen.

Garantie voor al uw spaargeld bij Achmea

De garantie tot € 100.000 van het depositogarantiestelsel geldt voor het totaal van uw spaartegoeden bij Centraal Beheer en Avéro Achmea. Dat zijn de merken van Achmea Bank N.V. Heeft u bijvoorbeeld € 50.000 op een Centraal Beheer RentePlús Rekening en € 70.000 op een Avéro Achmea Lijfrentesparen rekening? Dan is uw totale tegoed € 120.000. Daarvan is € 100.000 gegarandeerd via het depositogarantiestelsel.

Tegoed bij Centraal Beheer

Depositogarantiestelsel

Tegoed bij Avéro Achmea

Depositogarantiestelsel

RentePlús Rekening
RenteVast Rekening
Levensloop Totaalpakket
Extra Pensioen Sparen
Extra Pensioen Inkomen
Kapitaalrekening Eigen Woning*
Lijfrentesparen
* Voor de Kapitaalrekening Eigen Woning geldt een andere garantie.

Kapitaalrekening Eigen Woning: verrekening met hypotheekschuld

Ook de Kapitaalrekening Eigen Woning valt onder het depositogarantiestelsel. Maar hier werkt de garantie anders. Moet u een beroep doen op het depositogarantiestelsel? Dan wordt het tegoed op de Kapitaalrekening Eigen Woning verrekend met uw hypotheekschuld. Heeft u bijvoorbeeld nog een hypotheekschuld van €124.000 en een tegoed van € 34.000 op uw Kapitaalrekening Eigen Woning? Dan wordt uw hypotheekschuld € 90.000. Deze garantie staat los van de garantie van € 100.000 voor ‘gewone’ spaarrekeningen.
Kapitaalrekening Eigen Woning

En/of-rekeningen: garantie per persoon

De garantie geldt per persoon. Bij een en/of-rekening op 2 namen is per persoon dus € 100.000,- gegarandeerd. Ook hierbij geldt de garantie 1 keer voor alle tegoeden bij de merken van Achmea samen. Heeft u bijvoorbeeld € 80.000 op een en/of-RentePlús Rekening én € 60.000 op een Lijfrentesparenrekening die alleen op uw naam staat? Uw garantie is dan € 100.000 (de helft van € 80.000 + € 60.000). De garantie voor de andere rekeninghouder van de en/of-RentePlús Rekening is € 40.000 (de helft van € 80.000).

Voor particulieren en kleine ondernemingen

Het depositogarantiestelsel geldt ook voor kleine ondernemingen. Dat wil zeggen: bedrijven die alleen maar een verkorte balans hoeven te publiceren.

Uitgebreide informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank.