De belasting­regels

Overlijdens­risico­verzekering

De belangrijkste belastingregels

Laat u goed informeren over de belastingregels die voor u gelden

Soms betalen u of uw nabestaanden belasting over het bedrag dat zij krijgen uit de overlijdens­risico­verzekering. Hieronder leggen we de belangrijkste belastingregels uit.
Deze zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij geven u alleen een algemeen beeld van de regels. U bent zelf verantwoordelijk om uit te zoeken welke belastingregels precies voor u gelden. Ga voor meer informatie naar www.belastingdienst.nl. Of vraag informatie of advies aan een belastingadviseur, financieel adviseur of een notaris.

Toeslagen en subsidies

De eenmalige uitkering uit de overlijdens­risico­verzekering kan gevolgen hebben voor het ontvangen van toeslagen (zoals zorgtoeslag), subsidies (zoals huursubsidie) of de vermogens­rendements­heffing. Meer hierover leest u op de site van de Belastingdienst.

Inkomsten­belasting

U betaalt tijdens de looptijd van de verzekering geen inkomstenbelasting over de overlijdens­risico­verzekering. U kunt de premie niet aftrekken voor de inkomstenbelasting.
Geen inkomstenbelasting over het bedrag dat wij uitkeren aan de nabestaanden
Wij betalen het verzekerde bedrag na overlijden aan de begunstigden. De begunstigden hoeven over dit bedrag geen inkomstenbelasting te betalen.

Erfbelasting

Het bedrag dat wij uitkeren aan begunstigden telt mee om te bepalen of en hoeveel erfbelasting zij moeten betalen.

De persoonlijke situatie van uw begunstigden bepaalt hoeveel erfbelasting zij betalen

Nabestaanden betalen alleen erfbelasting als het bedrag dat zij totaal krijgen hoger is dan de vrijstelling. De Belastingdienst bepaalt de vrijstellingen, bijvoorbeeld:

  • Vrijstelling van € 795.156,- (2024) voor gehuwden en geregistreerde partners.
  • Vrijstelling van € 25.187,- (2024) voor kinderen en kleinkinderen.

U vindt meer informatie over de vrijstellingen op www.belastingdienst.nl.

Soms kunt u erfbelasting voorkomen

U kunt erfbelasting voorkomen door de verzekering kruislings af te sluiten, premieverschuldigdheid of premiesplitsing op de polis te zetten.

Lees meer over kruislings verzekeren, premiesplitsing en premieverschuldigdheid.

Let op: op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht veranderd

  • Voor huwelijken/geregistreerde partnerschappen gesloten na 1 januari geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat het vermogen dat de partners tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap opbouwen gemeenschappelijk eigendom wordt. Eigen bezittingen en schulden van vóór het huwelijk/geregistreerd partnerschap vallen niet in de gezamenlijke boedel.
  • Deze verandering kan gevolgen hebben voor de erfbelasting van uw overlijdensrisicoverzekering.

De pandhouder gaat voor

Is uw overlijdens­risico­verzekering gekoppeld aan uw hypotheek? Dan is uw bank of geldverstrekker de pandhouder. Met de uitkering van de overlijdens­risico­verzekering wordt eerst de hypotheekschuld of een deel daarvan afgelost. Daardoor wordt de erfenis groter. De erfenis van degene die het huis erft, kan daarmee boven de vrijstelling erfbelasting komen. Is de uitkering uit de overlijdens­risico­verzekering groter dan de schuld aan de pandhouder? Dan keren we de rest uit aan de begunstigden. Zij kunnen daarmee ook boven de vrijstelling erfbelasting komen.

Een betalingsopdracht of een partnerverklaring kan interessant zijn

Soms is het voor de belasting gunstig dat de uitkering uit deze verzekering niet direct naar de pandhouder gaat. Maar eerst naar de begunstigde(n). De pandhouder vindt dit alleen goed als met de uitkering (een deel van) de schuld wordt afgelost. Dit wordt vastgelegd in een “betalingsopdracht”.

Een betalingsopdracht is alleen geldig als deze vóór het overlijden van de verzekerde is opgesteld. Of een betalingsopdracht zinvol is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Vraag meer informatie en advies aan een notaris of belastingadviseur.

Voordat we uitkeren, vragen we altijd of er een betalingsopdracht is. De uitkering maken wij meteen over aan de pandhouder. Voor de belasting is de uitkering naar de begunstigde(n) gegaan.

Is de 1e begunstigde overleden? Of weigert de 1e begunstigde de uitkering? Dan vervalt de betalingsopdracht. De pandhouder heeft dan weer het 1e recht op de uitkering.

Er gelden speciale regels als u ondernemer bent

Als ondernemer rekent u de overlijdens­risico­verzekering tot uw fiscaal ondernemingsvermogen. Uw financieel adviseur kan u hier meer over vertellen.

Bekijk uw premie

Bekijk uw premie met onze handige rekenhulp.
Premie bekijken en afsluiten