Keuzemogelijkheden

Garantie Inkomen Pensioen

De keuze voor een pensioenuitkering hoeft niet ingewikkeld te zijn. U kiest gewoon wat het beste bij u past. Soms is het wél een kwestie van weken en wegen. Gelukkig kunt u bij Centraal Beheer direct zien wat een keuze financieel betekent voor u.

Afhankelijk van uw pensioenkapitaal

Levenslang

Ouderdomspensioen

De keuze voor een levenslang pensioen is de standaard keuze. Meestal is een pensioenkapitaal daar ook voor bedoeld.

U bepaalt zelf het verloop van uw pensioenuitkering. Misschien wilt u levenslang een vaste uitkering. U kunt ook kiezen voor een uitkering die in de loop van de tijd niet of minder daalt. Of voor een uitkering die juist de eerste jaren na uw pensionering hoger is.

Bij een levenslang ouderdomspensioen is standaard een partnerpensioen inbegrepen. Dat wil zeggen dat uw partner na uw overlijden 70% van de uitkering ontvangt die u zou ontvangen. Als uw partner zelf voldoende inkomen heeft, kunt u samen afzien van het partnerpensioen. U krijgt dan zelf een hogere pensioenuitkering.

Tot AOW

Tijdelijk pensioen

U mag een pensioenkapitaal dat voor levenslang ouderdomspensioen bestemd is soms ook gebruiken voor een tijdelijk ouderdomspensioen.

Een tijdelijk ouderdomspensioen is een pensioenuitkering tot uw AOW-leeftijd. Of u daarvoor kunt kiezen, is afhankelijk van de hoogte van uw pensioenkapitaal. Houd er wel rekening mee dat uw pensioenkapitaal op is zodra u de AOW-leeftijd bereikt. Dat hoeft geen probleem te zijn als u voldoende heeft aan uw AOW-uitkering en eventuele andere inkomsten.

Tot 65 jaar of tot AOW

Prepensioen

Prepensioen is mogelijk als uw pensioenkapitaal daarvoor bedoeld is. Bij prepensioen kiest u tot welke leeftijd u de pensioenuitkering krijgt.

U kunt kiezen voor een pensioenuitkering tot uw 65e. Dit kan een goede keuze zijn als u vanaf uw 65e een ander pensioen krijgt. U kunt de pensioenuitkering ook langer door laten lopen: tot u de AOW-leeftijd bereikt.

Een prepensioenuitkering bij Centraal Beheer is alleen mogelijk als het pensioenkapitaal is opgebouwd bij Centraal Beheer, Avéro Achmea en/of Interpolis.

Afkopen mogelijk?

Bij een klein pensioenkapitaal heeft u op de einddatum de keuze: een periodieke pensioenuitkering óf uw pensioenkapitaal in 1 keer ontvangen. Dat laatste heet afkoop. Afkoop is wettelijk toegestaan als uw pensioenuitkering uitkomt op minder dan € 484,09 per jaar (2019). Eén van de redenen daarvoor is dat u met een klein pensioenkapitaal relatief veel kosten betaalt voor een periodieke pensioenuitkering. Bekijk of afkoop voor u een mogelijkheid is.

Voor- en nadelen van afkopen

Voordelen

  • U krijgt in 1 keer het geld uit uw pensioenverzekering.
  • U betaalt geen kosten voor het uitbetalen van uw pensioen.

Nadelen

  • Het eenmalige bedrag kan invloed hebben op uw toeslagen, zoals zorgtoeslag.
  • U krijgt bij uw pensionering geen pensioen meer uit deze verzekering.

Vaste of variabele uitkering

Blijft u beleggen?

Met Garantie Inkomen Pensioen van Centraal Beheer loopt u geen beleggingsrisico. Na de start van uw uitkering wordt uw pensioenkapitaal niet belegd. U krijgt een ‘vaste uitkering’.

Wilt u wel blijven beleggen nadat uw pensioenuitkering is gestart? Kies dan een ‘variabele uitkering’. De hoogte van uw uitkering is dan afhankelijk van het rendement van uw beleggingen. Dit betekent dat uw uitkering dus in de loop van de tijd hoger of lager kan worden. Centraal Beheer heeft geen product voor een variabele uitkering. U kunt hiernaar informeren bij andere pensioenaanbieders.

Wat past bij u?

Vaste uitkering past bij u

U vindt zekerheid belangrijk. En u wilt niet de kans lopen dat uw pensioenuitkering lager wordt. 

Variabele uitkering past bij u 

U vindt zekerheid minder belangrijk. En u wilt een zo hoog mogelijke pensioenuitkering. U heeft genoeg financiële middelen om een tegenvallende pensioenuitkering op te vangen. 

Keuze pensioenuitvoerder

Kijken en vergelijken

Kijken en vergelijken

U mag uw pensioenuitkering kopen waar u wilt. Bij de pensioenuitvoerder waar u het pensioenkapitaal heeft opgebouwd of bij een andere pensioenuitvoerder. Bij sommige andere pensioenuitvoerders kunt u het zelf regelen. Bij andere pensioenuitvoerders kan het alleen via een adviseur. Bij Centraal Beheer heeft u de keuze: zelf online regelen of met hulp van een financieel adviseur. Het is verstandig om pensioenuitkeringen van verschillende pensioenuitvoerders met elkaar te vergelijken. De keuzemogelijkheden en de hoogte van de uitkering kunnen per aanbieder verschillen. En een klein verschil in het maandbedrag kan over de hele uitkeringsperiode een groot verschil zijn.