Vrouw met verzorgster

Krijg ik als mantelzorger een vergoeding?

Mantelzorg is vrijwillig. U krijgt er niet voor betaald. Omdat u misschien wel minder gaat werken en extra kosten maakt, zijn er vergoedingen en regelingen. We zetten er 8 op een rij.

Thuis 1 jun 2017 4 minuten

Vergoedingen uit de zorgverzekering

De basiszorgverzekering vergoedt geen kosten voor mantelzorgers. Sommige zorgverzekeraars geven in de aanvullende zorgverzekering wel een vergoeding voor kosten die bij mantelzorg komen kijken. Bijvoorbeeld voor het regelen van vervangende zorg, om zelf even op adem te komen. Kijk in de polisvoorwaarden welke vergoedingen er zijn. Die verschillen per verzekeraar en soort verzekering.

Het persoonsgebonden budget 

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kopen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg in. In dit geval dus bij u als mantelzorger. U krijgt dan betaald uit het pgb. U moet dan wel zorg geven waarvoor het pgb bedoeld is. En in een contract afspraken maken over welke zorg het gaat. Bijvoorbeeld niet schoonmaken maar wel verplegen. De SVB geeft hier veel informatie over.

Meer vergoedingen

Voor mantelzorgers

Ouders van kinderen die thuis wonen en die intensieve zorg nodig hebben, kunnen extra kinderbijslag krijgen. U vraagt dit aan bij de SVB.
Zorgt u als mantelzorger voor iemand die chronisch ziek of gehandicapt is en bij u in huis woont? Dan mag u bepaalde zorgkosten soms aftrekken van de belasting. De Belastingdienst noemt dit de specifieke zorgkosten. U betaalt dan minder belasting en krijgt misschien zelfs geld terug. Daar horen wel regels bij waar u rekening mee moet houden. Vraag aan uw (belasting)adviseur wat dat voor u betekent. Of kijk op de website van de Belastingdienst
Sommige gemeenten vergoeden reiskosten aan mantelzorgers. Vraag bij uw gemeente of u dat krijgt en hoe u dat regelt. Soms mag u reiskosten ook aftrekken van de belasting. Meer hierover staat op de website van de Belastingdienst .
Er zijn gemeenten die mantelzorgers een parkeervergunning geven om in de buurt van een zorgadres te parkeren. Informeer bij uw gemeente of dat ook voor u mogelijk is.
Kan de persoon waarvoor u zorgt niet zelf met het OV reizen? Dan is er voor u meestal een OV-begeleiderskaart om gratis mee te reizen in de trein, metro, tram, bus en regiotaxi. Over zo’n kaart leest u meer op ovbegeleiderskaart.nl.
Sommige gemeenten geven mantelzorgers een geldbedrag. Of laten op een andere manier weten dat ze een pluim verdienen. Wat gemeenten geven of regelen mogen zij zelf bepalen. Neem contact op met de gemeente als u hier meer over wilt weten.

Parkeervergunning en -vergoeding

Kan de persoon waarvoor u zorgt niet zelf met het OV reizen? Dan is er voor u meestal een OV-begeleiderskaart om gratis mee te reizen in de trein, metro, tram, bus en regiotaxi. Over zo’n kaart leest u meer op ovbegeleiderskaart.nl.

Gemeenten voor mantelzorgers

Sommige gemeenten geven mantelzorgers een geldbedrag. Of laten op een andere manier weten dat ze een pluim verdienen. Wat gemeenten geven of regelen mogen zij zelf bepalen. Neem contact op met de gemeente als u hier meer over wilt weten.