Begunstigde(n)

Wie betalen we na overlijden

Na het overlijden van de verzekerde keren we een bedrag uit. Dit bedrag betalen we aan de begunstigde(n). De begunstigde is de persoon aan wie we betalen na overlijden van de verzekerde.

De verzekering start met een standaard begunstiging

Bij de start van de verzekering zetten wij een standaard begunstiging op de polis. Dit hangt af van wie u verzekert.

U sluit de overlijdensrisicoverzekering af op uw eigen leven

De begunstigden zijn:

 1. Uw echtgenoot of geregistreerd partner
 2. Uw kinderen
 3. Uw erfgenamen

U sluit de overlijdensrisicoverzekering af op het leven van iemand anders. Of op het leven van uzelf en iemand anders.

De begunstigden zijn:

 1. Uzelf
 2. Uw echtgenoot of geregistreerd partner
 3. Uw kinderen
 4. Uw erfgenamen

We keren uit in de volgorde die op de polis staat

 • We keren uit aan de begunstigde(n) op plaats 1.
 • We keren pas uit aan de begunstigde(n) op plaats 2 als we niet kunnen uitkeren aan de begunstigde(n) op plaats 1.
 • En zo verder.

U kunt de begunstiging altijd veranderen

Wilt u dat iemand anders de uitkering krijgt na het overlijden? Geef dit eenvoudig aan ons door met het wijzigingsformulier.

Een pandhouder gaat voor op de begunstigde(n)

Soms is de verzekering gekoppeld aan een geldlening. Bijvoorbeeld een hypotheek. De verzekering is dan verpand en de bank noemen we de pandhouder. Is de uitkering groter dan de schuld aan de pandhouder? Dan keren we de rest uit aan de begunstigde(n).

Controleer regelmatig of de begunstiging past bij uw persoonlijke situatie

Verandert uw persoonlijke situatie? Bijvoorbeeld als u gaat trouwen, een kind krijgt of uit elkaar gaat. Denk dan na over wie de uitkering moet krijgen. En pas de begunstiging aan als dat nodig is.

Denk na over de begunstiging bij een samengesteld gezin

Heeft u een samengesteld gezin? Dan is het belangrijk dat u de begunstiging goed regelt. Hieronder staan een paar voorbeelden.

Als u kiest voor ‘kinderen van verzekerde(n)’ is de uitkering als volgt. 
De polis heeft 2 verzekerden.
De uitkering is € 120.000,-.

 • Verzekerde 1 heeft uit een eerdere relatie 2 kinderen. 
 • Verzekerde 2 heeft uit een eerdere relatie 3 kinderen. 
 • Samen hebben de verzekerden 1 kind. 

In totaal zijn er 6 kinderen die recht hebben op de uitkering. Ieder kind heeft recht op € 20.000,- (€ 120.000,- / 6 = € 20.000,-).

Als u kiest voor ‘kinderen van verzekeringnemer’ is de uitkering als volgt.
De polis heeft 2 verzekerden. 
De uitkering is € 120.000,-.

 • De verzekeringnemer heeft 2 kinderen uit een eerdere relatie.
 • De partner van de verzekeringnemer heeft 3 kinderen uit een eerdere relatie. 
 • Samen hebben zij 1 kind. 

In totaal zijn er 6 kinderen waarvan 3 kinderen van de verzekeringnemer zijn.

 • Ieder kind van de verzekeringnemer heeft recht op € 40.000,- (€ 120.000,- / 3 = € 40.000,-).
 • De kinderen van de partner hebben geen recht op een uitkering.

Als u kiest voor ‘kinderen van verzekerde(n)’ is de uitkering als volgt.
De polis heeft 1 verzekerde. 
De uitkering is € 120.000,-.

 • De verzekeringnemer heeft 2 kinderen uit een eerdere relatie.
 • De partner van de verzekeringnemer (de verzekerde) heeft 3 kinderen uit een eerdere relatie. 
 • Samen hebben zij 1 kind. 

In totaal zijn er 6 kinderen waarvan 4 kinderen van de verzekerde zijn.

 • Ieder kind van de verzekerde heeft recht op € 30.000,- (€ 120.000,- / 4 = € 30.000,-).
 • De kinderen van de verzekeringnemer hebben geen recht op een uitkering.

Meer informatie en meer voorbeelden leest u in onze voorwaarden.