Duidelijke afspraken over de kinderen

Gaat u scheiden en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moet u een ouderschapsplan opstellen. Dit staat er in elk geval in:

  1. Wie wat betaalt voor de opvoeding van de kinderen
  2. Bij wie de kinderen wonen en hoe de omgangsregeling is
  3. Hoe de ouders elkaar op de hoogte houden over de kinderen
  4. Hoe de kinderen betrokken zijn bij het maken van de afspraken

Ook andere afspraken kunnen in het ouderschapsplan worden vastgelegd. Hulp nodig? Op het internet vindt u voorbeelden van een ouderschapsplan.

Wie betaalt wat voor de kinderen?
Kinderalimentatie is bedoeld voor de verzorging en opvoeding  van de kinderen tot zij 21 jaar oud zijn. Hoe werkt dat en hoe bepaal je de hoogte ervan? Kijk hiervoor op de pagina over kinderalimentatie. [link?]

Daarnaast kunnen ouders aanvullende afspraken maken. Bijvoorbeeld over de kosten voor oppas, schoolspullen en verzekeringspremies. Hoe duidelijker alles beschreven is, hoe minder kans op misverstanden of onenigheid achteraf.    

Bij wie wonen de kinderen en hoe ziet de omgangsregeling eruit?
Ouders maken meestal eerst afspraken over waar de kinderen gaan wonen na de scheiding. Wordt het co-ouderschap en wonen de kinderen de helft van de tijd bij beide ouders? Of zijn de kinderen om het weekend of elk weekend bij de een of de ander?  Maar daarna moeten er nog praktische afspraken komen: waar zijn de kinderen tijdens feestdagen, vakanties en verjaardagen? Wie bemoeit zich met de sport- of andere club waar het kind lid van is?

Elkaar op de hoogte houden over de kinderen
Na de scheiding blijft het belangrijk om samen te overleggen over de kinderen. Bijvoorbeeld over de schoolkeuze of over een spaarrekening. Maar ook ziekte, schoolprestaties, belangrijke aankopen en gedragsveranderingen moeten ouders met elkaar delen. In het belang van de kinderen. In het ouderschapsplan kunt u vastleggen waarover en op welke manier u elkaar op de hoogte houdt. Bijvoorbeeld met een maandelijkse rapportage waarin u beiden de ander informeert over wat er is gebeurd en waar extra aandacht voor moet komen.      

De kinderen betrekken bij het maken van afspraken
In het ouderschapsplan neemt u op of, en zo ja hoe de kinderen zijn betrokken bij het maken van de afspraken. Hebben ze inspraak? Staan ze achter de afspraken? Bij hele jonge kinderen is dat vanwege hun leeftijd vaak niet aan de orde. Maar kinderen vanaf 12 jaar mogen hun mening geven en kunnen in bepaalde gevallen door de rechter worden opgeroepen. Dit voorkomt u met een kindverklaring. Uw kind geeft hierop de wensen en voorkeuren aan en ondertekent de verklaring. Een advocaat of mediator kan deze opstellen.