Recht van overpad

Waar u rekening mee moet houden bij het kopen van een huis

Recht van overpad is het recht om de grond van iemand anders te gebruiken.

Recht van overpad kunt u hebben of krijgen

Het recht van overpad kan gelden voor de grond om uw huis. Of u mag juist van de grond van uw buren gebruikmaken. Allebei kan natuurlijk ook. Welk recht u heeft, hangt af van de afspraken die zijn gemaakt. Veel voorkomende afspraken zijn bijvoorbeeld dat u door de achtertuin van uw buren mag om uw eigen tuin te bereiken. Dan mag de buurman geen hek plaatsen waar u niet doorheen kunt.

Het recht van overpad is vastgelegd

Koopt u een woning? Dan staat in de koopovereenkomst of het recht van overpad geldt. En wat de precieze afspraken zijn. De verkoper moet u ook over deze afspraken vertellen. En in de documenten van de notaris staat zo’n afspraak ook, als die er is. Soms zijn er mondelinge afspraken gemaakt. Die blijven niet vanzelf gelden als iemand verhuist.

U kunt de afspraak niet zomaar veranderen

Wilt u bestaande, vastgelegde afspraken veranderen? Dan kunt u bezwaar indienen. Dat kan bij de rechter. Mondelinge afspraken kunt u in overleg veranderen. Soms is er een afspraak gemaakt die bijvoorbeeld 10 jaar geldt. Het is goed om daarop te letten als u een huis koopt. Na die tijd moet u immers een nieuwe afspraak maken of een andere oplossing vinden.

Er zijn meer van dit soort afspraken

Recht van overpad is een ‘erfdienstbaarheid’. Daaronder vallen allerlei dingen waarbij u de grond van iemand anders mag gebruiken. Een ander voorbeeld is ‘recht op gebruik van de weg’. Ook dit soort afspraken staan in een notariële akte. Bij (ver)koop gaat een erfdienstbaarheid automatisch mee over naar een volgende eigenaar.