Scheiden en huren

We hebben een huurwoning en gaan scheiden. Wat nu?

Als u getrouwd bent en samenwoont in een huurwoning, bent u allebei automatisch medehuurder. Ook als de huurovereenkomst op 1 naam staat. Dit betekent dat u de helft van de huur moet betalen tot u bent gescheiden. Maar wat zijn uw opties als u eenmaal uit elkaar bent?

Wie krijgt de huurwoning bij een scheiding?

U heeft allebei recht om in de woning te blijven wonen. U zult zelf moeten bepalen wie er blijft wonen en wie vertrekt. Lukt het niet om er samen uit te komen? Dan kunt u een mediator inschakelen. Komt u er nog steeds niet uit? Dan kunt u via een advocaat een spoedprocedure starten bij de rechtbank.

De rechter bepaalt dan wie in de woning mag blijven. Kinderen zijn hierbij de belangrijkste afweging. De kans is groot dat het huis wordt toegewezen aan degene bij wie de kinderen meer dan de helft van de tijd wonen. Als u geen kinderen heeft, wordt er naar andere zaken gekeken. Bijvoorbeeld naar wie de huur kan betalen. Of wie er makkelijk ergens anders terecht kan.

Is het duidelijk wie er in de woning blijft?

Ga dan na op welke naam het huurcontract staat. Staat het contract op 1 naam? Dan is diegene de hoofdhuurder. Als de hoofdhuurder in de woning blijft wonen, hoeft de verhuurder het contract niet aan te passen. U moet wel aan de verhuurder melden dat de hoofdhuurder de woning voortaan alleen huurt.

Blijft niet de hoofdhuurder, maar de medehuurder in de woning wonen? Dan moet u de verhuurder melden dat de medehuurder voortaan alleen de woning huurt. De hoofdhuurder moet het huurcontract opzeggen. Dit kunt u tegelijkertijd doen per aangetekende brief.

Staat u beiden op het huurcontract? Dan moet degene die in de woning wil blijven, om goedkeuring vragen bij de verhuurder. Gaat de verhuurder akkoord? Dan moet het huurcontract worden aangepast. Degene die blijft wordt de hoofdhuurder.

Een urgentieverklaring aanvragen

Is er besloten dat u niet in het huis blijft wonen? Dan kunt u mogelijk een urgentieverklaring krijgen. Hiermee kunt u snel een andere woning krijgen. Een urgentieverklaring is voor mensen in nood. U maakt er alleen aanspraak op als u voldoet aan een aantal strenge voorwaarden. De voorwaarden verschillen per gemeente. Uw gemeente of woningcorporatie kan u vertellen of u aanspraak maakt. Ook kunt u bij de gemeente terecht voor het aanvragen van de urgentieverklaring.