3 vormen van overlijdens­risico­verzekeringen

Kies de vorm die past bij uw situatie

Sluit u een overlijdens­risico­verzekering af? Dan kiest u of het verzekerd bedrag tijdens de looptijd gelijk blijft of daalt. Dit gaat over het bedrag dat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt.

De Overlijdens­risico­verzekering van Centraal Beheer heeft 3 vormen

Als u de verzekering afsluit, kiest u het verzekerd bedrag. Daarna kiest u de verzekerings­vorm. Wilt u dat het verzekerd bedrag gelijk blijft tijdens de looptijd? Of mag het bedrag dalen? Omdat u uw nabestaanden wilt ondersteunen tot een bepaalde leeftijd. Of een bepaalde periode.
1. Gelijkblijvend: een vast bedrag

1. Gelijkblijvend: een vast bedrag

Bij deze vorm krijgen uw nabestaanden een vast bedrag als u overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. U kiest het bedrag bij de start van de verzekering. Dit bedrag blijft de hele looptijd hetzelfde.

Deze vorm wordt bijvoorbeeld gekozen door mensen die verwachten dat de kosten voor de nabestaanden ongeveer gelijk blijven. En door mensen die een aflossingsvrije hypotheek hebben.
2. Lineair dalend: daalt elke maand met een vast bedrag

2. Lineair dalend: daalt elke maand met een vast bedrag

Bij deze vorm daalt het verzekerd bedrag elke maand met een vast bedrag. Dit heet ook wel een gelijkmatig dalende overlijdens­risico­verzekering.

Het verzekerd bedrag kan dalen omdat:

  • U de verzekering gebruikt om een inkomenstekort op te vangen tot een bepaalde leeftijd. Hoe langer u leeft, hoe minder er dan nodig is.
  • U voor bepaalde kosten spaart. Zoals voor studiekosten van uw kinderen.
  • Het inkomen van uw nabestaanden hoger wordt, of hun kosten steeds lager worden. En zij dus steeds minder extra geld nodig hebben als u er niet meer bent.
  • U kunt deze vorm ook gebruiken als u steeds hetzelfde bedrag aflost op uw hypotheek (lineaire hypotheek).
3. Annuïtair dalend: daalt elke maand met een percentage

3. Annuïtair dalend: daalt elke maand met een percentage

Bij deze vorm daalt het verzekerd bedrag elke maand. Het bedrag daalt aan het begin van de verzekering minder hard dan aan het eind van de looptijd. U kiest zelf het percentage waarmee het bedrag daalt.

Deze vorm wordt vaak gekozen bij een annuïteitenhypotheek. Vaak is het percentage waarmee het verzekerd bedrag daalt, gelijk aan het rentepercentage van uw hypotheek. Het bedrag volgt dan ongeveer de hypotheekschuld die nog niet is afgelost. Overlijdt u tijdens de looptijd? Dan is de uitkering hierdoor (bijna) gelijk aan de hypotheekschuld. En kan de hypotheek worden afgelost. Ook bij andere leningen waarop wordt afgelost, wordt deze vorm vaak gebruikt.

U kunt het bedrag en de vorm veranderen

Verandert uw situatie? Bij Centraal Beheer kunt u de looptijd, hoogte van de uitkering en de verzekeringsvorm veranderen. Ook als de verzekering al is ingegaan. Soms moet u daarvoor opnieuw medische vragen beantwoorden. En soms is het voordeliger om een nieuwe verzekering af te sluiten. Heeft u een overlijdens­risico­verzekering op 2 levens afgesloten? Dan hebben beide verzekerden altijd dezelfde verzekerings­vorm.

Heeft u hulp nodig? Vraag advies!

Wilt u zeker weten dat u de juiste keuze maakt voor uw situatie? Dan kan het verstandig zijn om hulp te vragen aan een adviseur. Die kan ook rekening houden met uw toekomstdromen. Zo kiest u een overlijdens­risico­verzekering die goed bij u past.