Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Berichten van de fondsbeheerder

Fondsaanpassingen, dividenduitkeringen en meer

Beleggingsfondsen keren dividend uit

31 mei 2024

Op 30 mei 2024 was de jaarvergadering van Achmea paraplu fonds A en de subfondsen. In de jaarvergadering is het dividend over het boekjaar 2023 besproken. Belegde u op 30 mei aan het einde van de werkdag in een van onderstaande subfondsen? Dan heeft u recht op dividend. Hieronder ziet u hoeveel dividend u per subfonds ontvangt:

Bruto dividend per participatie

 • Mixfonds Voorzichtig: € 0,47
 • Mixfonds Gemiddeld: € 0,47
 • Mixfonds Ambitieus: € 0,54
 • Mixfonds Zeer Ambitieus: € 0,46
 • Staatsobligatiesfonds: € 0,18
 • Bedrijfsobligatiesfonds: € 0,30
 • Wereldwijd Aandelenfonds: € 0,78
 • Opkomende markten Aandelenfonds: € 0,00
De subfondsen gaan op 31 mei 2024 ex-dividend. De koers daalt dan, omdat het bedrag van de dividenduitkering van de waarde van het fonds wordt afgehaald. Op 7 juni ontvangt u het dividend op uw beleggingsrekening. Op 10 juni beleggen wij het bedrag opnieuw voor u.

Dividendbelasting
Belegt u met een Beleggingsrekening? Dan zijn we wettelijk verplicht om 15% dividendbelasting in te houden. U kunt de belasting vaak terugvragen via uw belastingaangifte.

Belegt u met Extra Pensioen Opbouw? Dan wordt er geen dividendbelasting ingehouden. Omdat dit een fiscaal geblokkeerde rekening is.


Wijzigingen 3 juni uitgesteld naar 4 juni 2024

28 mei 2024

In verband met een Ierse bank holiday is onderstaande wijziging in de mixfondsen en het prospectus van Achmea paraplu fonds A uitgesteld tot 4 juni 2024. 

Lees meer > 


Mixfondsen en Prospectus van Achmea paraplu fonds A veranderen

30 april 2024

Op 3 juni 2024 verandert het prospectus van Achmea paraplu fonds A. Achmea Investment Management (Achmea IM) past het beleggingsbeleid van de mixfondsen aan.

Achmea IM voegt 2 soorten Staatsobligaties opkomende markten toe aan mixfonds Zeer Ambitieus 
De fondsopbouw van mixfonds Zeer Ambitieus verandert:

 • + 5% Staatsobligaties opkomende markten (hard currency);
 • + 5% Staatsobligaties opkomende markten (local currency);
 • - 8% Aandelen wereldwijd;
 • - 2% Aandelen opkomende markten wereldwijd.
De Lopende kosten en risicometer blijven hetzelfde
De Lopende kosten en de risicometer van mixfonds Zeer Ambitieus veranderen niet door de aanpassing. Wel verandert de onderverdeling van de Lopende kosten, de bandbreedtes en de benchmark. 

Achmea IM past de vastgoed beleggingen in alle mixfondsen van Achmea paraplufonds A aan 
De categorie vastgoed wijzigt naar het Northern Trust Developed Real Estate ESG Index Fund. 
De Lopende kosten, risicometer en benchmark van de mixfondsen blijven hetzelfde. Wel verandert de onderverdeling van de Lopende kosten. 

Er zijn nog meer veranderingen in het prospectus 
De belangrijkste zijn:
 • Dhr. B. Oldenkamp is vanaf 2 april 2024 de nieuwe directeur Klanten en Producten.
 • De bestaande inlegvellen verdwijnen en zijn verwerkt in het prospectus.
 • De drempelwaarde voor schadevergoeding bij een verkeerd berekende koers van het mixfonds zeer ambitieus gaat omlaag door de uitbreiding van de beleggingen.
 • De volgorde van de risico’s van de fondsen verandert door de aanpassing van beleggingen in de mixfondsen. Ook zijn bepaalde risico’s niet meer van toepassing. Daarnaast deed Achmea IM de jaarlijkse herbeoordeling door middel van het kans maal impact model.
 • Een paar hoofdstukken zijn geactualiseerd.
 • De wettelijk verplichte bijlagen van de gewijzigde fondsen die gaan over de ecologische en/of sociale kenmerken van de fondsen worden aangepast. Ook zijn er in deze bijlagen voor alle fondsen onderhoudswijzigingen doorgevoerd. 
Achmea IM publiceert het nieuwe prospectus op 3 juni 2024 
U vindt het aangepaste prospectus en de nieuwe Essentiele Informatiedocumenten op onze website bij de voorwaarden en formulieren. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Achmea IM informeert de Autoriteit Financiële Markten over de veranderingen. 

Bent u het niet eens met de aanpassing? 
Beleggers in de beleggingsfondsen kunnen op elk moment hun beleggingen verkopen. Als u dat wilt, doet u dat dan vóór het nieuwe prospectus ingaat? Dat kan tot 31 mei 2024 14:30 uur via Mijn Centraal Beheer of de Centraal Beheer App.

Achmea IM meest duurzame Nederlandse vermogensbeheerder

In stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen

8 februari 2024

Achmea Investment Management (Achmea IM), de beheerder van onze beleggingsfondsen, komt als beste Nederlandse vermogensbeheerder uit de bus op het gebied van stemgedrag vóór duurzaamheidsresoluties op aandeelhoudersvergaderingen. 

Achmea IM geeft het goede voorbeeld
De Britse organisatie ShareAction onderzoekt al 5 jaar het stemgedrag van grote vermogensbeheerders op duurzame management- en aandeelhoudersvoorstellen.
Achmea IM is beoordeeld als de beste Nederlandse vermogensbeheerder. Ze geeft het goede voorbeeld om met een 98% overall score  van de voorstellen vóór te stemmen als deze zorgen voor een beter milieu, klimaat en samenleving. Terwijl veel andere grote vermogensbeheerders de laatste jaren juist steeds minder in het voordeel van mens en milieu stemmen.

“Als je echt duurzame verandering tot stand wil brengen, gaat het om je gedrag als aandeelhouder. Juist door gebruik te maken van onze aandeelhoudersrechten, kunnen we onze invloed gebruiken: Put your money where your mouth is. ”

- Annette van der Krogt, Hoofd Verantwoord Beleggen bij Achmea IM 

Lees het hele rapport > 


Prospectus Achmea paraplu fonds A verandert

Op 1 februari 2024 verandert het prospectus van Achmea paraplu fonds A.
 
We maken een tekstuele aanpassing voor de categorie euro liquiditeiten
De mixfondsen Voorzichtig, Gemiddeld en Ambitieus beleggen voor het gedeelte euro liquiditeiten in het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund. Dit beleggingsfonds wordt ook door Achmea Investment Management (Achmea IM) beheerd. In het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund komen nieuwe participatieklassen om eenvoudiger verschillende soorten beleggers te bedienen. De mixfondsen gaan beleggen in participatieklasse I van het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund. Het beleggingsbeleid wijzigt niet.
 
De lopende kosten blijven hetzelfde
De Lopende kosten van de mixfondsen Voorzichtig, Gemiddeld en Ambitieus veranderen niet door de aanpassing. Wel wijzigt de onderverdeling van de Lopende Kosten bij de mixfondsen Voorzichtig en Gemiddeld. 

Achmea IM publiceert het nieuwe aanvullende prospectus op 1 februari 2024
U vindt het aangepaste aanvullende prospectus met nieuw inlegvel op onze website bij de voorwaarden en formulieren. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. We informeren de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.
 
Bent u het niet eens met de aanpassing?
Beleggers in de beleggingsfondsen kunnen op elk moment hun beleggingen verkopen. Wilt u dat doen vóór het nieuwe prospectus ingaat? Dat kan tot 31 januari 2024 14:30 uur via Mijn Centraal Beheer of de Centraal Beheer App.

Prospectus Achmea paraplu fonds A verandert

Op 2 januari 2024 verandert het basisprospectus van Achmea paraplu fonds A. Achmea Investment Management (Achmea IM) past namelijk de drempelwaarden van 3 mixfondsen aan. 

De drempelwaarden van 3 mixfondsen gaan omhoog
In sommige gevallen ontvangt u een schadevergoeding als Achmea IM een koers verkeerd berekent. En uw beleggingsopdracht tegen deze koers verwerkt. U heeft recht op een schadevergoeding als:

 • de afwijking ten opzichte van de juiste koers meer dan het percentage van de drempelwaarde is, en
 • u meer dan € 3,- koersverlies heeft.
Van 3 mixfondsen verandert de drempelwaarde op 2 januari. 

Fonds Drempelwaarde
tot 2 januari 2024
Drempelwaarde
vanaf 2 januari 2024
Achmea mixfonds voorzichtig A (serie 2) 0,60% 0,66%
Achmea mixfonds gemiddeld A (serie 3) 0,76% 0,79%
Achmea mixfonds ambitieus A (serie 4) 0,86% 0,90%

Achmea IM publiceert het nieuwe prospectus op 2 januari 2024
U vindt het aangepaste basisprospectus met nieuw inlegvel op onze website bij de voorwaarden en formulieren. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Achmea IM informeert de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.

Bent u het niet eens met de aanpassing?
Beleggers in de beleggingsfondsen kunnen op elk moment hun beleggingen verkopen. Wilt u dat doen vóór het nieuwe prospectus ingaat? Dat kan tot 29 december 2023 14.30 uur via Mijn Centraal Beheer of de Centraal Beheer App.


Prospectus Achmea paraplu fonds A is veranderd

Op 25 oktober 2023 paste Achmea Investment Management (Achmea IM) het prospectus en de fondsvoorwaarden van Achmea paraplu fonds A aan. 

Nu ook beleggen met Extra Pensioen Opbouw van Centraal Beheer 
Klanten die Extra Pensioen Opbouw hebben bij Centraal Beheer (onderdeel van Achmea Bank N.V.) kunnen nu ook beleggen in de beleggingsfondsen van Achmea paraplu fonds A

Nieuwe directievoorzitter Achmea Investment Management
In het basis prospectus staat dat Maureen Schlejen-Peeters nu directievoorzitter is. Zij is de opvolgster van Jacob de Wit.

Achmea IM publiceerde het nieuwe prospectus en de fondsvoorwaarden op 25 oktober 2023
U vindt het aangepaste prospectus met nieuwe inlegvellen en de fondsvoorwaarden op onze website bij de voorwaarden en formulieren. Achmea IM informeerde de Autoriteit Financiële Markten over deze aanpassing. 


Prospectus Achmea paraplu fonds A verandert door aanpassing beleggingsbeleid staatsobligaties opkomende markten

24 augustus 2023

Op 25 september 2023 past Achmea Investment Management (Achmea IM) het beleggingsbeleid van 3 mixfondsen aan. Ook het prospectus van Achmea paraplu fonds A verandert.


Achmea IM past de beleggingen van staatsobligaties opkomende markten aan
Het beleggingsbeleid van het Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged (staatsobligaties opkomende markten) verandert:

 • Voor het bepalen van het beleggingsuniversum gaat Achmea IM meer de benchmark volgen.
 • Legal & General Investment Management neemt het vermogensbeheer over. 
De mixfondsen Voorzichtig, Gemiddeld en Ambitieus beleggen voor een deel in het Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged fonds.  

De totale lopende kosten en de risicometer blijft hetzelfde
De lopende kosten van de mixfondsen Voorzichtig, Gemiddeld en Ambitieus blijven hetzelfde. Wel verandert de onderverdeling van de lopende kosten bij de mixfondsen Gemiddeld en Ambitieus door de aanpassing. De risicometers van de mixfondsen blijven hetzelfde.

Wij publiceren het nieuwe aanvullend prospectus met inlegvel op 25 september 2023
U vindt het aangepaste aanvullend prospectus op onze website bij de voorwaarden en formulieren. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Achmea IM informeert de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.
 
Bent u het niet eens met de aanpassing?
Beleggers in de beleggingsfondsen kunnen op elk moment hun beleggingen verkopen. Wilt u dat doen vóór het nieuwe prospectus ingaat? Dat kan tot 22 september 2023 14:30 uur via Mijn Centraal Beheer of de Centraal Beheer App. Op 25 september 2023 gaat het nieuwe prospectus in.


Fondsen Beleggingsrekening Centraal Beheer keren dividend uit

2 juni 2023

Op 1 juni 2023 was de jaarvergadering van Achmea paraplu fonds A en de subfondsen. In de jaarvergadering is het dividend over het boekjaar 2022 besproken. Belegde u op 1 juni 2023 aan het einde van de werkdag in een van onderstaande subfondsen? Dan heeft u recht op dividend. Hieronder ziet u hoeveel dividend u per subfonds ontvangt:

Bruto dividend per participatie

 • Achmea mixfonds voorzichtig A: € 0,36
 • Achmea mixfonds gemiddeld A: € 0,40
 • Achmea mixfonds ambitieus A: € 0,45
 • Achmea mixfonds zeer ambitieus A: € 0,45
 • Achmea euro staatsobligaties fonds A: € 0,17
 • Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A: € 0,40
 • Achmea wereldwijd aandelen fonds A: € 0,69
De subfondsen gaan op 2 juni 2023 ex-dividend. De koers daalt dan, omdat het bedrag van de dividenduitkering van de waarde van het fonds wordt afgehaald. Op 9 juni 2023 ontvangt u het dividend op uw beleggingsrekening. Op 12 juni beleggen wij het bedrag opnieuw voor u. Het dividend wordt door de subfondsen uitgekeerd met aftrek van 15% dividendbelasting. Deze belasting is verplicht. U kunt de belasting vaak terugvragen via uw belastingaangifte.


Uitnodiging Jaarvergadering Achmea paraplu fonds A

Zeist, 17 mei 2023

Met uw beleggingsrekening bij Centraal Beheer belegt u in de subfondsen van Achmea paraplu fonds A. Ieder jaar organiseert Achmea Investment Management een jaarvergadering voor deelnemers. De jaarvergadering is dit jaar op 1 juni 2023. Deelnemers in de volgende fondsen kunnen zich aanmelden:

 • Achmea mixfonds voorzichtig A;
 • Achmea mixfonds gemiddeld A;
 • Achmea mixfonds ambitieus A;
 • Achmea mixfonds zeer ambitieus A;
 • Achmea euro staatsobligaties fonds A;
 • Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A;
 • Achmea wereldwijd aandelen fonds A.
Wilt u zich aanmelden voor de jaarvergadering? Of wilt u er meer over weten? Ga dan naar de website van Achmea Investment Management.

Beleggingsopdrachten niet mogelijk tussen 10 en 14 mei

Zeist, 2 mei 2023

Tussen 10 en 14 mei is het tijdelijk niet mogelijk om beleggingsopdrachten door te geven voor beleggingsrekeningen van Centraal Beheer.

De datums en tijdstippen in detail


vanaf woensdag 10 mei, 14.30 uur geen switchopdrachten mogelijk


vanaf donderdag 11 mei, 10.00 uur ook geen aan- en verkoopopdrachten mogelijk 


vanaf donderdag 11 mei, 23.30 uur ook inzien beleggingsrekening niet mogelijk


uiterlijk zondagavond 14 mei inzien en beleggingsopdrachten weer mogelijk


 
De laatste cut-off tijd op donderdag 11 mei is 14.30 uur. De eerste daaropvolgende cut-off tijd is maandag 15 mei om 14.30 uur.

Waarom zijn beleggingsopdrachten even niet mogelijk?
De ‘sluiting’ heeft te maken met de overdracht van onze beleggingsrekeningen aan Achmea Bank N.V. Die vindt plaats tussen 10 en 14 mei. Na de overdracht aan Achmea Bank, blijft Achmea Investment Management B.V. de beleggingsfondsen van Achmea paraplu fonds A beheren. Het merk van de beleggingsrekeningen blijft Centraal Beheer. Klanten met een beleggingsrekening bij Centraal Beheer zijn hier de afgelopen maanden over geïnformeerd.


Zeist, 2 mei 2023
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie


Op 14 mei veranderen de beleggingsrekeningen

Zeist, 14 april 2023

Op 14 mei gaan de rekeningen over van Achmea Investment Management B.V. naar Achmea Bank N.V. Het merk blijft Centraal Beheer. Achmea Investment Management B.V. blijft de fondsen van Achmea paraplu fonds A beheren.

We passen het Prospectus en de Fondsvoorwaarden aan
Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
 • Deelname in de beleggingsfondsen en toetreding tot het Register van Participanten kan alleen via Achmea Bank N.V. U geeft aankoop-, verkoop- en switchopdrachten door aan Achmea Bank, dat hiervoor handelt onder de merknaam Centraal Beheer. Achmea Bank geeft uw orders door en brengt voor deze dienstverlening kosten in rekening. Deze kosten zijn geen onderdeel van de kosten van de beleggingsfondsen. Achmea Bank informeert u over deze kosten.

 • Achmea Investment Management besteedt de participantenadministratie van de beleggingsfondsen uit aan Achmea Bank.

 • Beleggers die vallen onder de United States Investment Company Act 1940 of andere relevante wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika kunnen niet toetreden als participant of niet langer participant zijn.

Wij publiceren het gewijzigde prospectus en de gewijzigde Fondsvoorwaarden op 14 mei.
Vanaf 14 mei vindt u het gewijzigde prospectus en de gewijzigde Fondsvoorwaarden op de websites van Achmea Investment Management B.V. en Centraal Beheer. Hierover verschijnt geen apart nieuwsbericht. 

Beleggingsopdrachten zijn tijdelijk niet mogelijk
De voorbereiding en overdracht van de rekeningen naar Achmea Bank gebeurt tussen woensdagmiddag 10 mei en zondagavond 14 mei. De laatste cut-off tijd is 14.30 uur op donderdag 11 mei 2023. Tot wanneer u beleggingsopdrachten kunt doen, leest u op centraalbeheer.nl/beleggen/veranderingen-2023. Alle beleggingsklanten ontvangen hierover extra informatie. 

Bent u het niet eens met de aanpassingen?
Beleggers in de beleggingsfondsen van Centraal Beheer kunnen op elk moment hun beleggingen verkopen. Wilt u dat doen vóór het nieuwe prospectus en de gewijzigde fondsvoorwaarden ingaan? Dat kan via Mijn Centraal Beheer of de Centraal Beheer App. Houd daarbij alstublieft rekening met de verwerkingstijden.

De Autoriteit Financiële Markten is over de aanpassingen geïnformeerd.

 
Zeist, 14 april 2023
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie


Het Achmea paraplu fonds A verandert

Zeist, 27 maart 2023

Op 28 april 2023 veranderen wij het beleggingsbeleid van 3 mixfondsen en het bedrijfsobligatiefonds. En passen wij het prospectus aan van Achmea paraplu fonds A. Ook komt er een nieuw beleggingsfonds bij. 

We passen het beleggingsbeleid van het Bedrijfsobligaties fonds aan 
Het Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A  gaat beleggen in het Achmea IM Euro Corporate Bond Fund. In plaats van in het Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR Hedged. Na de aanpassing ligt de focus op investment grade bedrijfsobligaties die in euro worden uitgegeven. Ook de benchmark verandert daardoor.  
 
We voegen groene obligaties toe en veranderen de samenstelling van 3 mixfondsen
De mixfondsen Voorzichtig, Gemiddeld en Ambitieus gaan ook beleggen in groene obligaties. En we voegen vastgoed toe aan mixfonds Voorzichtig. In de tabellen staan alle aanpassingen: 

Achmea mixfonds voorzichtig A Huidig Wordt
Euro liquiditeiten 10,0% 15,0%
Euro Staatsobligaties 30,0% 18,0%
Bedrijfsobligaties Investment Grade 30,0%  
Bedrijfsobligaties
18,0%
Groene obligaties
9,0%
Staatsobligaties opkomende markten 5,0% 5,0%
Aandelen opkomende markten wereldwijd 4,0% 5,0%
Aandelen wereldwijd 16,0% 20,0%
Vastgoed
5,0%
Grondstoffen 5,0% 5,0%
100,0% 100,0%


Achmea mixfonds gemiddeld A Huidig Wordt
Euro liquiditeiten 5,0% 5,0%
Euro Staatsobligaties 17,5% 14,0%
Bedrijfsobligaties Investment Grade 17,5%  
Bedrijfsobligaties
14,0%
Groene obligaties
7,0%
Staatsobligaties opkomende markten 5,0% 5,0%
Aandelen opkomende markten wereldwijd 9,0% 9,0%
Aandelen wereldwijd 36,0% 36,0%
Vastgoed 5,0% 5,0%
Grondstoffen 5,0% 5,0%
100,0% 100,0%


Achmea mixfonds ambitieus A Huidig Wordt
Euro liquiditeiten 5,0%
Euro Staatsobligaties 7,5% 8,0%
Bedrijfsobligaties Investment Grade 7,5%  
Bedrijfsobligaties
8,0%
Groene obligaties
4,0%
Staatsobligaties opkomende markten 5,0% 5,0%
Aandelen opkomende markten wereldwijd 13,0% 13,0%
Aandelen wereldwijd 52,0% 52,0%
Vastgoed 5,0% 5,0%
Grondstoffen 5,0% 5,0%
100,0% 100,0%

De bandbreedte van de verschillende soorten beleggingen in de mixfondsen en de aanpassingen van de benchmarks, kunt u vanaf 28 april 2023 lezen in het aangepaste prospectus.  

Er komt een nieuw fonds bij: Achmea opkomende markten aandelen fonds A
Beleggingen in opkomende markten aandelen kennen we al als onderdeel van de mixfondsen. Het nieuwe fonds belegt alleen in opkomende markten aandelen. Via het Achmea IM Emerging Markets Equity Fund. Dat belegt vooral in aandelen van instellingen met een hoofdvestiging in opkomende landen. Daarbij gaat het om aandelen in lokale valuta met een notering aan een beurs of handelsplatform. 

Eind mei is het nieuwe fonds beschikbaar in Mijn Centraal Beheer en de Centraal Beheer App. 

Er zijn nog meer veranderingen in het prospectus
De belangrijkste zijn:
 • De mixfondsen en de beleggingsfondsen van Achmea paraplu fonds A kunnen niet langer beleggen in het Achmea IM Euro Money Market Fund.
 • We passen volgordes van de risico’s aan. En we voegen aan de mixfondsen Voorzichtig, Gemiddeld en Ambitieus het risico toe dat groene obligaties toch niet groen zijn (green washing). Toekomstige wetgeving maakt dit risico misschien overbodig of in ieder geval kleiner. Nu geldt er nog geen bescherming en verlagen we dit risico door actief te beoordelen. En strenge eisen te stellen aan groene obligaties, voordat deze worden toegelaten als belegging in het Achmea IM Green Bond Fund.
 • We passen van de gewijzigde fondsen de wettelijk verplichte bijlagen aan die gaan over de ecologische en/of sociale kenmerken van de fondsen. En van het nieuwe opkomende markten aandelen fonds publiceren we deze kenmerken in een nieuwe bijlage in het prospectus.  

Wij passen het prospectus aan op 28 april 2023
We publiceren het nieuwe prospectus op 28 april 2023 op onze website(s). U vindt het bij de voorwaarden en formulieren. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. De Autoriteit Financiële Markten is over de aanpassingen geïnformeerd.

Bent u het niet eens met de aanpassingen?
Beleggers in de beleggingsfondsen van Centraal Beheer kunnen op elk moment hun beleggingen verkopen. Wilt u dat doen vóór het nieuwe prospectus ingaat? Dat kan tot 27 april via Mijn Centraal Beheer  of de Centraal Beheer App.

 
Zeist, 27 maart 2023
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie

Update: Beleggingsdienstverlening naar Achmea Bank

Zeist, 21 maart 2023

9 februari 2022 informeerden wij klanten over het onderbrengen van de beleggingsrekeningen bij Achmea Bank. De overstap gebeurt op 14 mei 2023.

Klanten blijven beleggen bij Centraal Beheer 
Het merk blijft Centraal Beheer. En Achmea Investment Management B.V. blijft de fondsen beheren. Vanaf 14 mei gaat Achmea Bank N.V. over de beleggingsdienstverlening. En elke beleggingsrekening krijgt een IBAN-nummer. 

Er komen nieuwe regels en afspraken
Voor beleggen bij Centraal Beheer gelden straks nieuwe afspraken: de Overeenkomst Beleggingsrekening, de Voorwaarden Beleggingsrekening, de Algemene Bankvoorwaarden en het Orderuitvoeringsbeleid. En we stellen klanten na de overstap een paar vragen over hun kennis en ervaring met beleggen.

Er komt een fonds bij en aankopen gaat sneller 
Aankoopopdrachten via Mijn Centraal Beheer en de app gaan sneller na 14 mei. En er komt een beleggingsfonds bij. Klanten hebben dan keuze uit 8 beleggingsfondsen. Verder maken we Mijn Centraal Beheer en de app gebruiksvriendelijker. 

Er komt een Fondsverdeler
Met de Fondsverdeler bepalen klanten welk deel van de inleg naar welk fonds gaat. Deze is nodig bij rechtstreekse overboekingen naar de beleggingsrekening. 

Binnenkort meer informatie 
We houden klanten op de hoogte via e-mail. Goed om alvast te weten: rond 14 mei is het een paar dagen niet mogelijk om beleggingsopdrachten te doen. Kijk voor meer informatie over de overstap op centraalbeheer.nl/beleggen/veranderingen-2023.


Prospectus Achmea paraplu fonds A verandert door aanpassing beleggingsbeleid en wetgeving

Zeist, 29 november 2022


Prospectus Achmea paraplu fonds A verandert door aanscherping uitsluitingsbeleid landen

Zeist, 29 augustus 2022


Fondsen Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen keren dividend uit

Zeist, 3 juni 2022

Op 2 juni 2022 was de jaarvergadering van Achmea paraplu fonds A en de subfondsen. In de jaarvergadering bespraken we het dividend over het boekjaar 2021. Belegde u op 2 juni 2022 aan het einde van de werkdag in een van onderstaande subfondsen? Dan heeft u recht op dividend. Hieronder ziet u hoeveel dividend u per subfonds ontvangt:

Bruto dividend per participatie

 • Achmea mixfonds voorzichtig A: € 0,22
 • Achmea mixfonds gemiddeld A: € 0,23
 • Achmea mixfonds ambitieus A: € 0,16
 • Achmea mixfonds zeer ambitieus A: € 0,09
 • Achmea euro staatsobligaties fonds A: € 0,14
 • Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A: € 0,36
 • Achmea wereldwijd aandelen fonds A: € 0,65

De subfondsen gaan op 3 juni 2022 ex-dividend. De koers daalt dan, omdat het bedrag van de dividenduitkering van de waarde van het fonds wordt afgehaald. Op 10 juni 2022 ontvangt u het dividend op uw beleggingsrekening. Op 13 juni beleggen wij het bedrag opnieuw voor u. Het dividend wordt uitgekeerd met aftrek van 15% dividendbelasting. Deze belasting is verplicht. U kunt de belasting vaak terugvragen via uw belastingaangifte.

Zeist, 3 juni 2022

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie


Uitnodiging Jaarvergadering Achmea paraplu fonds A

Zeist, 19 mei 2022

Met Centraal Beheer Fondsbeleggen en Centraal Beheer Gemaksbeleggen belegt u in de subfondsen van Achmea paraplu fonds A. Ieder jaar organiseert Achmea Investment Management een jaarvergadering voor deelnemers. De jaarvergadering is dit jaar op 2 juni 2022. Deelnemers in de volgende fondsen kunnen zich aanmelden:

 • Achmea mixfonds voorzichtig A;
 • Achmea mixfonds gemiddeld A;
 • Achmea mixfonds ambitieus A;
 • Achmea mixfonds zeer ambitieus A;
 • Achmea euro staatsobligaties fonds A;
 • Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A;
 • Achmea wereldwijd aandelen fonds A.

Wilt u zich aanmelden voor de jaarvergadering? Of wilt u er meer over weten? Ga dan naar de website van Achmea Investment Management.

Zeist, 19 mei 2022


Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directieProspectus Achmea paraplu fonds A verandert

Zeist, 29 april 2022

Op 1 juni 2022 passen wij het prospectus aan van Achmea paraplu fonds A. De aanpassing heeft te maken met een aanscherping van onze klimaatdoelstelling op CO2-gebied. Ook wijzigt het prospectus op enkele andere punten.
 
Vermindering CO2-uitstoot
Klimaatverandering brengt grote maatschappelijke risico’s met zich mee. Achmea IM wil actief bijdragen aan de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen (energietransitie). Wij hanteren daarom aangepaste doelstellingen voor de fondsen die (deels) beleggen in aandelen:

 • Wij willen in 2030 in de aandelenportefeuille minimaal 50% vermindering van de CO2-uitstoot ten opzichte van eind 2020. Dit realiseren wij door een gemiddelde afname van 7% per jaar.
 • We willen uiterlijk in 2050 een klimaatneutrale aandelenportefeuille beheren om op lange termijn de doelstellingen van het Akkoord van Parijs uit 2015 te behalen. 

We willen onze doelstellingen bereiken door het beperken van de uitstoot van broeikasgassen door de ondernemingen waarin we beleggen. Dit combineren wij met aanpassingen in de portefeuille. Ook  moedigen we bedrijven waarin we investeren aan om de energietransitie te maken. Ondernemingen in sectoren waar het meeste CO2 vrijkomt, beoordelen we regelmatig op hun transitieplannen en de voortgang daarin. Afhankelijk van de uitkomst gaan we in gesprek om op verbetering aan te dringen. Ook willen we dat het commitment van de onderneming aan het transitiepad wordt verankerd in het beloningsbeleid van het bestuur.
 
Andere aanpassingen
De belangrijkste zijn:

 • Het is verduidelijkt dat de ondernemingen waarin wordt belegd moeten voldoen aan de praktijken van goed bestuur.
 • Het hoofdstuk risicomanagement is geactualiseerd.
 • De drie belangrijkste duurzaamheidsrisico’s zijn per fonds aangegeven en de uitleg ervan is verduidelijkt.
Wij passen het prospectus aan op 1 juni 2022
We publiceren het nieuwe prospectus op 1 juni 2022 op onze website(s). U vindt het bij de voorwaarden en formulieren op centraalbeheer.nl. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. We informeren de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.
 
Bent u het niet eens met de aanpassing?
Beleggers in de beleggingsfondsen van Centraal Beheer kunnen op elk moment hun beleggingen verkopen. Wilt u dat doen vóór het nieuwe prospectus ingaat? Dat kan tot 31 mei 2022 14:30 via Mijn Centraal Beheer of de Centraal Beheer App.
 
Zeist, 29 april 2022
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie


Beleggingsdienstverlening naar Achmea Bank

Zeist, 9 februari 2022

Achmea Investment Management is van plan om in 2022 de beleggingsrekeningen voor particulieren onder te brengen bij zusterbedrijf Achmea Bank. Achmea Investment Management blijft de beheerder van de beleggingsfondsen. En het merk blijft Centraal Beheer.

Voor Achmea Bank betekent de overdracht een verbreding van het productaanbod, dat nu bestaat uit spaarproducten en hypotheken. De toevoeging van beleggingsdienstverlening maakt het mogelijk om de kosten voor de klant laag te houden en om klanten eenvoudig te laten switchen tussen sparen en beleggen. Ook ontstaan er mogelijkheden om nieuwe producten voor klanten te ontwikkelen.

De voorgenomen overdracht is onder voorbehoud van positief advies van de centrale ondernemingsraad van Achmea.

Zeist, 9 februari 2022

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directieEerdere sluitingstijden beleggingsopdrachten op 24 en 31 december 2021

Zeist, 21 december 2021

Op vrijdag 24 december 2021 en vrijdag 31 december 2021 is het uiterste tijdstip om aan-, verkoop- of switchopdrachten te geven 11.30 uur in plaats van 14.30 uur.

Dit komt door de eerdere sluitingstijd van de Nederlandse beurs op die 2 dagen. Opdrachten en de betalingen voor aankoopopdrachten die wij pas na 11.30 uur ontvangen, worden niet tegen de koers op de volgende beursdag, maar een beursdag daarna uitgevoerd.

Voor meer informatie over aan-, verkoop- en switchopdrachten verwijzen wij u naar de informatie op onze website en naar paragraaf 3.3. van het basisprospectus van Achmea paraplu fonds A.

Zeist, 21 december 2021

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie


Het prospectus van de fondsen vanGemaksbeleggen en Fondsbeleggen verandert onder andere door nieuweduurzaamheidswetgeving

Zeist, 30 november 2021

Op 1 januari 2022 veranderen wij het prospectus van Achmea paraplu fonds A door nieuwe wet- en regelgeving over duurzaamheid. Ook verandert het prospectus op een paar andere punten.

Lees het hele bericht op de website van Achmea Investment Management >

Zeist, 30 november 2021

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie

 


Het prospectus van de mixfondsen van Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen verandert door een aanpassing in het beleggingsbeleid

Zeist, 23 sept 2021

Vanaf 25 oktober 2021 verandert het beleggingsbeleid van het Achmea IM Emerging Markets Equity Fund. De mixfondsen van Centraal Beheer Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen beleggen deels in dat fonds. Daarom verandert het prospectus van deze mixfondsen.

Dit verandert er in het Achmea IM Emerging Markets Equity Fund 

 • Uitbesteding vermogensbeheer 
  In plaats van te beleggen in een beleggingsfonds van BlackRock, wordt direct belegd in aandelen van uitgevende instellingen gevestigd in opkomende landen. En gaat BlackRock het vermogensbeheer daarvan uitvoeren. 
 • Derivaten zijn toegestaan
  Derivaten, futures, warrants en rights en depositary receipts die het beleggingsbeleid ondersteunen zijn nu toegestaan.

De Lopende kosten factor (LKF) van het beleggingsfonds verandert niet. De LKF van het subfonds zelf verandert ook niet. En de risicometers van de mixfondsen blijven hetzelfde.

Verduidelijking risico van beleggen in opkomende markten
Het beleggen in opkomende markten kan meer risico’s met zich meebrengen dan beleggen in ontwikkelde landen.

Maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid
Door direct in aandelen te beleggen, kunnen wij het uitsluitingen- en engagementbeleid van Achmea Investment Management direct toepassen. Het doel van het Achmea IM Emerging Markets Equity Fund is om een lagere CO2- intensiteit te halen vergeleken met de CO2-intensiteit van de benchmark. Zo valt het Achmea IM Emerging Markets Equity Fund onder de geldende duurzaamheidsafspraken van het promoten van Environmental, Social en Governance (ESG) kenmerken. 

Wij passen het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie aan op 25 oktober 2021
We publiceren het nieuwe prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie op 25 oktober 2021 op onze website(s). U vindt het bij 
de voorwaarden en formulieren. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.

Bent u het niet eens met de aanpassing? 
Belegt u in een van de beleggingsfondsen van Centraal Beheer? Dan kunt u uw beleggingen tot 22 oktober 2021 verkopen. Op 25 oktober 2021 gaat het nieuwe prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie namelijk in. Verkopen kan via Mijn Centraal Beheer of de Centraal Beheer App

Zeist, 23 september 2021


Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie


Prospectus fondsen Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen verandert door meer uitsluitingen en nieuwe jaarcijfers

Zeist, 29 juli 2021

Op 1 september 2021 passen we het prospectus van onze beleggingsfondsen van Centraal Beheer Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen aan. 

We sluiten meer bedrijven uit die werken met vervuilende en milieubedreigende fossiele brandstoffen
We beleggen niet langer in bedrijven die meer dan 5% van hun omzet halen uit steenkool, teerzandolie, arctische olie, arctische gas, schaliegas of schalieolie. Deze fossiele brandstoffen zorgen namelijk voor milieuvervuiling. Verbranding ervan zorgt voor extra CO2 in de atmosfeer. En voor opwarming van de aarde. 

Met deze extra uitsluitingen zetten we een stap verder in ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Daarin leest u meer over onze uitsluitingen.

Nieuwe jaarcijfers 
In het prospectus staan nu ook de jaarcijfers over 2020. 

Wij passen het prospectus aan op 1 september 2021
We publiceren het nieuwe prospectus op 1 september 2021 op onze website(s). U vindt het bij 
de voorwaarden en formulieren. Bent u het niet eens met de aanpassing van het prospectus? En belegt u in een van de beleggingsfondsen van Centraal Beheer? Dan kunt u uw beleggingen tot 31 augustus 2021 verkopen. Op 1 september gaat het nieuwe prospectus namelijk in. Verkopen kan via Mijn Centraal Beheer of de Centraal Beheer App. Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.

Zeist, 29 juli 2021


Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie


Fondsen Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen keren dividend uit

Zeist, 4 juni 2021

Op 3 juni 2021 was de jaarvergadering van Achmea paraplu fonds A en de subfondsen. In de jaarvergadering bespraken we het dividend over het boekjaar 2020. Belegde u op 3 juni 2021 aan het einde van de werkdag in een van onderstaande subfondsen? Dan heeft u recht op dividend. Hieronder ziet u hoeveel dividend u per subfonds ontvangt:

Bruto dividend per participatie

 • Achmea mixfonds voorzichtig A: € 0,20
 • Achmea mixfonds gemiddeld A: € 0,25
 • Achmea mixfonds ambitieus A: € 0,24
 • Achmea mixfonds zeer ambitieus A: € 0,14
 • Achmea euro staatsobligaties fonds A: € 0,03
 • Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A: € 0,34
 • Achmea wereldwijd aandelen fonds A: € 0,43

De subfondsen gaan op 4 juni 2021 ex-dividend. De koers daalt dan, omdat het bedrag van de dividenduitkering van de waarde van het fonds wordt afgehaald. Op 11 juni 2021 ontvangt u het dividend op uw beleggingsrekening. Op 14 juni beleggen wij het bedrag opnieuw voor u. Het dividend wordt uitgekeerd met aftrek van 15% dividendbelasting. Deze belasting is verplicht. U kunt de belasting vaak terugvragen via uw belastingaangifte.

Zeist, 4 juni 2021

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie


Uitnodiging Jaarvergadering Achmea paraplu fonds A

Zeist, 19 mei 2021

Met Centraal Beheer Fondsbeleggen en Centraal Beheer Gemaksbeleggen belegt u in de subfondsen van Achmea paraplu fonds A. Ieder jaar organiseert Achmea Investment Management een jaarvergadering voor deelnemers. De jaarvergadering is dit jaar op 3 juni 2021. Deelnemers in de volgende fondsen kunnen zich aanmelden:

 • Achmea mixfonds voorzichtig A;
 • Achmea mixfonds gemiddeld A;
 • Achmea mixfonds ambitieus A;
 • Achmea mixfonds zeer ambitieus A;
 • Achmea euro staatsobligaties fonds A;
 • Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A;
 • Achmea wereldwijd aandelen fonds A.

Wilt u zich aanmelden voor de jaarvergadering? Of wilt u er meer over weten? Ga dan naar de website van Achmea Investment Management.

Zeist, 19 mei 2021

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie


Prospectus Achmea paraplu fonds A verandert door duurzaamheid

Zeist, 30 april 2021

Op 1 juni 2021 veranderen wij het aanvullend prospectus van Achmea paraplu fonds A. Het prospectus verandert op de onderstaande punten:

 • Groene obligaties worden toegevoegd aan euro staatsobligaties
 • Aanvullende duurzaamheidscriteria voor wereld aandelen

Lees het hele bericht op de website van Achmea Investment Management >

Zeist, 30 april 2021

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directieProspectus Achmea paraplu fonds A verandert door nieuwe duurzaamheidswetgeving en onderhoudsaanpassingen 

Zeist, 9 februari 2021

Op 10 maart 2021 veranderen wij het prospectus van Achmea paraplu fonds A door nieuwe wet- en regelgeving over duurzaamheid. Ook verandert het prospectus op een paar andere punten.

Lees het hele bericht op de website van Achmea Investment Management >

Zeist, 9 februari 2021

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie


Eerdere sluitingstijden beleggingsopdrachten op 24 en 31 december 2020

Zeist, 21 december 2020

Op dinsdag 24 december 2020 en dinsdag 31 december 2020 is het uiterste tijdstip om aan-, verkoop- of switchopdrachten te geven 11.30 uur in plaats van 14.30 uur.

Dit komt door de eerdere sluitingstijd van de Nederlandse beurs op die twee dagen. Opdrachten en de betalingen voor aankoopopdrachten die wij pas na 11.30 uur ontvangen, worden niet tegen de koers op de volgende Beursdag, maar een Beursdag daarna uitgevoerd.

Voor meer informatie over aan-, verkoop- en switchopdrachten verwijzen wij u naar de informatie op onze website en naar paragraaf 3.3. van het basisprospectus van Achmea paraplu fonds A.

Zeist, 21 december 2020

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie


Correctie risicocategorieën

Zeist, 10 december 2020

We hebben de risicocategorieën van een aantal fondsen van Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen gecorrigeerd. De afgelopen tijd hebben we voor deze fondsen namelijk een te lage risicocategorie gerapporteerd. Door de schommelingen in koersen als gevolg van de coronacrisis vallen de fondsen in een hogere risicocategorie. Het beleggingsbeleid van de fondsen is onveranderd.

Dit zijn de juiste risicocategorieën
Voor de mixfondsen Voorzichtig, Ambitieus en voor de fondsen Wereldwijde Aandelen en Bedrijfsobligaties hebben we de risicocategorie vanaf 1 juli 2020 te laag gerapporteerd. Voor het mixfonds Zeer Ambitieus gebeurde dit vanaf 1 augustus. De juiste risicocategorieën zijn:

Fonds Risico-categorie Essentiële Beleggersinformatie
Achmea mixfonds voorzichtig A 4 download
Achmea mixfonds ambitieus A 5 download
Achmea mixfonds zeer ambitieus A 6 download
Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A 4 download
Achmea wereldwijd aandelen fonds A 6 download


We hebben alle informatie aangepast
De risico-indicatoren op onze websites zijn aangepast. De risico-indicatoren in de Centraal Beheer App passen we zo snel mogelijk aan. De aangepaste Essentiële Beleggersinformatie hebben we ook naar de AFM gestuurd. Daarbij hebben we aangegeven dat we de risicocategorieën al vanaf juli/augustus aan hadden moeten passen.

Zeist, 10 december 2020

Achmea Investment Management B.V., Beheerder van Achmea paraplu fonds A
De Directie


Het aanvullend prospectus van Paraplufonds A verandert als gevolg van Brexit

Zeist, 30 november 2020

Op 31 december 2020 veranderen wij het aanvullend prospectus van de volgende beleggingsfondsen:

 • Achmea mixfonds voorzichtig A
 • Achmea mixfonds gemiddeld A
 • Achmea mixfonds ambitieus A

Lees het hele bericht op de website van Achmea Investment Management >

Zeist, 30 november 2020

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De Directie


Fondsen Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen keren dividend uit

Zeist, 5 juni 2020

Op 4 juni 2020 was de jaarvergadering van Achmea paraplu fonds A en de subfondsen. In de jaarvergadering bespraken we het dividend over het boekjaar 2019. Belegde u op 4 juni 2020 aan het einde van de werkdag in een van onderstaande subfondsen? Dan heeft u recht op dividend. Hieronder ziet u hoeveel dividend u per subfonds ontvangt:

Bruto dividend per participatie

 • Achmea mixfonds voorzichtig A: € 0,22
 • Achmea mixfonds gemiddeld A: € 0,50
 • Achmea mixfonds ambitieus A: € 0,53
 • Achmea mixfonds zeer ambitieus A: € 0,61
 • Achmea euro staatsobligaties fonds A: € 0,15
 • Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A: € 0,35
 • Achmea wereldwijd aandelen fonds A: € 0,73

De subfondsen gaan op 5 juni 2020 ex-dividend. De koers daalt dan, omdat het bedrag van de dividenduitkering van de waarde van het fonds wordt afgehaald. Op 12 juni 2020 ontvangt u het dividend op uw beleggingsrekening. Op 15 juni beleggen wij het bedrag opnieuw voor u. Het dividend wordt uitgekeerd met aftrek van 15% dividendbelasting. Deze belasting is verplicht. U kunt de belasting vaak terugvragen via uw belastingaangifte.

Zeist, 5 juni 2020

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De Directie


Uitnodiging Jaarvergadering Achmea paraplu fonds A

Zeist, 20 mei 2020

Met Centraal Beheer Fondsbeleggen en Centraal  Beheer Gemaksbeleggen belegt u in de subfondsen van Achmea paraplu fonds A. Ieder jaar organiseert Achmea Investment Management een jaarvergadering voor deelnemers. De jaarvergadering is dit jaar op 4 juni 2020. Deelnemers in de volgende fondsen kunnen zich aanmelden:

 • Achmea mixfonds voorzichtig A;
 • Achmea mixfonds gemiddeld A;
 • Achmea mixfonds ambitieus A;
 • Achmea mixfonds zeer ambitieus A;
 • Achmea euro staatsobligaties fonds A;
 • Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A;
 • Achmea wereldwijd aandelen fonds A; 


Wilt u zich aanmelden voor de jaarvergadering? Of wilt u er meer over weten? Ga dan naar de website van Achmea Investment Management.

Zeist, 20 mei 2020

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie’


De Achmea IM Euro Government Bond Pool gaat op 15 mei 2020 samen met het Achmea IM Euro Government Bond Fund

Zeist, 14 mei 2020

In het nieuwsbericht van 27 februari en 29 april 2020 kondigden wij aan dat de Achmea IM Euro Government Bond Pool samengaat met het Achmea IM Euro Government Bond Fund. 

De onderstaande subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen, voor een deel of helemaal, vanaf 15 mei 2020 in het Achmea IM Euro Government Bond Fund:

Achmea mixfonds voorzichtig A
Achmea mixfonds gemiddeld A
Achmea mixfonds ambitieus A
Achmea euro staatsobligaties fonds A

Het beleggingsbeleid, de Lopende Kosten Factor (LKF) en de risicometers van de subfondsen van Achmea paraplu fonds A wijzigen niet.

Wij passen het aanvullend prospectus aan op 15 mei 2020
Op 15 mei vindt u het nieuwe aanvullend prospectus op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. 

Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.

Zeist, 14 mei 2020

Achmea Investment Management B.V., Beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie


De wijziging van het beleggingsbeleid voor euro staatsobligaties gaat door op 1 mei 2020

Zeist, 29 april 2020

Op 27 februari jl. kondigden wij aan dat het beleggingsbeleid van de Achmea IM Euro Government Bond Pool (hierna de “Euro Government Bond Pool”) op 1 april 2020 zou wijzigen. Op 27 maart 2020 stelden wij deze wijzigingen uit vanwege de gevolgen van het coronavirus voor de financiële markten. Inmiddels zijn de marktomstandigheden wat verbetert. De wijziging gaat door op 1 mei 2020.

Hieronder herhalen we de kern van het nieuwsbericht van 27 februari 2020:
De onderstaande subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen, voor een deel of helemaal, in de Euro Government Bond Pool:

 • Achmea mixfonds voorzichtig A
 • Achmea mixfonds gemiddeld A
 • Achmea mixfonds ambitieus A
 • Achmea euro staatsobligaties fonds A

Wat wijzigt er in het beleggingsbeleid?
Met de onderstaande wijzigingen willen wij het risico- en rendementsprofiel verbeteren:

 • De benchmark wijzigt
  De huidige benchmark “de Bloomberg Barclays Capital Euro Aggegrate Treasury Total Return Index” wijzigt in “Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weigthed 75% Core + 25% Non-core Total Return Index”
 • Van passief naar actief beheer
  Wij verwachten met een actief beleggingsbeleid een beter rendement te kunnen halen dan met een passief beleggingsbeleid. Dit houdt in dat we de benchmark niet meer volgen, maar het doel hebben een hoger rendement te behalen dan de benchmark. De portefeuille van de Euro Government Bond Pool zal dus van de benchmark afwijken
 • Uitbreiding van de soorten obligaties en derivaten
  We beleggen nu in staatsobligaties binnen de eurozone en futures. Zodra wij overgaan op het actieve beleid beleggen wij ook in obligaties van supranationale instellingen, opties op futures, valuta forwards, renteswaps en inflatieswaps.

De Lopende Kosten Factor (LKF) en de risicometers van de subfondsen van Achmea paraplu fonds A wijzigen niet.

De Achmea IM Euro Government Bond Pool gaat samen met het Achmea IM Euro Government Bond Fund
In ons nieuwsbericht van 27 februari 2020 stond dat het wijzigen van het beleggingsbeleid van de euro Government Bond Pool tot gevolg heeft dat er 2 fondsen ontstaan die hetzelfde beleggingsbeleid hebben. Daarom zijn wij van plan om in het 2e kwartaal van 2020 de Achmea IM Euro Government Bond Pool samen te voegen met het Achmea IM Euro Government Bond Fund. Hierover leest u later meer in een apart nieuwsbericht. We hanteren daarbij geen termijn van 30 dagen.

Wij passen het aanvullend prospectus en de Essentiele Beleggersinformatie aan op 1 mei 2020
Wij breiden het aanvullend prospectus van Achmea paraplu fonds A uit met een inlegvel. Hierop leest u de fondswijzigingen terug. Op 1 mei vindt u het nieuwe aanvullend prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 1 mei 2020 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. U kunt uw beleggingen verkopen via Mijn Centraal Beheer of de Centraal Beheer App.

Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.

Zeist, 29 april 2020

Achmea Investment Management B.V., Beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie


Aanpassing voorwaarden voor op- en afslagkosten

Zeist, 8 april 2020

Per 9 mei 2020 veranderen de fondsvoorwaarden en de prospectussen van onze beleggingsfondsen. In de nieuwe versies staan andere afspraken over de manier waarop wij de op- en afslagkosten in de fondskoersen mogen verwerken.

Reden voor de wijzigingen
De grote onzekerheid op de financiële markten heeft tot gevolg dat de werkelijke kosten voor het kopen of verkopen van sommige beleggingen hoger kunnen worden dan de op- en afslagen die gebaseerd zijn op een lange termijn gemiddelde. Als de kosten door deze bijzondere marktomstandigheden gemiddeld genomen hoger gaan worden dan de tot nu toe berekende gemiddelde op- en afslagen, komt het meerdere ten laste van zittende participanten en dat willen we voorkomen.

We wijzigen het prospectus en de fondsvoorwaarden
Tot nu toe hebben wij iedere aanpassing van de op- en afslagen altijd een maand nadat wij dit bekend maakten in laten gaan. In een situatie van bijzondere marktomstandigheden is het niet in het belang van de zittende participanten 1 maand te wachten als de hoogte van de op- en afslagen aangepast moeten worden naar werkelijke kosten.

Daarom hebben wij besloten om met ingang van 9 mei 2020:

 • een maximum van 0,6% per Fonds voor de op- en afslagen in het prospectus op te nemen;
 • de mogelijkheid op te nemen dat wij de werkelijke kosten kunnen berekenen in plaats van dat de op- en afslagen een gemiddelde over een langere periode zijn;
 • wij het maximum van de op- en afslagen kunnen overschrijden als er sprake is van bijzondere marktomstandigheden en dit in het belang van de beleggers is. Dit doen wij om de zittende participanten te beschermen.

De actuele op- en afslagen worden vanaf genoemde datum steeds gepubliceerd op onze website.

Aanpassing prospectus en informeren AFM
De wijzigingen voegen wij toe aan het prospectus met een inlegvel. De fondsvoorwaarden passen wij inhoudelijk aan. Het nieuwe prospectus vindt u vanaf 9 mei 2020 op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 9 mei 2020 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de AFM over deze veranderingen.


Zeist, 8 april 2020

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie


De aanpassing van het beleggingsbeleid op 1 april 2020 voor euro staatsobligaties is uitgesteld

Zeist, 27 maart 2020

Op 27 februari 2020 hebben wij aangekondigd dat het beleggingsbeleid van de Achmea IM Euro Government Bond Pool (hierna” beleggingsfonds”) op 1 april 2020 zou wijzigen. De volgende subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen voor een deel of helemaal in dit beleggingsfonds:

 • Achmea mixfonds voorzichtig A
 • Achmea mixfonds gemiddeld A
 • Achmea mixfonds ambitieus A
 • Achmea euro staatsobligaties fonds A

Door de gevolgen van het Coronavirus op de financiële markten stellen wij de aanpassing van het beleggingsbeleid uit.

Door het Coronavirus staan de beurzen onder druk. Door de extreme marktomstandigheden, waarbij er vrijwel geen liquiditeit is en de volatiliteit extreem hoog is, verwachten wij dat de wijziging van het beleggingsbeleid van euro staatsobligaties niet of met een veel hoger beleggingsrisico kan plaatsvinden. Daarom stellen we de wijziging van het beleggingsbeleid van euro staatsobligaties tijdelijk uit.

Wat betekent liquiditeit en volatiliteit?

Als er geen liquiditeit is in de markt dan betekent dit dat een belegger, beleggingen niet snel kan aankopen of verkopen De volatiliteit geeft aan hoe bewegelijk de koers van een aandeel of obligatie is.

Geen wijziging in het prospectus en de EBI

Praktisch betekent dit dat er op 1 april geen nieuw aanvullend prospectus en Essentiele Beleggersinformatie wordt gepubliceerd. De bestaande fondsdocumentatie blijft geldig. Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten over het uitstel.

In een apart nieuwsbericht zullen wij u tijdig een nieuwe datum aangeven als wij vinden dat de marktomstandigheden het weer toelaten om de aanpassing van het beleggingsbeleid van euro staatsobligaties door te laten gaan. Omdat we de wijziging al eerder hebben aangekondigd, zal hierbij niet opnieuw een termijn in acht worden genomen waarbij bestaande klanten dertig dagen de tijd hebben om tegen de dan bestaande voorwaarden te stoppen met beleggen.

Zeist, 27 maart 2020

Achmea Investment Management B.V., Beheerder van Achmea paraplu fonds A

De Directie

Het beleggingsbeleid voor euro staatsobligaties verandert

Zeist, 27 februari 2020

Op 1 april 2020 passen wij het beleggingsbeleid van de Achmea IM Euro Government Bond Pool (hierna”beleggingsfonds”) aan. De volgende subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen voor een deel of helemaal in dit beleggingsfonds:

 • Achmea mixfonds voorzichtig A
 • Achmea mixfonds gemiddeld A
 • Achmea mixfonds ambitieus A
 • Achmea euro staatsobligaties fonds A

Hieronder geven wij aan wat er in het beleggingsbeleid wijzigt:

 • De benchmark wijzigt
  De huidige benchmark “de Barclays Capital Euro Aggegrate Treasury Total Return Index” wijzigt in “Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weigthed 75% Core + 25% Non-core Total Return Index”.
 • Het beheer wordt aangepast van passief naar actief
  Wij verwachten met een actief beleggingsbeleid een beter rendement te kunnen realiseren dan met een passief beleggingsbeleid. Dit houdt in dat we niet meer de benchmark volgen, maar als doel hebben een hoger rendement te behalen dan de benchmark. De portefeuille van het beleggingsfonds zal dus van de benchmark afwijken.
 • Het gebruik van de soort obligaties en derivaten wordt uitgebreid
  We beleggen nu in staatsobligaties binnen de eurozone en futures. Als wij een actief beleid gaan voeren, zullen wij ook beleggen in obligaties van supranationale instellingen, opties op futures, valuta forwards, renteswaps en inflatieswaps.

Met de wijzigingen streven we naar verbetering van het risico- en rendementsprofiel. De Lopende kosten factor (LKF) van het beleggingsfonds en de fondsen die er in beleggen wijzigt niet. Ook de risicometers van de subfondsen van Achmea paraplu fonds A wijzigen niet.

Na wijziging van het beleggingsbeleid zullen wij dit beleggingsfonds samenvoegen
Na wijziging van het beleggingsbeleid van Achmea IM Euro Government Bond Pool heeft de beheerder twee fondsen met hetzelfde beleggingsbeleid. De beheerder heeft het voornemen om in het 2e kwartaal van 2020 de Achmea IM Euro Government Bond Pool samen te voegen met het Achmea IM Euro Government Bond Fund. De Achmea IM Euro Government Bond Pool zal dan opgaan in het Achmea IM Euro Government Bond Fund. Hierover zal in een apart nieuwsbericht worden gecommuniceerd.

Het aanvullend prospectus en de Essentiele Beleggersinformatie passen wij op 1 april 2020 aan
Het aanvullend prospectus van Achmea paraplu fonds A passen wij aan met een inlegvel. We publiceren het nieuwe aanvullend prospectus en de Essentiele Beleggersinformatie op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 1 april 2020 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.


Zeist, 27 februari 2020
Achmea Investment Management B.V., Beheerder van Achmea paraplu fonds A
De DirectieTerugblik 2019: een zeer goed beleggingsjaar

Apeldoorn, 6 februari 2020

De economische cijfers van 2019 geven een gemengd beeld van de economie. Toch gaat 2019 op de financiële markten de boeken in als een bijzonder goed beleggingsjaar. Alle belangrijke beleggingscategorieën sloten het jaar af met positieve rendementen. Vooral risicovolle beleggingen deden het goed.

Achmea Investment Management (Achmea IM) blikt kort terug op de belangrijkste ontwikkelingen op de financiële markten in 2019. Achmea IM beheert de beleggingsfondsen van Centraal Beheer. Zij licht de belangrijkste gebeurtenissen toe en vertelt meer over rendementen van de verschillende beleggingscategorieën. Denk bijvoorbeeld aan categorieën als aandelen, grondstoffen en obligaties.

Wilt u ook beleggen? Kijk op centraalbeheer.nl.beleggen
Terugblik 2019 Beleggen

De op- en afslagkosten veranderen

4 februari 2020

Bij het aankopen en verkopen van fondsen betaalt u een opslag of afslag. Op 2 maart 2020 veranderen wij de op- en afslagen van de onderstaande subfondsen van Achmea paraplu fonds A:

Fonds waarvan de opslag wordt verhoogd:

Fonds Oude opslag Nieuwe opslag
Achmea Investment Grade Bedrijfsobligaties fonds A 0,42% 0,47%

Fonds waarvan de opslag wordt verlaagd:

Fonds Oude opslag Nieuwe opslag
Achmea mixfonds zeer ambitieus A 0,23% 0,21%

Fonds waarvan de afslag wordt verlaagd:

Fonds Oude afslag Nieuwe afslag
Achmea mixfonds voorzichtig A 0,14% 0,12%

Op- en afslagen beschermen de beleggers in een fonds

Als u een fonds koopt of verkoopt, moet het fonds beleggingen kopen of verkopen. Daar zijn kosten aan verbonden. Het zou niet eerlijk zijn als de zittende beleggers in het fonds meebetalen aan deze kosten. Daarom wordt er een op- of afslag in rekening gebracht.

Als er op een dag meer participaties worden gekocht dan verkocht, berekenen we een opslag.

 • Koopt u participaties in een fonds, dan betaalt u iets meer, namelijk de waarde van een participatie plus de opslag.
 • En als u participaties verkoopt krijgt u iets meer terug, namelijk de waarde van een participatie plus de opslag.

Als er meer participaties worden verkocht dan gekocht, berekenen we een afslag.

 • Koopt u participaties in een fonds, dan betaalt u iets minder, namelijk de waarde van een participatie min de afslag .
 • En als u participaties verkoopt, krijgt u iets minder terug, namelijk de waarde van een participatie min de afslag.

Het aanvullend prospectus passen wij op 2 maart 2020 aan

De nieuwe op- en afslagen voegen wij toe aan het aanvullend prospectus met een inlegvel. Het nieuwe aanvullend prospectus vindt u vanaf 2 maart 2020 op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 2 maart 2020 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de AFM over deze veranderingen.

Eerdere sluitingstijden beleggingsopdrachten op 24 en 31 december 2019

Zeist, 20 december 2019

Op dinsdag 24 december 2019 en dinsdag 31 december 2019 is het uiterlijke tijdstip om aan-, verkoop- of switchopdrachten te geven 11.30 uur in plaats van 14.30 uur.

Dit komt door de eerdere sluitingstijd van de Nederlandse beurs op die twee dagen. Opdrachten en de betalingen voor aankoopopdrachten die wij pas na 11.30 uur ontvangen, worden niet tegen de koers op de volgende Beursdag, maar een Beursdag daarna uitgevoerd.

Voor meer informatie over aan-, verkoop- en switchopdrachten verwijzen wij u naar de informatie op onze website en naar paragraaf 3.3. van het basisprospectus van Achmea paraplu fonds A.Wijzigingen Centraal Beheer Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen op 2 januari 2020

29 november 2019

Het prospectus van Achmea paraplu fonds A verandert op een aantal punten. De belangrijkste lichten wij toe:

 1. Verantwoord beleggingsbeleid: wijziging in het uitsluitingenbeleid
  In ons Verantwoord Beleggingsbeleid is klimaat een belangrijk thema. Achmea heeft het klimaatakkoord ondertekend. Het uitsluiten van kolen en teerzanden is een volgende stap om het thema klimaat verder in te vullen. Om de meeste impact te bereiken kiezen wij ervoor bedrijven uit te sluiten die zijn gerelateerd aan de winning van en elektriciteitsopwekking uit (thermische) kolen, verantwoordelijk volgens de laatste inzichten voor 30% van de wereldwijde broeikasgas uitstoot. Daarnaast sluiten wij de meest CO2 –intensieve vorm van olie uit van belegging. Het gaat hier om olie die gewonnen wordt uit teerzand. Wij vinden dat dat deze ondernemingen zich onvoldoende inspannen voor de transitie naar een koolstofarme economie.

 2. Het beleggingsbeleid wijzigt
  Het beleggingsbeleid van een aantal beleggingsfondsen waarin de subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen, wordt uitgebreid met:

  1. Het Achmea IM Euro Money Market Fund en het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund.
  Het kost momenteel geld als een beleggingsfonds geld op een bankrekening heeft staan. Om die reden breiden we het beleggingsbeleid uit. Het verwacht rendement van het Achmea IM Euro Money Market Fund en het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund is hoger dan het negatieve rendement op een bankrekening. Doorbeleggen in het Achmea IM Euro Money Market Fund en het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund zorgt daarnaast voor een kleiner tegenpartijrisico.

  2. Exchange Traded Funds (ETF)
  Dit zijn fondsen die beleggen volgens een index. Exchange traded Funds (ETF’s) worden op incidentele basis gebruikt om snelle marktexposure op te bouwen. Dit kan gebruikt worden bij grote inflows of bij een verandering van marktvisie.
  In het beleggingsbeleid gelden de volgende beperkingen voor het gebruik van ETF’s. We gebruiken alleen ETF’s die voldoen aan al onze selectiecriteria. ETF’s mogen alleen op incidentele basis gebruikt worden en niet op structurele basis. Dit in verband met kosten en beperkingen op het gebied van actief beheer. Daarnaast wordt er alleen belegd in ETF’s die ook daadwerkelijk zelf beleggingen kopen, ook wel fysieke ETF’s genoemd. We beleggen niet in ETF’s die alleen met derivaten worden samengesteld, ook wel ‘synthetische’ ETF’s genoemd.

 3. De fondsnamen van de Achmea Beleggingspools en benchmarknamen wijzigen
  De subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen in Achmea beleggingsfondsen . De fondsnamen van de Achmea beleggingsfondsen gaan wijzigen. De nieuwe fondsnamen zijn in het Engels en beginnen met “Achmea IM”. Ook wijzigen de namen van de benchmarks. De benchmarks zelf wijzigen niet. De nieuwe benchmarknamen passen we ook in het Essentiele Beleggersinformatiedocument van de subfondsen van Achmea paraplu fonds A.

 4. Inkoop van ratings wijzigt
  Voor een aantal beleggingsfondsen waarin door de subfondsen van Achmea paraplu fonds A wordt belegd en waarvoor het ratingbeleid van toepassing is, wijzigt de inkoop van de ratings. Wij gaan gebruik maken van de Barlcays Composite Rating. Dit houdt in dat we de ratings van Barclays ontvangen en niet meer van de afzonderlijke ratingsbureau’s. De methode wijzigt niet. Voor het bepalen van de rating van een obligaties is in geval van drie ratings de middelste rating leidend. In geval van twee ratings is de laagste rating leidend.

Het prospectus en Essentiele Beleggersinformatiedocument passen wij op 2 januari 2020 aan
Bovenstaande wijzigingen voegen wij toe aan het prospectus met een inlegvel. Het nieuwe basis en aanvullend prospectus vindt u vanaf 2 januari 2020 op onze website. Ook de Essentiele Beleggersinformatiedocument van de subfondsen van Achmea paraplu fonds A passen wij aan op de nieuwe benchmarknamen. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 2 januari 2020 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de AFM over deze veranderingen.

Zeist, 29 november 2019
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie


Fondsen waarvan de afslag gelijk blijft

20 augustus 2019

Voor het Achmea mixfonds Ambitieus A en Achmea mixfonds Zeer ambitieus A veranderen de afslagen niet.

Fondsen waarvan de opslag wordt verhoogd

Fonds Oude opslag Nieuwe opslag
Achmea mixfonds Ambitieus A 0,177% 0,236%
Achmea mixfonds Gemiddeld A 0,168% 0,254%
Achmea mixfonds Voorzichtig A 0,155% 0,235%
Achmea mixfonds Zeer ambitieus A 0,191% 0,225%
Achmea euro Staatsobligatiesfonds A 0,110% 0,125%
Achmea investment grade Bedrijfsobligatiesfonds A 0,125% 0,465%
Achmea wereldwijd Aandelenfonds A 0,137% 0,155%

Fondsen waarvan de afslag wordt verlaagd

Fonds
Achmea investment grade Bedrijfsobligatiesfonds A 0,125% 0,065%
Achmea mixfonds Gemiddeld A 0,168% 0,150%
Achmea mixfonds Voorzichtig A 0,155% 0,137%
Achmea wereldwijd Aandelenfonds A 0,137% 0,116%

Fondsen waarvan de afslag wordt verhoogd

Fonds
Achmea euro Staatsobligatiesfonds A 0,110% 0,116%

De op- en afslagkosten veranderen

Achmea mixfonds Voorzichtig A

 • Oude opslag
  0,303%
 • Nieuwe opslag
  0,27%
 • Oude afslag
  0,137%
 • Nieuwe afslag
  0,14%

Achmea mixfonds Gemiddeld A

 • Oude opslag
  0,281%
 • Nieuwe opslag
  0,28%
 • Oude afslag
  0,150%
 • Nieuwe afslag
  0,15%

Achmea mixfonds Ambitieus A

 • Oude opslag
  0,236%
 • Nieuwe opslag
  0,28%
 • Oude afslag
  0,177%
 • Nieuwe afslag
  0,18%

Achmea mixfonds Zeer ambitieus A

 • Oude opslag
  0,225%
 • Nieuwe opslag
  0,23%
 • Oude afslag
  0,191%
 • Nieuwe afslag
  0,19%

Achmea euro Staatsobligatiesfonds A

 • Oude opslag
  0,080%
 • Nieuwe opslag
  0,08%
 • Oude afslag
  0,082%
 • Nieuwe afslag
  0,08%

Achmea investment grade Bedrijfsobligatiesfonds A

 • Oude opslag
  0,520%
 • Nieuwe opslag
  0,42%
 • Oude afslag
  0,065%
 • Nieuwe afslag
  0,07%

Achmea wereldwijd Aandelenfonds A

 • Oude opslag
  0,155%
 • Nieuwe opslag
  0,16%
 • Oude afslag
  0,116%
 • Nieuwe afslag
  0,12%
Als u een fonds koopt of verkoopt, moet het fonds beleggingen kopen of verkopen. Daar zijn kosten aan verbonden. Het zou niet eerlijk zijn als de huidige beleggers in het fonds meebetalen aan deze kosten.

Als er op een dag meer participaties worden gekocht dan verkocht, berekenen we een opslag.

 • Koopt u een fonds, dan betaalt u iets meer dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt krijgt u iets meer terug dan de waarde van het fonds.

Als er meer participaties worden verkocht dan gekocht, berekenen we een afslag.

 • Bij een aankoop betaalt u iets minder dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt, krijgt u iets minder terug dan de waarde van het fonds.
De nieuwe op- en afslagen voegen wij toe aan het aanvullend prospectus met een inlegvel. Het nieuwe aanvullend prospectus vindt u vanaf 2 september 2019 bij de Voorwaarden en formulieren voor beleggen. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 2 september 2019 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de AFM over deze veranderingen.
Zeist, 31 juli 2019

Aanpassing mixfondsen voltooid

Tegen de koers van 29 juli 2019 zijn participaties in mixfonds Zeer Voorzichtig omgezet in participaties mixfonds Voorzichtig. Voor elke participatie in het mixfonds Zeer Voorzichtig ontvangt een participant 0,918086 participatie in het mixfonds Voorzichtig.

Tegelijkertijd zijn assetcategorieën toegevoegd aan al onze mixfondsen. Hierdoor is de samenstelling van de mixfondsen veranderd. Het betreft deze mixfondsen:

Verder is de belegging van de mixfondsen in het Robeco QI Institutioneel Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund gewijzigd naar belegging in het Achmea Investment Management Opkomende Markten Aandelen Fonds.
In Mijn Centraal Beheer kunt u bekijken hoe de bovenstaande aanpassingen in uw beleggings­portefeuille verwerkt zijn.
Het prospectus van Achmea paraplu fonds A is aangepast. Het nieuwe prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie vindt u bij de Voorwaarden en formulieren voor beleggen. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is over de aanpassingen geïnformeerd.
Zeist, 29 juli 2019
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De Directie

Achmea Mixfonds Zeer Voorzichtig A keert dividend uit

Achmea mixfonds zeer voorzichtig A

 • Bruto dividend per participatie: € 0,29
Het fonds gaat op 12 juli 2019 ex-dividend. De koers daalt dan door het uitkeren van dividend. Op 18 juli wordt het dividend op uw beleggingsrekening uitgekeerd. Het bedrag beleggen wij op 19 juli opnieuw voor u. Het dividend wordt uitgekeerd met aftrek van 15% dividendbelasting. Deze belasting is verplicht. U kunt de belasting vaak terugvragen bij uw belastingaangifte.

Zeist, 12 juli 2019

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie

De opslagkosten veranderen

Achmea mixfonds Voorzichtig A

 • Oude opslag
  0,235%
 • Nieuwe opslag
  0,303%

Achmea mixfonds Gemiddeld A

 • Oude opslag
  0,254%
 • Nieuwe opslag
  0,281%
Als u een fonds koopt of verkoopt, moet het fonds beleggingen kopen of verkopen. Daar zijn kosten aan verbonden. Het zou niet eerlijk zijn als de huidige beleggers in het fonds meebetalen aan deze kosten.

Als er op een dag meer participaties worden gekocht dan verkocht, berekenen we een opslag.

 • Koopt u een fonds, dan betaalt u iets meer dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt krijgt u iets meer terug dan de waarde van het fonds.

Als er meer participaties worden verkocht dan gekocht, berekenen we een afslag.

 • Bij een aankoop betaalt u iets minder dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt, krijgt u iets minder terug dan de waarde van het fonds.
Het nieuwe aanvullend prospectus vindt u vanaf 26 juli 2019 bij de Voorwaarden en formulieren voor beleggen. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 26 juli 2019 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over deze verandering.
Zeist, 26 juni 2019
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie

Datum aanpassing mixfondsen bekend: 29 juli

Participaties in mixfonds Zeer voorzichtig zetten we om naar participaties in mixfonds Voorzichtig. Dit gebeurt tegen de koers van 29 juli 2019. Klanten hun participaties in mixfonds Zeer voorzichtig tot 23 juli 14.30 uur verkopen of switchen. Meer informatie over de samenvoeging vindt u in de toelichting (pdf).
Per 29 juli voegen we 2 assetcategorieën toe aan al onze mixfondsen. Hierdoor verandert de samenstelling van de mixfondsen. Het betreft deze mixfondsen:
 • Achmea mixfonds Voorzichtig A
 • Achmea mixfonds Gemiddeld A
 • Achmea mixfonds Ambitieus A
 • Achmea mixfonds Zeer ambitieus A
Vanaf 29 juli wijzigt de belegging van de mixfondsen in het Robeco QI Institutioneel Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund naar belegging in het Achmea Investment Management Opkomende Markten Aandelen Fonds. Dit beleggingsfonds belegt in andere beleggingsfondsen met een passieve beleggingsstrategie. Deze wijziging heeft tot gevolg dat in plaats van actief, passief wordt belegd. De benchmark MSCI Emerging Markets Net Total Return Index wordt gevolgd, ook wel replicatie genoemd. De beleggingscategorie blijft erop gericht om te beleggen in aandelen van bedrijven uit opkomende landen. Hiertoe behoren de regio’s Azië, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Dit verandert niet door deze wijziging.
De prospectus van Achmea paraplu fonds A passen wij aan. U vindt de nieuwe prospectus en essentiële beleggersinformatie op onze voorwaardenpagina. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot bovengenoemde data onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de veranderingen.

Fondsen Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen keren dividend uit

Bruto dividend per participatie

 • Achmea mixfonds Zeer voorzichtig A: € 0,37
 • Achmea mixfonds Voorzichtig A: € 0,22
 • Achmea mixfonds Gemiddeld A: € 0,34
 • Achmea mixfonds Ambitieus A: € 0,25
 • Achmea mixfonds Zeer ambitieus A: € 0,30
 • Achmea euro Staatsobligatiesfonds A: € 0,24
 • Achmea investment grade Bedrijfsobligatiesfonds A: € 0,45
 • Achmea wereldwijd Aandelenfonds A: € 0,76
De subfondsen gaan op 7 juni 2019 ex-dividend. De koers daalt dan door het uitkeren van dividend. Op 14 juni wordt het dividend op uw beleggingsrekening uitgekeerd. Op 17 juni beleggen wij het bedrag opnieuw voor u. Het dividend wordt uitgekeerd met aftrek van 15% dividendbelasting. Deze belasting is verplicht. U kunt de belasting vaak terugvragen bij uw belastingaangifte.

Zeist, 7 juni 2019

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De Directie

We zijn van plan onze mixfondsen aan te passen

Vandaag informeren we de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over onze plannen. Lees ook de toelichting (pdf) bij de voorgenomen samenvoeging van de mixfondsen Zeer voorzichtig en Voorzichtig.

Uitnodiging Jaarvergadering Achmea paraplu fonds A

 • Achmea mixfonds Zeer voorzichtig A
 • Achmea mixfonds Voorzichtig A
 • Achmea mixfonds Gemiddeld A
 • Achmea mixfonds Ambitieus A
 • Achmea mixfonds Zeer ambitieus A
 • Achmea euro Staatsobligatiesfonds A
 • chmea investment grade Bedrijfsobligaties fonds A
 • Achmea wereldwijd Aandelenfonds A
De Jaarvergadering vindt plaats op 6 juni 2019 bij Achmea Investment Management, Handelsweg 2 in Zeist. De bijeenkomst start om 10.00 uur.

De op- en afslagkosten veranderen

Achmea investment grade Staatsobligatiesfonds A

 • Oude opslag
  0,125%
 • Nieuwe opslag
  0,080%

Achmea investment grade Staatsobligatiesfonds A

 • Oude afslag
  0,125%
 • Nieuwe afslag
  0,082%
Als u een fonds koopt of verkoopt, moet het fonds beleggingen kopen of verkopen. Daar zijn kosten aan verbonden. Het zou niet eerlijk zijn als de huidige beleggers in het fonds meebetalen aan deze kosten.

Als er op een dag meer participaties worden gekocht dan verkocht, berekenen we een opslag.

 • Koopt u een fonds, dan betaalt u iets meer dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt krijgt u iets meer terug dan de waarde van het fonds.

Als er meer participaties worden verkocht dan gekocht, berekenen we een afslag.

 • Bij een aankoop betaalt u iets minder dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt, krijgt u iets minder terug dan de waarde van het fonds.

Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd in Den Haag, KvK nr. 27154399. Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.