Premie en Kosten

Overlijdens­risico­verzekering

De premie bepalen we zo

U betaalt elke maand een andere premie voor de Overlijdens­risico­verzekering. Bij uw polis ontvangt u een overzicht waarin u leest hoeveel premie u elke maand betaalt. De premie hangt af van:

  • het verzekerde bedrag in die maand;
  • de leeftijd van de verzekerde in die maand;
  • de gezondheid van de verzekerde;
  • of de verzekerde rookt of niet.

In de premie zitten productkosten

Productkosten zijn kosten die wij maken voor bijvoorbeeld de administratie en medische goedkeuring. U betaalt maximaal € 4,20 productkosten per maand.

Kies de vorm die bij u past en zie meteen wat uw premie wordt

In de premieberekening kiest u de vorm van de Overlijdens­risico­verzekering:

  • gelijkblijvend
  • gelijkmatig dalend
  • annuïtair dalend

U ziet in de premieberekening direct wat de vorm betekent voor uw premie.

Bel (055) 579 8100 als u nog vragen heeft

Premie bekijken

U betaalt bij ons nooit te veel premie

Uw premie is elke maand anders.

Uw premie past bij het overlijdens­risico van die maand

U betaalt daardoor precies de premie die hoort bij het risico van die maand. Zo betaalt u nooit te veel.

Het voordeel van onze premie die elke maand anders is

Stopt u de Overlijdens­risico­verzekering? En betaalde u al premie voor de rest van de maand? Dan krijgt u geld van ons terug.

U weet vooraf hoeveel u elke maand betaalt

Als u uw premie berekent ziet u meteen hoeveel u elke maand betaalt. Bij uw offerte en polis ontvangt u een premieoverzicht. Hierin staat hoeveel u elke maand betaalt. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Uw verzekering aanpassen of stoppen

Verandert uw situatie? Bijvoorbeeld omdat u kinderen krijgt? Of omdat u verhuist? Dan kunt u uw Overlijdens­risico­verzekering makkelijk aanpassen. U kunt het verzekerde bedrag verhogen of verlagen en de looptijd of vorm aanpassen. Wilt u de verzekering verlengen of het verzekerd bedrag verhogen? Dan moet de verzekerde jonger dan 68 jaar zijn. Soms vragen wij u om een nieuwe gezondheidsverklaring in te vullen.

U kunt de Overlijdens­risico­verzekering stoppen wanneer u wilt

U kunt elke dag de Overlijdens­risico­verzekering stoppen. Betaalde u al premie voor de rest van de maand? Dan krijgt u geld van ons terug.

U heeft 30 dagen bedenktijd

Wilt u uw Overlijdens­risico­verzekering stoppen binnen de bedenktijd? Stuur dan uiterlijk 30 dagen na de start van de verzekering een e-mail naar info@centraalbeheer.nl. Dan stoppen wij de verzekering. U kunt ook een brief sturen naar Centraal Beheer, Postbus 9150, 7300 HZ, Apeldoorn.

Dit zijn uw kosten

In de premie zitten productkosten. De productkosten zijn opgebouwd uit:

  • Een vast bedrag van € 1,20 per maand.
  • € 0,15 voor iedere € 10.000,- van het verzekerde bedrag in die maand.

Productkosten zijn kosten die wij maken om u te verzekeren. Zoals kosten voor de administratie en een medische goedkeuring. U betaalt maximaal € 4,20 productkosten per maand.

U betaalt afsluitkosten

U betaalt 1 keer € 69,- voor het afsluiten van uw verzekering. Voor deze afsluitkosten krijgt u van ons een aparte rekening. U betaalt alleen afsluitkosten als u de verzekering afsluit.

U betaalt geen advieskosten

Wij geven geen advies en rekenen daarom ook geen advieskosten. Natuurlijk beantwoorden wij graag uw vragen. Bel: (055) 579 8100.

U leest meer in ons dienstverleningsdocument

In ons Dienstverleningsdocument risico's afdekken Overlijden staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u onze kosten vergelijken.