Meer Nederlanders kunnen beleggen

Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft geld over om te beleggen. Toch kiezen zij vaak voor sparen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Geldzaken 6 apr 2022 2 minuten

Nederlanders hebben voldoende buffer

Van de huishoudens die niet beleggen, houdt meer dan de helft voldoende geld over om dat wel te doen. Na aftrek van de noodzakelijke buffer voor financiële tegenslagen, hebben deze huishoudens ongeveer € 20.000,- beschikbaar om te beleggen in plaats van te sparen.

Met beleggen kunt u op korte termijn meer uit uw geld halen

De AFM berekende wat beleggen in een indexfonds met weinig risico deze huishoudens op kan leveren. Vaak leverde beleggen meer op dan sparen. Beleggen leverde minder op dan sparen in het geval van koersverlies of hoge spaarrentes. Lees ook de andere conclusies uit het onderzoek.

Beleggen moet wel bij u passen

Beleggen is een persoonlijke beslissing. Het is altijd belangrijk om een buffer te hebben voor financiële tegenvallers. Een algemeen advies is dan ook om alleen te beleggen met geld dat u langere tijd kunt missen. Ook het spreiden van risico is meestal aan te raden. Net als het hoofd koel houden en niet op elke koersschommeling reageren. Emotie is een slechte raadgever bij beleggen.

Steeds meer mensen beleggen

Het aantal beleggende Nederlanders steeg in de afgelopen jaren. Bijna een kwart van de huishoudens belegt. Nederlanders beleggen met minder geld dan particuliere beleggers in andere Europese landen. Dat komt mogelijk omdat Nederlanders al vermogen opbouwen door middel van hun pensioen.

Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. En beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen van de AFM onder nummer 15001209.