Premie­splitsing en premie­verschuldigdheid

Soms kunt u erfbelasting voorkomen

Soms kunt u erfbelasting voorkomen

Soms kunt u voorkomen dat nabestaanden erfbelasting betalen over de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering. Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. 

  • De Belastingdienst kijkt naar degene die de premie voor de overlijdensrisicoverzekering verschuldigd is. 
  • Daarom kan het nuttig zijn om de verzekering kruislings af te sluiten. Of om premieverschuldigdheid of premiesplitsing op de polis te zetten. 
  • Erfbelasting kan worden voorkomen als degene die overlijdt, niet zelf de premies heeft betaald of verschuldigd was. 
  • U hoeft onderling geen premies te verrekenen.

U kunt erfbelasting voorkomen als:

  • u premieverschuldigdheid van verzekeringen regelt in uw huwelijkse voorwaarden, uw partnervoorwaarden of uw samenlevingscontract. Wij raden u aan om bij uw notaris na te vragen of deze voorwaarden voldoen aan de regels om erfbelasting te voorkomen. 
  • u samenwoont en geen samenlevingscontract heeft.

U kunt erfbelasting niet voorkomen als:

  • u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft in gemeenschap van goederen. Dan helpt kruislings verzekeren, premieverschuldigdheid of premiesplitsing niet om erfbelasting te voorkomen. De Belastingdienst gaat er dan namelijk van uit dat de premie door u samen is betaald. De helft van de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering telt mee voor de erfbelasting.

Kruislings verzekeren

Sluit u een overlijdens­risico­verzekering op elkaars leven? Dat noemen we kruislings verzekeren. U betaalt dan elkaars premie. Als u kruislings verzekert is premie­splitsing of premie­verschuldigdheid niet nodig. Hiermee kunt u erfbelasting voorkomen.

Premiesplitsing aanvragen

Sluit u een overlijdens­risico­verzekering op het leven van uzelf en iemand anders? Dan kan het verstandig zijn om premie­splitsing op uw polis te zetten om erfbelasting te voorkomen.

Vraagt u premie­splitsing bij ons aan? Dan zetten wij op de polis wie welk deel van de premie verschuldigd is. De 2e verzekerde wordt de 2e begunstigde.

U moet beiden een handtekening zetten voor premiesplitsing. Nadat we de polis voor u in orde hebben gemaakt, sturen we u hiervoor een formulier.

Premie­verschuldigdheid aanvragen

Sluit u een overlijdens­risico­verzekering af op het leven van uzelf? Dan kan het verstandig zijn om premie­verschuldigdheid op uw polis te zetten om erfbelasting te voorkomen. 

Vraagt u premie­verschuldigdheid bij ons aan? Dan zetten wij op de polis dat iemand anders de premie verschuldigd is. Degene die de premie verschuldigd is wordt de 1e begunstigde. 

U kunt premie­verschuldigdheid bij ons aanvragen nadat we de polis voor u in orde hebben gemaakt.

Vraag premieverschuldigdheid aan

Komt u er zelf niet uit? Vraag om advies

Een belastingadviseur, financieel adviseur of notaris kan u hiermee helpen. Vraag vooraf wat u betaalt voor het advies.
Uw premie bekijken
In een paar stappen weet u de hoogte van uw premie