Bruto jaarinkomen

Wat telt mee bij de aanvraag van een hypotheek?

Als u een hypotheek aanvraagt, willen wij uw bruto jaarinkomen weten. Het bruto inkomen is uw inkomen voordat de belastingen en de premie volksverzekeringen zijn ingehouden. Dit inkomen staat vermeld in uw  werkgeversverklaring of wordt berekend met IBL (Inkomensbepaling Loondienst).

Wat is het bruto jaarinkomen?

Het bruto jaarinkomen bestaat normaal gesproken uit 12 keer uw maandsalaris en uw vakantiegeld. Krijgt u per 4 weken uw salaris, dan rekent u uiteraard met 13 keer uw 4-weken salaris en uw vakantiegeld.

Andere inkomsten

Het kan zijn dat u andere (structurele) inkomsten heeft. Deze mag u meerekenen bij uw bruto jaarsalaris. Het gaat dan om:

  • Vaste 13e maand.
  • Vaste eindejaarsuitkering: alleen als deze niet afhankelijk is van het bedrijfsresultaat.
  • Overwerk: alleen als deze toeslag structureel is. Vermeld het bedrag over de laatste 12 maanden.
  • Onregelmatigheidstoeslag: alleen als deze toeslag structureel is. Vermeld het bedrag over de laatste 12 maanden.
  • Provisie: alleen als deze provisie structureel is. Vermeld het bedrag over de laatste 12 maanden.
  • VEB-toelage (Vergoeding Extra Beslaglegging).
  • Individueel keuzebudget.

Heeft u inkomen uit anderen bronnen dan arbeid, dan mag u dat ook meetellen. Denk dan aan:

  • Inkomensverzekering;
  • Sociale uitkering: alleen als het een blijvende uitkering is;
  • Partneralimentatie: als u partneralimentatie ontvangt moet u daarnaast ook inkomen uit arbeid ontvangen. Dit moet 70% of meer zijn van uw inkomen wat nodig is om de hypotheek te betalen.

Dit inkomen telt niet mee

Inkomen in andere valuta dan de euro kunt u bij Centraal Beheer niet meetellen bij de berekening van uw bruto jaarsalaris.