Man en zoon met telefoon

Voorlopige dekking

Gratis verzekerd voordat de verzekering start

  • Gaat in zodra wij de gezondheidsverklaring hebben ontvangen
  • Verzekerd voor maximaal € 300.000,-
  • Maximaal 6 maanden geldig
Als u bij ons een overlijdensrisicoverzekering afsluit, heeft u een voorlopige dekking. U bent dan verzekerd voor een uitkering bij overlijden voordat de verzekering start. U betaalt hiervoor geen premie.

Waarvoor ben ik verzekerd als ik een voorlopige dekking heb?

  1. Ongevallendekking
    We keren uit als een verzekerde overlijdt door een ongeval voordat de verzekering start. Met een ongeval bedoelen we een onverwachte gebeurtenis door oorzaken van buitenaf. In onze voorwaarden staat precies uitgelegd wat we onder een ongeval verstaan.

  2. Uitgebreide dekking
    Weten we dat we een verzekerde tegen de normale premie kunnen verzekeren? Dan geldt de uitgebreide dekking. Wij keren uit bij alle doodsoorzaken die verzekerd zijn volgens de voorwaarden van deze verzekering.

Veelgestelde vragen

De voorlopige dekking start als de verzekerde de gezondheids­verklaring instuurt. 
De voorlopige dekking stopt altijd 6 maanden na het insturen van de gezondheids­verklaring. Duurt de medische beoordeling langer dan 6 maanden? Of koos u een ingangsdatum in de toekomst? Ook dan geldt de voorlopige dekking tot maximaal 6 maanden na het insturen van de gezondheids­verklaring. 

De voorlopige dekking stopt ook als we u laten weten dat door de gezondheid van de verzekerde de verzekering niet door kan gaan. In de voorwaarden leest u meer informatie over wanneer de voorlopige dekking stopt.
Overlijdt de verzekerde tijdens de voorlopige dekking? Dan keren we het bedrag uit dat in de 1e maand van de verzekering zou zijn verzekerd. Maar nooit meer dan € 300.000,-.