Waarborgsom

Bij de koop van uw huis regelt u een waarborgsom

U heeft met de verkoper overeenstemming bereikt over de prijs van het huis. U tekent het voorlopige koopcontract. Het is gebruikelijk dat de verkoper een waarborgsom vraagt van 10% van de koopprijs. Dit geeft de verkoper meer zekerheid over de verkoop van zijn woning. De verkoper ontvangt dit geld nog niet, dit wordt tijdelijk gestort op de rekening van de notaris.

Een bankgarantie is één van de manieren om aan de waarborgsom te voldoen

In het koopcontract spreekt u af wanneer de waarborgsom geregeld moet zijn. U kunt de waarborgsom op twee manieren regelen:

  • U stort 10% van de koopsom naar de notaris (dit krijgt u na de overdracht weer terug).
  • U regelt een bankgarantie.

Met een bankgarantie verklaart de bank dat ze garant staan voor de waarborg. U betaalt de bank voor deze service.

Als de koop door gaat

Na de officiële overdracht van uw huis krijgt u een afrekening van de notaris. Daar staan ook de kosten voor de bankgarantie op. De notaris verrekent dit met de partij die de garantie stelde.

Als de koop niet door gaat

Gaat de koop van het huis door uw schuld niet door, dan mag de verkopende partij onder voorwaarden de waarborgsom opeisen. Heeft u een bankgarantie, dan betaalt de partij die de garantie stelde dit bedrag uit aan de verkopende partij. U heeft dan een schuld bij die partij.

Of u de aanbetaling echt moet betalen hangt af van de ontbindende voorwaarden die u in het voorlopige koopcontract heeft afgesproken. De meest gebruikelijke ontbindende voorwaarde is ‘voorbehoud van financiering’: krijgt u de financiering niet rond en is de datum ontbindende voorwaarden niet verstreken dan hoeft u de aanbetaling in principe niet te betalen.

Zo werkt het bij Centraal Beheer

Sluit u zelf online de Leef Hypotheek af? En wilt u een bankgarantie aanvragen? Bel hiervoor met (055) 579 81 00. Sluit u de Leef Hypotheek af met een adviseur? Dan regelt uw adviseur dit samen met u.

Handig om te weten