Verwerkingsperiodes

Gemaksbeleggen

Voor het aankopen, verkopen of switchen van beleggingen geldt een verwerkingsperiode.

Aankoop op werkdag

Stappen aankoop Uitvoerdatum
1. U geeft ons een opdracht op: maandag
2. Wij ontvangen uw betaling van uw bank: dinsdag- of woensdagochtend
3. Wij verzamelen alle opdrachten die betaald zijn: dagelijks om 14.30 uur
4. Wij voeren uw betaalde opdracht uit tegen de openingskoers van: de eerstvolgende beursdag

Aankoop in het weekend

Stappen aankoop Uitvoerdatum
1. U geeft ons een opdracht op: vrijdag, zaterdag of zondag
2. Wij ontvangen uw betaling van uw bank: maandag- of dinsdagochtend
3. Wij verzamelen alle opdrachten die betaald zijn: dagelijks om 14.30 uur
4. Wij voeren uw betaalde opdracht uit tegen de openingskoers van: de eerstvolgende beursdag

Verkoop op werkdag

Stappen verkoop UItvoerdatum
1. U geeft ons een opdracht op: maandag vóór 14.30 uur
2. Wij verzamelen alle opdrachten op: maandag om 14.30 uur
3. Wij voeren uw opdracht uit tegen de openingskoers van: dinsdagochtend
4. Wij ontvangen de opbrengst uit uw verkoop op: donderdag
5. Wij betalen de opbrengst uit uw verkoop uit op: donderdag
6. Afhankelijk van uw bank ontvangt u de opbrengst uit uw verkoop op: vrijdag

Verkoop in het weekend

Stappen verkoop Uitvoerdatum
1. U geeft ons een opdracht op: vrijdag vóór 14.30 uur
2. Wij verzamelen alle opdrachten op: vrijdag om 14.30 uur
3. Wij voeren uw opdracht uit tegen de openingskoers van: maandagochtend
4. Wij ontvangen de opbrengst uit uw verkoop op: woensdag
5. Wij betalen de opbrengst uit uw verkoop uit op: woensdag
6. Afhankelijk van uw bank ontvangt u de opbrengst uit uw verkoop op: donderdag

Switchen op werkdag

Wij doen dit vanuit het transactiedeel van uw beleggingsrekening.
Stappen switchen Uitvoerdatum
1. U geeft ons een opdracht tot switch op: maandag vóór 14.30 uur
2. Wij verzamelen alle opdrachten van klanten op: maandag om 14.30 uur
3. Wij voeren eerst de verkoop uit uw switch-opdracht uit tegen de openingskoers van: dinsdagochtend
4. Omdat de koers bekend is weten wij wat de opbrengst uit de verkoop is op: dinsdagochtend
5. Wij boeken de opbrengst uit de verkoop alvast naar het transactiedeel van uw rekening op: dinsdagmiddag
6. U kunt de transactie met de opbrengst van uw verkoop in Mijn Centraal Beheer zien op: dinsdagmiddag
7. Wij verzamelen van klanten alle opdrachten die betaald zijn op: woensdagochtend
8. Wij voeren uw betaalde opdracht tot aankoop uit tegen de openingskoers van: woensdagochtend

Switchen in het weekend

Wij doen dit vanuit het transactiedeel van uw beleggingsrekening.
Stappen switchen Uitvoerdatum
1. U geeft ons een opdracht tot switch op: vrijdag vóór 14.30 uur
2. Wij verzamelen alle opdrachten op: vrijdag om 14.30 uur
3. Wij voeren eerst de verkoop uit uw switch-opdracht uit tegen de openingskoers van: maandagochtend
4. Omdat de koers bekend is weten wij wat de opbrengst uit de verkoop is op: maandagochtend
5. Wij boeken de opbrengst uit de verkoop alvast naar het transactiedeel van uw rekening op: maandagmiddag
6. U kunt de transactie met de opbrengst van uw verkoop in Mijn Centraal Beheer zien op: maandagmiddag
7. Wij verzamelen van klanten alle opdrachten die betaald zijn op: maandag om 14.30 uur
8. Wij voeren uw betaalde opdracht tot aankoop uit tegen de openingskoers van: dinsdagochtend

Uitzonderingen: niet-beursdagen

Op niet-beursdagen vinden geen transacties plaats. Uw opdracht wordt dan op de eerstvolgende beursdag in behandeling genomen.
Niet-beursdagen
Zaterdag en zondag: elke week
Nieuwjaarsdag: 1 januari
Goede vrijdag: vrijdag voor Pasen
2e Paasdag: maandag
Dag van de Arbeid: 1 mei
Kerstavond: 24 december - de beurs sluit om 14.00 uur
1e Kerstdag 25 december
2e Kerstdag 26 december
Oudejaarsdag: 31 december – de beurs sluit om 14.00 uur