Man en vrouw aan het werk achter de laptop

Uitkering

Overlijdens­risico­verzekering

  • U kiest wie de uitkering krijgt.
  • Tussentijds aan te passen.
  • Ook voor uw hypotheek.

Wanneer keert een overlijdens­risico­verzekering uit?

Met een overlijdens­risico­verzekering verzekert u een bedrag. Dit wordt uitgekeerd aan uw nabestaanden als u overlijdt. U kiest zelf hoe hoog het bedrag is. En hoe lang de verzekering loopt. Overlijdt u voor de einddatum van de verzekering? Dan krijgen uw nabestaanden de uitkering.

Een overlijdens­risico­verzekering keert uit aan de begunstigde

De begunstigde ontvangt het verzekerde bedrag als de verzekerde overlijdt.

De begunstigden staan op uw polis

De begunstigde kiest u als u de overlijdens­risico­verzekering afsluit. Deze staat dan op uw polis. U kunt dit tijdens de looptijd van de verzekering veranderen. U kiest zelf wie de begunstigden zijn. Daarvoor geven we u een aantal keuzemogelijkheden. Als u geen volgorde kiest, dan gebruiken wij deze volgorde:

  1. Verzekeringnemer.
    Behalve als u zelf de verzekeringnemer bent, dan beginnen we bij nummer 2. Bekijk een voorbeeld hiervan onder de opsomming.
  2. Echtgenoot of geregistreerd partner van de verzekeringnemer.
  3. Kinderen van de verzekeringnemer.
  4. Erfgenamen van de verzekeringnemer.

Een voorbeeld: stel, u bent de verzekeringnemer én de verzekerde. En u overlijdt. Dan ontvangt uw echtgenoot of geregistreerd partner het verzekerde bedrag. Heeft u geen echtgenoot of geregistreerd partner? Dan ontvangen uw kinderen het bedrag. Heeft u ook geen kinderen? Dan ontvangen uw erfgenamen het bedrag.

De begunstigde mag zelf bepalen waar hij het geld aan uitgeeft

Behalve als de Overlijdens­risico­verzekering is gekoppeld (verpand) aan een hypotheek. Dan keren we eerst uit aan de hypotheekverstrekker.

Overlijdens­risico­verzekering gekoppeld aan uw hypotheek

Wordt met de uitkering een hypotheekschuld terugbetaald? Dan keren we meestal uit aan de pandhouder. Is uitkering uit de verzekering groter dan de schuld aan de pandhouder? Dan keren we de rest uit aan de begunstigde.

Overlijdens­risico­verzekering als u uit elkaar gaat

Gaat u scheiden? Of uit elkaar? Dan kunt u iemand anders als begunstigde doorgeven, als u de verzekeringnemer bent. De nieuwe begunstigde krijgt dan het verzekerde bedrag als u overlijdt. Bijvoorbeeld uw kinderen en niet uw ex-partner. In sommige situaties kan het verstandig zijn om de overlijdens­risico­verzekering niet te veranderen.

Welk verzekerd bedrag nodig?

Wilt u ook een uitkering regelen voor uw nabestaanden? Vanaf een paar euro per maand regelt u dit met onze Overlijdens­risico­verzekering. Ook als u uw Overlijdens­risico­verzekering wilt koppelen aan uw hypotheek kunt u bij ons terecht.

Uw premie bekijken

In een paar stappen weet u de hoogte van uw premie.

U maakt deze berekening voor de vaste premie