Datum ontbindende voorwaarden

Houd deze datum goed in de gaten

Dit is de datum waarop aan alle voorwaarden in het koopcontract voldaan moet zijn.
Checklist verhuizen
In de voorlopig koopakte maken koper en verkoper afspraken over ontbindende voorwaarden. Als niet is voldaan aan deze voorwaarden dan kan de koop van het huis niet doorgaan. De meest voorkomende voorwaarde is ‘voorbehoud van financiering’. Krijgt u de financiering van de koop niet rond, dan kunt u afzien van de koop. Bij de ontbindende voorwaarden spreekt u dan een datum af waarop u uw hypotheek geregeld moet hebben. Dat is vaak binnen 6 tot 8 weken na het tekenen van het voorlopige koopcontract. Maar deze periode kan in overleg met de verkoper verlengd worden.

Vraagt u zelf de Leef Hypotheek online aan, dan moet u ook zelf deze datum van ontbindende voorwaarden goed in de gaten houden. Bent u uw hypotheek aan het regelen, let dan dus niet alleen op de uiteindelijke passeerdatum.