Kinderalimentatie

Hoe zit dat?

Ouders zijn samen verantwoordelijk voor de kosten van de opvoeding van de kinderen. Totdat die 21 jaar zijn. Degene die kinderalimentatie betaalt, maakt dit over naar de ex-partner tot het kind 18 jaar wordt. Daarna is er een zorgplicht tot het kind 21 wordt. De betalende ouder maakt dan zelf een afspraak met het kind over de hoogte van het bedrag. Dit bedrag is bestemd voor levensonderhoud en de studie. Het geld gaat direct naar de rekening van het kind.  

De hoogte van de kinderalimentatie bepalen

Dit kan op twee manieren: 

  1. De ouders maken er samen een afspraak over. 
  2. De ouders gebruiken de wettelijke kinderalimentatie-normen.

Bij die normen telt het inkomen van de beide ouders mee. En hoe vaak de kinderen bij de beide ouders zijn. Met dit hulpmiddel kunt u de kinderalimentatie berekenen. Maakt u gebruik van een mediator of advocaat bij de scheiding? Dan kan die de berekening voor u maken.

Jongvolwassenen tussen 18 en 21

Voor kinderen vanaf 18 jaar zijn er geen alimentatienormen. Ouders maken zelf afspraken met de kinderen over de hoogte van de bijdrage. Vraagt het kind een studiebeurs aan? Dan is de hoogte daarvan afhankelijk van het inkomen van de ouders. Ook krijgen de ouders een voorstel voor de ouderbijdrage. Dit bedrag is niet verplicht, maar geeft wel aan wat redelijk is. 

Ook interessant

Partneralimentatie

Is er recht op partneralimentatie? 

Dat hangt af van de inkomenssituatie van de partners.  

Kosten scheiding

Hoeveel kost een scheiding?

Voorkom verrassingen. Zet de kosten vooraf op een rij.