Huis verkopen na scheiding

Overwaarde of onderwaarde?

Situatie: U heeft een hypotheek op 2 namen. U gaat scheiden en het huis verkopen. 

Uw huis verkopen

U heeft een hypotheek op 2 namen en u gaat het huis verkopen. U kunt het huis verkopen met winst (overwaarde) of verlies (restschuld). 
Huis verkopen met overwaarde

Huis verkopen met overwaarde

Verkoopt u het huis en levert dat meer op dan de hypotheekschuld? Dan heeft u overwaarde. De overwaarde wordt verdeeld tussen de partners. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen, dan is de verdeling 50-50. Heeft u bij trouwen of samenwonen andere afspraken vastgelegd, dan is de verdeling van de overwaarde volgens die afspraken.
Gaat u vervolgens (binnen 3 jaar) een ander huis kopen? Dan bent u verplicht de overwaarde te gebruiken voor de aankoop van de andere woning.

Huis verkopen met onderwaarde

Levert het huis bij verkoop minder op dan de hypotheekschuld, dan blijft er een restschuld over. De restschuld moet u terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. In sommige gevallen kunt u de restschuld meenemen in de hypotheek van uw nieuwe huis. U leent dan een bedrag om het nieuwe huis te kopen. Daarnaast spreekt u af hoe u de restschuld van uw oude huis gaat terugbetalen. Uw inkomen moet dan wel voldoende zijn om de rentelasten en (extra) aflossingen te kunnen betalen. De restschuld valt niet onder het maximale bedrag dat u normaal mag lenen (100% van de waarde van het huis)

U blijft beiden eigenaar tot de scheiding geregeld is

Vaak duurt een scheiding enige tijd. Zolang de partner niet is uitgekocht of de woning niet is verkocht, bent u beide nog eigenaar van de woning. Is de woning niet meer uw hoofdverblijf, dan kunt u gebruik maken van de scheidingsregeling van de belastingdienst.

Ook interessant

Partner uitkopen na scheiden

Wilt u na verloop van tijd toch de hypotheek op 1 naam? Dan spreken we van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. 

Hypotheek blijft op 2 namen staan

Het kan zijn dat u bij de scheiding afspreekt dat u in de woning blijft wonen, maar dat de hypotheek op 2 namen blijft staan. Waar moet u dan op letten?