Lijfrente laten uitkeren

Wat zijn uw mogelijkheden?

Uw lijfrente komt vrij. U wilt met het opgebouwde kapitaal uw AOW en pensioen aanvullen. Welke mogelijkheden heeft u?

U vult een aantal jaren uw AOW en pensioen aan

Dat kan via een verzekering of via een bankspaarproduct.

U vult levenslang uw AOW en pensioen aan

Dit kan alleen met een verzekeringsproduct. De uitkeringen kunnen voor of na uw 65e ingaan. Maar niet later dan 5 jaar nadat u de AOW-leeftijd bereikt. De uitkeringen gaan door tot u overlijdt.

U laat het bedrag ter overbrugging uitkeren

Dit kan alleen met een verzekeringsproduct. Een overbruggingslijfrente is een tijdelijke lijfrente-uitkering. Hiermee overbrugt u de periode tussen bijvoorbeeld stoppen met werken en uw AOW. U kunt overbruggen met lijfrentekapitaal dat u vóór 1 januari 2006 opbouwde. Heeft u het jaar voor de einddatum van uw lijfrente al AOW ontvangen? Dan kunt u niet meer kiezen voor een overbruggingslijfrente.

U laat het bedrag in 1 keer uitkeren

In 1 keer laten uitkeren heet afkopen. U betaalt dan naast belasting ook een boete aan de Belastingdienst. Die boete heet revisierente en is maximaal 20% van het bedrag dat u laat uitkeren. Bij een bedrag tot € 4.607,- (2022) betaalt u geen boete. Heeft u meerdere lijfrentes bij dezelfde bank of dezelfde verzekeraar? Dan moet u de bedragen bij elkaar optellen. Is het totaal meer dan €  4.607,- (2022)? Dan betaalt u een boete over het bedrag dat u in 1 keer laat uitkeren.

Onze producten om lijfrente te laten uitkeren

Extra Pensioen Inkomen

Tijdelijk uitkeringen ontvangen met ons bankspaarproduct. Extra Pensioen Inkomen krijgt 5 sterren van MoneyView voor prijs én voorwaarden

Garantie Inkomen Lijfrente

Tijdelijk of levenslang uitkeringen ontvangen met ons verzekeringsproduct.