Meer informatie

Overlijdens­risico­verzekering

Waarom een Overlijdens­risico­verzekering (ORV)?

U wilt uw nabestaanden goed achterlaten. En financieel ondersteunen als uw inkomen wegvalt na uw overlijden. Met een bedrag uit de Overlijdens­risico­verzekering regelt u dat goed.

Uw nabestaanden kunnen kosten blijven betalen

Uw nabestaanden ontvangen een bedrag als u overlijdt voor het einde van de verzekering. Met dit bedrag kunnen zij bijvoorbeeld een deel van de hypotheek of een lening aflossen. Of de vaste lasten tijdelijk doorbetalen. Denk aan de huur, studie, sport, kinderopvang, auto en vakantie. Met dit bedrag kunnen zij misschien ook een tijdje minder werken om hun leven weer op de rit te krijgen. De Overlijdens­risico­verzekering geeft uw nabestaanden financiële rust.

Ook voor uw broers, zussen of ouders

Vaak denkt u bij nabestaanden aan een partner of kinderen. Bent u alleenstaand? Met een overlijdens­risico­verzekering laat u ook uw ouders, broers en zussen goed achter. Zij kunnen uw eventuele leningen aflossen. Vaste lasten betalen zoals servicekosten van de Vereniging van Eigenaars. Of een hypotheekschuld aflossen als uw huis verkocht moet worden met een restschuld.

Niet alleen bij een koopwoning

Veel mensen sluiten een overlijdens­risico­verzekering af bij hun hypotheek. Maar ook als u een huurwoning heeft kan een overlijdens­risico­verzekering nuttig zijn. Uw nabestaanden kunnen dan de huur blijven betalen. En in het huis blijven wonen.

Een bedrag als de alimentatie stopt door overlijden

De betaling van alimentatie stopt als de persoon die de alimentatie betaalt overlijdt. Ook voor deze situaties kunt u een overlijdens­risico­verzekering afsluiten. De achterblijvende ouder en de kinderen ontvangen dan een bedrag. En kunnen ook na het wegvallen van de alimentatie hun vaste lasten betalen.

De overheid steunt nabestaanden financieel steeds minder

De Algemene nabestaandenwet (ANW) is versoberd. Bovendien overschatten we vaak wat we echt aan partnerpensioen krijgen. Een overlijdens­risico­verzekering is dan een geruststellende aanvulling.

Kies de vorm die past bij uw situatie

De vorm gaat over het bedrag dat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. Onze Overlijdens­risico­verzekering heeft 3 vormen. U kiest de vorm die past bij uw wensen en situatie. Wilt u dat het verzekerde bedrag gelijk blijft tijdens de looptijd? Of mag het bedrag dalen? Omdat de kosten van uw nabestaanden lager worden?
1.	Gelijkblijvend. U verzekert een vast bedrag

1. Gelijkblijvend. U verzekert een vast bedrag

Uw nabestaanden ontvangen een vast bedrag als u overlijdt. Bijvoorbeeld € 100.000,-. Dit bedrag verandert niet tijdens de looptijd. U kiest deze vorm voor het verzekeren van kosten die ongeveer gelijk blijven in de verzekerde periode. Denk aan een aflossingsvrije hypotheek.
2.	Gelijkmatig dalend. Het verzekerde bedrag daalt elke maand

2. Gelijkmatig dalend. Het verzekerde bedrag daalt elke maand

Bij deze vorm daalt het verzekerde bedrag elke maand met een vast bedrag. U kiest deze vorm als u uw nabestaanden wilt ondersteunen tot een bepaalde leeftijd. Het verzekerde bedrag kan dalen omdat de periode waarin het inkomen moet worden aangevuld steeds korter wordt. En de kosten van uw nabestaanden worden lager. Bijvoorbeeld omdat de kinderen het huis uit zijn. Of omdat de hypotheek voor een deel is afgelost.
3.	Annuïtair dalend. Het verzekerde bedrag daalt elke maand

3. Annuïtair dalend. Het verzekerde bedrag daalt elke maand

Aan het begin daalt het verzekerde bedrag minder hard dan aan het eind van de looptijd. Het bedrag volgt ongeveer de hypotheekschuld die nog niet is afgelost. Deze vorm wordt vaak gekozen bij een annuïteiten­hypotheek. U kiest zelf het percentage waarmee het bedrag daalt. Vaak is dit percentage gelijk aan het rentepercentage van uw hypotheek.

Bereken het bedrag en zie wat de vorm betekent voor uw premie

In de berekening ziet u meteen de premie die hoort bij de vorm die u kiest.
Welk bedrag nodig?

Looptijd

De overlijdens­risico­verzekering sluit u af voor een bepaalde tijd. Dat noemen we de looptijd van uw overlijdens­risico­verzekering. Deze looptijd bepaalt u zelf als u de verzekering afsluit. Hoe lang dit is, hangt af van het doel dat u heeft met de verzekering.

De maximale looptijd van uw verzekering hangt af van uw leeftijd. Waarbij geldt:

 • De verzekerde is minimaal 15 jaar oud.
 • De persoon die de verzekering afsluit (verzekeringnemer) is minimaal 18 jaar oud.
 • De verzekering moet ingaan vóór de 68e verjaardag van de verzekerde.
 • De verzekering stopt uiterlijk als de verzekerde 75 jaar wordt.

Let op: bij uw aanvraag vult de verzekerde medische gegevens in. Wij beoordelen deze gegevens. Dat kost tijd. U kunt de verzekering daarom aanvragen totdat de persoon die u wilt verzekeren 67 jaar en 6 maanden is.

Waarom een gezondheidsverklaring?

De premie van uw overlijdens­risico­verzekering hangt af van:

 • het verzekerde bedrag;
 • uw leeftijd;
 • uw gezondheid;
 • of u rookt of niet.

U vult de verklaring online in en weet gelijk of we u kunnen verzekeren

Met de gezondheidsverklaring vragen we naar uw medische gegevens. U ontvangt 2 sms’jes met inloggegevens. U vult de gezondheidsverklaring online in. Dat kost u 10 minuten. U ziet meteen of we u kunnen verzekeren. 70% van onze klanten kunnen we meteen verzekeren.

Bij 30% van de klanten hebben wij meer informatie nodig

We beoordelen uw gezondheids­verklaring. Of vragen informatie op bij de huisarts of specialist. Soms is er een medische keuring nodig.

Centraal Beheer verzekert bijna iedereen

Ook met een chronische ziekte kunt u bij ons terecht. Soms betaalt u dan wel iets meer premie. Wij vragen niet naar ziekten in de familie en erfelijke aanleg. U betaalt geen extra premie als u een gevaarlijk beroep heeft. Of aan een gevaarlijke sport doet.

Een medische keuring als u een groter bedrag verzekert

U wordt altijd gekeurd door een arts. Is het verzekerde bedrag hoger dan € 750.000,-? Dan is de keuring uitgebreider.
Leeftijd van de verzekerde Verzekerd bedrag Soort keuring
Jonger dan 45 jaar € 500.001 tot en met € 750.000 Medische keuring
Vanaf € 750.001 Uitgebreide medische keuring
45 jaar of ouder Vanaf € 250.001 tot en met € 750.000 Medische keuring
Vanaf € 750.001 Uitgebreide medische keuring

Soms betaalt u meer premie

Is het risico op overlijden groter door een aandoening of ziekte? Dan kunnen wij een opslag rekenen. U betaalt dan meer premie. U krijgt altijd uitleg van ons. Een opslag op de premie komt niet vaak voor bij ons. 3% van onze klanten betaalt meer premie.

U leest meer in de brochure medische acceptatie

In de brochure medische beoordeling staat meer over onze werkwijze.

Medische brochures van het Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelde 2 brochures met informatie over medische keuringen en onderzoeken. U kunt hierin nalezen wat u kunt verwachten en wat uw rechten en plichten zijn.

U betaalt minder premie als u niet rookt

Niet-rokers hebben minder kans om te overlijden dan rokers. Daarom betalen niet-rokers minder premie voor onze Overlijdens­risico­verzekering.

Gestopt? Na 2 jaar recht op lagere premie

Stoppen met roken is een prestatie die wij graag belonen. Rookte u de afgelopen 2 jaar niet? Dan verlagen wij de premie. Vul de niet-rokersverklaring in en stuur deze op. Dan is het snel geregeld. Is iemand anders de verzekerde? Dan vult u de verklaring samen in.

Met roken bedoelen we:

 • het roken van middelen met tabak (sigaretten, sigaren, pijp) of wiet
 • het gebruik van middelen met nicotine zoals kauwgom, pleisters, tabletten en inhalers
 • het gebruik van elektronische sigaretten

Wat doet u bij een overlijden?

Een dierbare is overleden. Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke periode. En helpen u graag om alle verzekeringen en bankzaken van de overledene bij Centraal Beheer te stoppen of aan te passen.

Bel ons op telefoonnummer (055) 579 8100

Bekijk binnen welke openingstijden u ons bereikt.

U krijgt binnen een week een brief met de vervolgstappen

In onze brief leest u wat wij voor u regelen en welke documenten wij nodig hebben. Wij schrijven geen premie meer af.

Documenten die wij altijd nodig hebben bij een overlijden

 • Een kopie van de overlijdensakte. Neem hiervoor contact op met de gemeente waar de verzekerde is overleden.
 • Burgerservicenummer (BSN) van de verzekerde.
 • Oorzaak van overlijden.
 • Naam, adres en woonplaats van de huisarts van de verzekerde.
 • Gegevens van de persoon aan wie wij betalen.
  - De begunstigde of begunstigden. Naam, adres, woonplaats en geboortedatum.
  - Kopie van het identiteitsbewijs.
  - Handtekening.
  - IBAN-rekeningnummer.

Wij betalen het bedrag aan de persoon die op de polis als begunstigde staat

De persoon of personen aan wie wij betalen na overlijden staan op de polis. Is uw overlijdens­risico­verzekering gekoppeld aan uw hypotheek? De hypotheekverstrekker ontvangt dan het bedrag van ons.

Lees meer over wat u van ons kunt verwachten.