Belangrijke woorden uitgelegd

Wat betekenen deze woorden precies?

Begunstigde

De begunstigde is de persoon aan wie we betalen na overlijden. U kiest zelf wie de begunstigde is. Maakt u geen keuze, dan gebruiken wij deze volgorde:

  1. Verzekeringnemer. Behalve als u zelf de verzekeringnemer bent, dan beginnen we bij nummer 2. Bekijk een voorbeeld hiervan onder de opsomming.
  2. Echtgenoot of geregistreerd partner van de verzekeringnemer.
  3. Kinderen van de verzekeringnemer.
  4. Erfgenamen van de verzekeringnemer.

Uiteraard kunt u ook iemand anders als begunstigde aanwijzen. U geeft dit door aan Centraal Beheer. U kunt maximaal 4 begunstigden toevoegen. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u aanpassen wie de begunstigde is.

Erfgenaam

Wanneer de verzekerde een testament heeft, dan staat daarin benoemd wie de erfgenamen zijn. Wanneer er geen testament is, dan is wettelijk bepaald wie erfgenaam is. Dit is ingedeeld in groepen en is in volgorde:

  1. Echtgenoten (of geregistreerde partners), kinderen en/of hun afstammelingen
  2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
  3. Grootouders met hun (klein)kinderen; ooms, tantes, neefjes en nichtjes
  4. Overgrootouders met hun afstammelingen.

Kruislings verzekeren

Bij kruislings verzekeren sluit u een overlijdens­risico­verzekering op elkaars leven. U betaalt dan elkaars premie. Als u kruislings verzekert is premiesplitsing of premieverschuldigdheid niet nodig. Als u kruislings verzekert kunt u mogelijk erfbelasting voorkomen.

Looptijd

De ORV sluit u af voor een bepaalde tijd. Dat noemen we de looptijd. Deze looptijd bepaalt u zelf als u de verzekering afsluit. Hoe lang dit is, hangt af van het doel dat u heeft. U kunt de looptijd van de verzekering meestal aanpassen als de verzekering al loopt.

Nabestaande

Alle mensen met wie u een band heeft en die u achterlaat bij overlijden, noemen we nabestaanden. Een nabestaande heeft geen wettelijke rechten en plichten, tenzij ze begunstigde of erfgenaam zijn.

Pandhouder

Is de overlijdens­risico­verzekering gekoppeld aan de hypotheek? Dan ontvangt de hypotheekverstrekker het verzekerde bedrag als u overlijdt. De hypotheek­verstrekker noemen we ook wel pandhouder.

Premiesplitsing

Premie­splitsing is mogelijk als u een overlijdens­risico­verzekering op het leven van uzelf en van iemand anders afsluit. Bij premie­splitsing staat op de polis wie welk deel van de premie verschuldigd is. Hiermee kunt u mogelijk erfbelasting voorkomen. 

Premieverschuldigdheid

Bij premie­verschuldigdheid staat op de polis van uw overlijdens­risico­verzekering dat iemand anders de premie verschuldigd is. Hiermee kunt u mogelijk erfbelasting voorkomen. 

Verzekerde

De verzekerde is degene op wiens leven u de verzekering afsluit. De verzekerde kan ook de verzekeringnemer zijn. Dat hoeft niet. Wilt u uzelf én een andere persoon verzekeren? Dan vraagt u voor iedere persoon apart een overlijdens­risico­verzekering aan. Bekijk of het voor u gunstig is om kruislings te verzekeren.

Verzekeringnemer

De verzekeringnemer is de persoon die de overlijdens­risico­verzekering afsluit. En de premie betaalt.