Ontbindende voorwaarden

Voorwaarden opnemen in de koopovereenkomst

Als u een woning wilt kopen, kunt u als koper een aantal ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst op laten nemen. Dit zijn voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de koop definitief door te laten gaan.

Voorbehoud van financiering

De meest bekende voorwaarde is het voorbehoud voor het verkrijgen van een hypotheek. Krijgt u de financiering van de koop niet rond, dan kunt u afzien van de koop.

Bouwkundige keuring

Soms hebben kopers tijd nodig voor het laten opstellen van een bouwkundige keuring. Ze weten dan zeker dat er geen bijzondere kosten bijkomen. Mocht er wel iets bijzonders uitkomen, kan de koop ongedaan gemaakt worden.

Vanaf 1 februari 2018 staat een bouwkundig voorbehoud standaard in het koopcontract. Koper en verkoper kunnen samen kiezen om het eruit te halen. Als de koper een keuring niet nodig vindt, bijvoorbeeld. Of als de verkoper dat niet toestaat.

De koop ontbinden

Lukt het niet om voor de afgesproken datum aan de voorwaarden te voldoen? Geef dit dan tijdig en schriftelijk aan de makelaar aan. De koop kan dan ontbonden worden. U moet aantonen dat u als koper er alles aan hebt gedaan om aan de voorwaarden te voldoen. Zodra de datum van de ontbindende voorwaarden verlopen is, gaat de koop door. Ziet één van de partijen na deze datum nog van de (ver-)koop af, dan is er een vergoeding verschuldigd.

Datum ontbindende voorwaarden

Vraagt u zelf de Leef Hypotheek online aan? Dan moet u ook zelf deze datum van ontbindende voorwaarden goed in de gaten houden. En zorgen dat u dus vòòr deze datum uw hypotheek geregeld heeft. Let dan dus niet alleen op de uiteindelijke passeerdatum.

Voorbehoud woonvergunning

Soms is een woonvergunning van de gemeente nodig om in de woning te mogen wonen. Of u een woonvergunning nodig heeft, kunt u navragen bij uw gemeente.