Nabestaande, erfgenaam, begunstigde, verzekeringnemer, verzekerde en pandhouder. Bij het afsluiten van een overlijdens­risico­verzekering komt u deze termen tegen. Maar wat betekenen ze precies? Wij leggen het hier uit.

Verzekeringnemer

De verzekeringnemer is de persoon die de overlijdens­risico­verzekering afsluit. En de premie betaalt.

Verzekerde

De verzekerde is degene op wiens leven u de verzekering afsluit. De verzekerde kan ook de verzekeringnemer zijn. Dat hoeft niet. Wilt u uzelf én een andere persoon verzekeren? Dan vraagt u voor iedere persoon apart een overlijdens­risico­verzekering aan. Bekijk of het voor u gunstig is om kruislings te verzekeren.

Nabestaande

Alle mensen met wie u een band heeft en die u achterlaat bij overlijden, noemen we nabestaanden. Een nabestaande heeft geen wettelijke rechten en plichten, tenzij ze begunstigde of erfgenaam zijn.

Begunstigde

De begunstigde is de persoon aan wie we betalen na overlijden. U kiest zelf wie uw begunstigde is. Maakt u geen keuze, dan gebruiken wij deze volgorde:

  1. Verzekeringnemer. Behalve als u zelf de verzekeringnemer bent, dan beginnen we bij nummer 2. Bekijk een voorbeeld hiervan onder de opsomming.
  2. Echtgenoot of geregistreerd partner van de verzekeringnemer.
  3. Kinderen van de verzekeringnemer.
  4. Erfgenamen van de verzekeringnemer.

Uiteraard kunt u ook iemand anders als begunstigde aanwijzen. U geeft dit door aan Centraal Beheer. U kunt maximaal 4 begunstigden toevoegen. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u aanpassen wie de begunstigde is.

Erfgenaam

Wanneer de verzekerde een testament heeft, dan staat daarin benoemd wie de erfgenamen zijn. Wanneer er geen testament is, dan is wettelijk bepaald wie erfgenaam is. Dit is ingedeeld in groepen en is in volgorde:

  1. Echtgenoten (of geregistreerde partners), kinderen en/of hun afstammelingen
  2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
  3. Grootouders met hun (klein)kinderen; ooms, tantes, neefjes en nichtjes
  4. Overgrootouders met hun afstammelingen.

Pandhouder

Is de overlijdens­risico­verzekering gekoppeld aan de hypotheek? Dan ontvangt de hypotheekverstrekker het verzekerde bedrag als u overlijdt. De hypotheekverstrekker noemen we ook wel pandhouder.