Nabestaanden

Extra Pensioen Inkomen

Als u overlijdt tijdens de looptijd van Extra Pensioen Inkomen stoppen wij de uitkeringen. Totdat duidelijk is wie uw wettelijke erfgenamen zijn. Alleen erfgenamen die in Nederland wonen kunnen de uitkeringen krijgen.

Als u overlijdt

Na uw overlijden gaan de uitkeringen naar uw erfgenamen

De uitkeringen horen bij de erfenis. Maar uw erfgenamen betalen over de uitkeringen geen erfbelasting. Zij betalen wel inkomstenbelasting.

Uw partner kan ook recht hebben op een deel van de uitkeringen

Valt uw Extra Pensioen Inkomen in een gezamenlijk vermogen van u en uw partner? Uw partner heeft dan recht op een deel hiervan. Ook als uw partner geen erfgenaam van u is.

Wij keren niet uit aan een stichting, vereniging, B.V. of goed doel

De uitkeringen mogen alleen naar personen gaan. Dit is wettelijk geregeld.

Wat te doen bij overlijden

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke periode. En helpen u graag om alle verzekeringen en bankzaken van de overledene bij Centraal Beheer te stoppen of aan te passen. Een overlijden doorgeven.