Familie speelt in de speeltuin

Uw gezondheidsverklaring

Wij willen graag meer weten over uw gezondheid

 • U vult de verklaring eenvoudig online in
 • U krijgt meteen de uitslag van de beoordeling
 • 24/7 beschikbaar

Waarom stellen wij vragen over uw gezondheid?

U bent de verzekerde op een aanvraag voor een overlijdens­risico­verzekering. Een overlijdens­risico­verzekering keert uit als u overlijdt tijdens de looptijd van uw verzekering. Wij willen daarom graag meer weten over uw gezondheid en uw leefstijl. Hiervoor vult u een gezondheids­verklaring in. De Medische Dienst beoordeelt uw gezondheids­verklaring. En geeft een advies of u verzekerd kunt worden. Centraal Beheer volgt het advies van de Medische Dienst op.

Verzamel al uw medische informatie

Om een goed beeld te krijgen van uw gezondheid stellen wij vragen over ziekten, klachten of aandoeningen. Wij begrijpen dat u soms niet alles meteen weet. Toch is het belangrijk dat u de gezondheids­verklaring zorgvuldig en volledig invult. De gezondheids­verklaring kunt u tussendoor niet opslaan. Houd daarom alle informatie bij de hand.
Bekijk welke vragen wij stellen

Neem de tijd voor het invullen

De gezondheids­verklaring is een uitgebreide vragenlijst. Neem de tijd om alles volledig in te vullen. Ook ziekten, klachten of aandoeningen van jaren geleden vult u in. Wees niet bang om dit aan ons te melden. Ook als het niet belangrijk lijkt, iedereen heeft wel eens wat. Twijfelt u bij een vraag? Geef dit dan gerust aan op de gezondheids­verklaring. En ook waarom u twijfelt.
Lees onze brochure

Wat komt er kijken bij het invullen van een gezondheids­verklaring?

Vul online de gezondheids­verklaring in

Na het aanvragen van de verzekering, ontvangt u 2 sms'jes met daarin uw inloggevens. Deze inloggegevens heeft u nodig om de gezondheids­verklaring in te vullen.
Gezondheidsverklaring invullen

Heeft u de gezondheidsverklaring ingevuld?

Er zijn 3 mogelijkheden:

We kunnen u meteen verzekeren

Dit gebeurt in de meeste gevallen.

De gezondheids­verklaring wordt beoordeeld door de Medische Dienst

Soms is de informatie op uw gezondheidsverklaring niet voldoende om uw gezondheid te beoordelen. Of uw verklaring is onderdeel van een steekproef. We vragen dan om meer informatie van u of van uw arts. Of we vragen om een onderzoek. Dat hoort u binnen 5 werkdagen van ons. Bekijk alle informatie over een keuring of onderzoek.

Wij vragen u naar een medische keuring te gaan

Door de hoogte van het verzekerd bedrag vragen wij om een keuring. U krijgt van ons meteen de gegevens waarmee u een afspraak maakt. Bekijk alle informatie over een keuring of onderzoek.
Er zijn 3 mogelijkheden:

Wij kunnen u verzekeren

Dit gebeurt in de meeste gevallen.

Wij vragen een hogere premie

De Medische Dienst legt u, als verzekerde, altijd uit waarom zij dit advies geven. De verzekeringnemer ontvangt een nieuw premievoorstel.

Wij kunnen u niet verzekeren

Heel soms is de kans op overlijden te groot. Dan gaat de verzekering helaas niet door. De Medische Dienst legt u, als verzekerde, altijd uit waarom zij dit advies geven.

Let op! Is er een verzekering aangevraagd voor 2 personen? Dan kan de verzekering alleen doorgaan als we beide verzekerden kunnen verzekeren.

Veelgestelde vragen

Wij houden u via e-mail op de hoogte. Verandert er iets? Dan krijgt u meteen een e-mail van ons. Bijvoorbeeld als wij medische gegevens opvragen of ontvangen van een arts.
Ja, dat kan. Neem hiervoor contact op met de Medische Dienst van Centraal Beheer. U bereikt ze op (013) 462 12 86. Of via e-mail: gezondheid@centraalbeheer.nl. Zij zorgen ervoor dat u de gezondheids­verklaring die u invulde krijgt.

Dat hangt er vanaf of er 1 of 2 personen worden verzekerd op de overlijdens­risico­verzekering.

1 persoon: u verzekert uzelf óf iemand anders

De Medische Dienst adviseert dat:

 • u of de persoon die u wilt verzekeren, verzekerd kan worden. 
  - We maken de polis meteen in orde.
 • we door de medische beoordeling een hogere premie moeten vragen.
  We sturen een nieuw premievoorstel met de hogere premie naar de verzekeringnemer.
  - Het premievoorstel is 28 dagen geldig. 
  We maken de polis in orde zodra we het ondertekende premievoorstel terug hebben.
 • door de medische beoordeling de verzekering niet door kan gaan.
  - We laten de verzekeringnemer weten dat de verzekering niet doorgaat.

2 personen: u verzekert uzelf en iemand anders

De Medische Dienst adviseert dat:

 • beide personen verzekerd kunnen worden. 
  - We maken de polis meteen in orde.
 • we door de medische beoordeling een hogere premie moeten vragen voor 1 of 2 verzekerden.
  - We sturen een nieuw premievoorstel met de hogere premie naar de verzekeringnemer.
  - Het premievoorstel is 28 dagen geldig. 
  - We maken de polis in orde zodra we het ondertekende premievoorstel terug hebben.
 • de Medische Dienst geeft het advies dat we een verzekerde niet kunnen accepteren.
  - De verzekering kan voor beide personen niet doorgaan. 
  - Gaf de Medische Dienst het advies dat de andere verzekerde wel verzekerd kan worden? En is voor deze verzekerde toch een overlijdens­risico­verzekering nodig? Vraag dan een nieuwe overlijdens­risico­verzekering voor 1 persoon aan.
Ja, dit moet u aan ons doorgeven. Dit heet mededelingsplicht. Geeft u de verandering niet door? Dan keren we misschien niet of minder uit. Met een verandering in uw gezondheids­toestand bedoelen wij: nieuwe klachten, verandering of verergering van klachten, het raadplegen van een arts, doorverwijzing naar een arts, medische onderzoeken, nieuwe of andere medicijnen, enzovoort.
Wij stellen in de gezondheidsverklaring veel vragen. En wij gaan er vanuit dat u deze eerlijk en volledig invult. Is de verzekering nog niet ingegaan en blijkt dat de informatie op uw gezondheidsverklaring niet juist of volledig is? Dan kan dat gevolgen hebben voor de verzekering. De verzekering kan dan misschien niet starten of loopt vertraging op. Is de verzekering al ingegaan en blijkt dat de informatie niet juist of volledig was? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw nabestaanden. We keren dan soms niet of minder uit. Meer hierover leest u in de productvoorwaarden.
Ja, maar alleen als u klachten en verschijnselen heeft van deze aandoening. Is het bekend dat u een erfelijke aanleg heeft voor een ziekte? Maar heeft u deze ziekte nog niet? Dan hoeft u dat niet door te geven. Meer informatie hierover leest u in onze brochure 'Medische beoordeling'. Bekijk onze brochure.
Vanaf 1 januari 2021 geldt er een regeling voor ex-kanker­patiënten. U hoeft namelijk niet altijd op de gezondheids­verklaring in te vullen dat u kanker had. Op de website van het Verbond van Verzekeraars leest u meer over deze regeling. Hier staat ook een checklist. Deze checklist helpt u of u moet invullen dat u kanker had. Lees hier de informatie van Centraal Beheer.
Medische gegevens en informatie vallen onder het medische geheim. Medewerkers die toegang hebben tot medische gegevens hebben een geheimhoudingsplicht. Meer informatie staat in onze brochure 'Medische beoordeling'. In deze brochure staan uw rechten en plichten. Hierin staat bijvoorbeeld dat u het recht heeft om het medische dossier te lezen. En dat u het recht heeft op 'eerste kennisgeving' en het recht om uw aanvraag opnieuw te laten beoordelen. Bekijk onze brochure.
In onze brochure 'Medische beoordeling' staan uw rechten en plichten. Hierin staat bijvoorbeeld dat u het recht heeft op 'eerste kennisgeving', om uw medische dossier te lezen en om uw aanvraag opnieuw te laten beoordelen. Bekijk onze brochure.

Op de website van het Verbond van Verzekeraars leest u wat u kan en mag verwachten bij de medische beoordeling van een overlijdens­risico­verzekering:


De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering afsluit. De verzekeringnemer krijgt de polis en betaalt de premie. De verzekerde is de persoon die we verzekeren. Als de verzekerde overlijdt, keren we het verzekerd bedrag uit. Voordat de verzekering start, vult de verzekerde een gezondheids­verklaring in. De verzekerde kan iemand anders zijn dan de verzekeringnemer.

Contact met onze Medische Dienst