Beleggingsnieuws

Wij houden u op de hoogte

Meest gestelde vragen

Daar kunnen we een kort antwoord op geven: nee.
In onze mixfondsen beleggen we breder dan alleen in aandelen. Er zitten bijvoorbeeld ook grondstoffen of obligaties in. Dat zorgt voor een goede spreiding. In het prospectus leest u er meer over. Het Wereldwijd Aandelenfonds belegt wel volledig in aandelen. Dit gaat verder dan de AEX-index of Nederland alleen. De spreiding is wereldwijd. De ontwikkeling van de AEX-index zegt daardoor niet alles over de ontwikkeling van uw fonds(en).
Dat kan alleen als alle bedrijven waarin wij beleggen failliet gaan. En omdat we heel gespreid beleggen, moeten er héél veel bedrijven failliet gaan. Dat betekent dat ook alle grote en bekende bedrijven niet meer zouden bestaan. Die kans is heel erg klein. U kunt zelf ook een paar dingen doen om uw risico’s te spreiden. We geven een paar tips.
Wij kunnen de toekomst niet voorspellen. Wel weten we dat veel (mix)fondsen zijn gedaald in waarde. Of dít het juiste moment is om in te stappen, weet helaas niemand. De aandelenkoersen veranderen deze periode heel sterk. Dat maakt het extra lastig. Daarnaast duurt het een paar dagen voordat uw inleg belegd is. Toch kunt u uw risico’s verkleinen als u gaat instappen. Start geleidelijk. Spreid uw aankopen over meerdere dagen en kleinere bedragen. Bijvoorbeeld met periodiek beleggen.
Veel bedrijven hebben het nu moeilijk. Dit treft sommige sectoren harder dan andere. Vooral winkelketens lijden onder de situatie. De koersen van deze aandelen zijn dan ook enorm hard gedaald. Gelukkig hangt het resultaat van uw beleggingen niet af van 1 bedrijf of sector. Via het Wereldwijd Aandelenfonds en via de mixfondsen belegt u in veel meer aandelen en in veel meer verschillende sectoren dan alleen de retail (winkels).
Vaak (maar niet altijd) vluchten beleggers in tijden van onzekerheid naar veilige beleggingen. Zo zien veel beleggers de staatsobligaties van Nederland en Duitsland als veilig. Maar obligaties stijgen niet altijd in waarde als aandelenkoersen dalen. Zo daalden de obligatiekoersen van 9 tot 18 maart 2020. Veel beleggers werden ongerust door het vele geld dat overheden gaan inzetten om de crisis te lijf te gaan. Daarna stegen de obligatiekoersen weer omdat de Europese Centrale Bank steunmaatregelen aankondigde. Hoe dit verder loopt, kunnen we niet voorspellen.
Wij houden alle ontwikkelingen rondom de gevolgen van het coronavirus goed in de gaten. En we volgen wat dit doet met uw beleggingsfonds(en). Als het nodig is, passen we bijvoorbeeld de beleggingsmix in onze beleggingsfondsen aan. Daarbij houden wij ons wel aan het beleggingsbeleid dat bij een fonds hoort. Zo kunnen wij met het Wereldwijd Aandelenfonds niet opeens in obligaties gaat beleggen. Ook zorgen we continu voor een goede spreiding.

Uitnodiging Jaarvergadering Achmea paraplu fonds A

Zeist, 20 mei 2020

Met Centraal Beheer Fondsbeleggen en Centraal Beheer Gemaksbeleggen belegt u in de subfondsen van Achmea paraplu fonds A. Ieder jaar organiseert Achmea Investment Management een jaarvergadering voor deelnemers. De jaarvergadering is dit jaar op 4 juni 2020. Deelnemers in de volgende fondsen kunnen zich aanmelden:

 • Achmea mixfonds voorzichtig A;
 • Achmea mixfonds gemiddeld A;
 • Achmea mixfonds ambitieus A;
 • Achmea mixfonds zeer ambitieus A;
 • Achmea euro staatsobligaties fonds A;
 • Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A;
 • Achmea wereldwijd aandelen fonds A; 


Wilt u zich aanmelden voor de jaarvergadering? Of wilt u er meer over weten? Ga dan naar de website van Achmea Investment Management.

Zeist, 20 mei 2020

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie’


De Achmea IM Euro Government Bond Pool gaat op 15 mei 2020 samen met het Achmea IM Euro Government Bond Fund

Zeist, 14 mei 2020

In het nieuwsbericht van 27 februari en 29 april 2020 kondigden wij aan dat de Achmea IM Euro Government Bond Pool samengaat met het Achmea IM Euro Government Bond Fund. 

De onderstaande subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen, voor een deel of helemaal, vanaf 15 mei 2020 in het Achmea IM Euro Government Bond Fund:

Achmea mixfonds voorzichtig A
Achmea mixfonds gemiddeld A
Achmea mixfonds ambitieus A
Achmea euro staatsobligaties fonds A

Het beleggingsbeleid, de Lopende Kosten Factor (LKF) en de risicometers van de subfondsen van Achmea paraplu fonds A wijzigen niet.

Wij passen het aanvullend prospectus aan op 15 mei 2020
Op 15 mei vindt u het nieuwe aanvullend prospectus op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. 

Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.

Zeist, 14 mei 2020

Achmea Investment Management B.V., Beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie


De wijziging van het beleggingsbeleid voor euro staatsobligaties gaat door op 1 mei 2020

Zeist, 29 april 2020

Op 27 februari jl. kondigden wij aan dat het beleggingsbeleid van de Achmea IM Euro Government Bond Pool (hierna de “Euro Government Bond Pool”) op 1 april 2020 zou wijzigen. Op 27 maart 2020 stelden wij deze wijzigingen uit vanwege de gevolgen van het coronavirus voor de financiële markten. Inmiddels zijn de marktomstandigheden wat verbetert. De wijziging gaat door op 1 mei 2020.

Hieronder herhalen we de kern van het nieuwsbericht van 27 februari 2020:
De onderstaande subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen, voor een deel of helemaal, in de Euro Government Bond Pool:

 • Achmea mixfonds voorzichtig A
 • Achmea mixfonds gemiddeld A
 • Achmea mixfonds ambitieus A
 • Achmea euro staatsobligaties fonds A

Wat wijzigt er in het beleggingsbeleid?
Met de onderstaande wijzigingen willen wij het risico- en rendementsprofiel verbeteren:

 • De benchmark wijzigt
  De huidige benchmark “de Bloomberg Barclays Capital Euro Aggegrate Treasury Total Return Index” wijzigt in “Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weigthed 75% Core + 25% Non-core Total Return Index”
 • Van passief naar actief beheer
  Wij verwachten met een actief beleggingsbeleid een beter rendement te kunnen halen dan met een passief beleggingsbeleid. Dit houdt in dat we de benchmark niet meer volgen, maar het doel hebben een hoger rendement te behalen dan de benchmark. De portefeuille van de Euro Government Bond Pool zal dus van de benchmark afwijken
 • Uitbreiding van de soorten obligaties en derivaten
  We beleggen nu in staatsobligaties binnen de eurozone en futures. Zodra wij overgaan op het actieve beleid beleggen wij ook in obligaties van supranationale instellingen, opties op futures, valuta forwards, renteswaps en inflatieswaps.

De Lopende Kosten Factor (LKF) en de risicometers van de subfondsen van Achmea paraplu fonds A wijzigen niet.

De Achmea IM Euro Government Bond Pool gaat samen met het Achmea IM Euro Government Bond Fund
In ons nieuwsbericht van 27 februari 2020 stond dat het wijzigen van het beleggingsbeleid van de euro Government Bond Pool tot gevolg heeft dat er 2 fondsen ontstaan die hetzelfde beleggingsbeleid hebben. Daarom zijn wij van plan om in het 2e kwartaal van 2020 de Achmea IM Euro Government Bond Pool samen te voegen met het Achmea IM Euro Government Bond Fund. Hierover leest u later meer in een apart nieuwsbericht. We hanteren daarbij geen termijn van 30 dagen.

Wij passen het aanvullend prospectus en de Essentiele Beleggersinformatie aan op 1 mei 2020
Wij breiden het aanvullend prospectus van Achmea paraplu fonds A uit met een inlegvel. Hierop leest u de fondswijzigingen terug. Op 1 mei vindt u het nieuwe aanvullend prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 1 mei 2020 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. U kunt uw beleggingen verkopen via Mijn Centraal Beheer of de Centraal Beheer App.

Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.

Zeist, 29 april 2020

Achmea Investment Management B.V., Beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie


Aanpassing voorwaarden voor op- en afslagkosten

Zeist, 8 april 2020

Per 9 mei 2020 veranderen de fondsvoorwaarden en de prospectussen van onze beleggingsfondsen. In de nieuwe versies staan andere afspraken over de manier waarop wij de op- en afslagkosten in de fondskoersen mogen verwerken.

Reden voor de wijzigingen
De grote onzekerheid op de financiële markten heeft tot gevolg dat de werkelijke kosten voor het kopen of verkopen van sommige beleggingen hoger kunnen worden dan de op- en afslagen die gebaseerd zijn op een lange termijn gemiddelde. Als de kosten door deze bijzondere marktomstandigheden gemiddeld genomen hoger gaan worden dan de tot nu toe berekende gemiddelde op- en afslagen, komt het meerdere ten laste van zittende participanten en dat willen we voorkomen.

We wijzigen het prospectus en de fondsvoorwaarden
Tot nu toe hebben wij iedere aanpassing van de op- en afslagen altijd een maand nadat wij dit bekend maakten in laten gaan. In een situatie van bijzondere marktomstandigheden is het niet in het belang van de zittende participanten 1 maand te wachten als de hoogte van de op- en afslagen aangepast moeten worden naar werkelijke kosten.

Daarom hebben wij besloten om met ingang van 9 mei 2020:

 • een maximum van 0,6% per Fonds voor de op- en afslagen in het prospectus op te nemen;
 • de mogelijkheid op te nemen dat wij de werkelijke kosten kunnen berekenen in plaats van dat de op- en afslagen een gemiddelde over een langere periode zijn;
 • wij het maximum van de op- en afslagen kunnen overschrijden als er sprake is van bijzondere marktomstandigheden en dit in het belang van de beleggers is. Dit doen wij om de zittende participanten te beschermen.

De actuele op- en afslagen worden vanaf genoemde datum steeds gepubliceerd op onze website.

Aanpassing prospectus en informeren AFM
De wijzigingen voegen wij toe aan het prospectus met een inlegvel. De fondsvoorwaarden passen wij inhoudelijk aan. Het nieuwe prospectus vindt u vanaf 9 mei 2020 op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 9 mei 2020 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de AFM over deze veranderingen.


Zeist, 8 april 2020

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie


Paniek op de beurs om Coronavirus

Apeldoorn, 13 maart 2020

Sinds 1987 daalden de beurskoersen niet zo sterk als gisteren. De paniek had natuurlijk te maken met het coronavirus. Centrale banken en overheden namen de maatregelen die we verwachtten. Maar beleggers waren teleurgesteld over het steunpakket van president Trump en de Centrale Bank van Europa (ECB). Die teleurstelling kwam bovenop de schrik van het begin van de week, toen de olieprijs hard daalde door de ruzie tussen Saudi-Arabië en Rusland.

Hoe nu verder?

 • Insluiting van het virus
  Dit is het meest optimistische scenario. In dit scenario werken de huidige beheersingsmaatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Het effect op de economie is beperkt.
 • Beheerste uitbraak
  In dit scenario loopt het aantal besmette personen en doden verder op. Het effect op de economie is negatief. De economische groei komt in veel regio’s tot stilstand of is zelfs negatief. Maar uiteindelijk herstelt de economie zich later in het jaar.
 • Grote pandemie
  Dit scenario is het meest negatief. De uitbraak is zo groot zijn dat de medische infrastructuur onvoldoende blijkt. Hierdoor overlijden er mensen die anders hadden kunnen overleven. De wereldeconomie wordt op grote schaal ontwricht.

Het huidige beeld past bij het scenario ‘beheerste uitbraak’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benoemde de uitbraak van het coronavirus als een pandemie. Naar ons idee is de omvang van de uitbraak relatief nog te beperkt om van een pandemie te spreken. Dat de WHO de uitbraak als pandemie bestempelt benadrukt wel dat de beleidsreactie van veel landen te afwachtend is. Wij gaan ervan uit dat de landen die te maken hebben met coronabesmettingen het voorbeeld van China en Italië op korte termijn volgen. In China lijkt de uitbraak dankzij de overheidsmaatregelen nu onder controle. Hierdoor vlakt de groei van het aantal besmettingen sterk af. Italië heeft vergelijkbare maatregelen afgekondigd. Ook andere Europese landen nemen steeds meer maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Het kost echter enkele dagen voor het effect van maatregelen echt zichtbaar wordt.

Groeivooruitzichten sterk afhankelijk van verloop coronacrisis

De huidige groeivooruitzichten duiden op een lichte wereldwijde recessie. Veel hangt af van hoe de virusuitbraak verder verloopt. Bij een beheerste uitbraak is er sprake van een korte hevige negatieve schok. Die schok wordt gevolgd door een relatief snel en krachtig herstel. De ontwikkelingen in China wijzen op dit scenario. Wanneer in de rest van de wereld de uitbraak een vergelijkbaar verloop laat zien, is dat ook daar het meest waarschijnlijke scenario.

Wat betekent corona voor de beleggingsmarkten?

De uitbraak van het coronavirus heeft risicovolle beleggingen hard geraakt. Van 12 februari tot 12 maart daalden de wereldwijde aandelen met maar liefst 23%. Opvallend is dat de Chinese aandelenmarkten de laatste weken redelijk standhouden. De uitbraak van het virus en steunmaatregelen zorgen ondertussen voor nog lagere rentes. Zo daalden de Duitse 10-jaarsrente tot -0,85%. Voor beleggers in veilige obligaties is een rentedaling gunstig. Obligaties in minder sterke bedrijven of minder sterke overheden hebben tegelijkertijd last van de onzekerheid.

Wat doen wij voor u?

Beleggingsfondsen in aandelen of mixfondsen die veel in aandelen beleggen, hebben veel last van de situatie op de beurzen. Beleggingsfondsen in obligaties of voorzichtige mixfonds hebben minder last of profiteren zelfs van de onrust omdat relatief veilige beleggingen nu erg gewild zijn. Centraal Beheer blijft voor u beleggen op de afgesproken manier. Dat betekent dat een aandelenfonds in aandelen blijft beleggen. En binnen een mixfonds houden we de verdeling volgens de afgesproken mix. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U bepaalt zelf of u wilt verkopen of juist wilt aankopen.

Wat kunt u zelf doen?

Wij mogen u niet adviseren over uw beleggingen. We mogen u wel handvatten geven. Daarom hebben wij de gouden regels van beleggen opgeschreven. Een belangrijke les uit het verleden is dat discipline heel belangrijk is. Beleggers die zich laten leiden door emotie, maken vaak verkeerde keuzes en maken onnodig kosten. Het kan soms helpen om uzelf af te vragen hoe de situatie er over één of twee jaar eruit zal zien. Is de situatie van vandaag de dag dan een bedreiging of juist een kans? Niemand kan dat met zekerheid bepalen, maar het kan u helpen om uit de hectiek van de dag te stappen.
Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Onrust op de beurs door coronavirus

De afgelopen dagen zijn de koersen flink gedaald. Het coronavirus heeft daar alles mee te maken. Dat is even schrikken. Probeer toch uw hoofd koel te houden. Wij leggen uit waarom.

Koersdalingen horen erbij

Onrust op de beurs kan zomaar toeslaan. Maar kan ook zomaar weer verdwijnen. Wanneer is niet te voorspellen. De kunst is om niet in paniek te raken. U heeft pas verlies als u verkoopt op een moment dat de koers lager is dan de aankoopkoers.

Tip: focus op lange termijn

Het bewaren van uw rust is een stuk makkelijker wanneer u zich niet focust op morgen. Maak een plan voor de lange termijn. Hoe langer u belegt, hoe groter de kans op rendement. Het nieuws van nu zijn we over 10 jaar allang vergeten. Lees onze andere beleggings-tips.

Onze experts volgen het nieuws op de voet

Onze beleggingsexperts volgen de situatie rondom het coronavirus. En wat dit doet met uw beleggingsfonds(en). Als het nodig is, grijpen ze in. En passen ze bijvoorbeeld de beleggingsmix in onze beleggingsfondsen aan. Een geruststellende gedachte.

Lees ook onze fondsupdates. Hierin praten onze experts u bij over de laatste ontwikkelingen op de beurs.


De aanpassing van het beleggingsbeleid op 1 april 2020 voor euro staatsobligaties is uitgesteld

Zeist, 27 maart 2020

Op 27 februari 2020 hebben wij aangekondigd dat het beleggingsbeleid van de Achmea IM Euro Government Bond Pool (hierna” beleggingsfonds”) op 1 april 2020 zou wijzigen. De volgende subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen voor een deel of helemaal in dit beleggingsfonds:

 • Achmea mixfonds voorzichtig A
 • Achmea mixfonds gemiddeld A
 • Achmea mixfonds ambitieus A
 • Achmea euro staatsobligaties fonds A

Door de gevolgen van het Coronavirus op de financiële markten stellen wij de aanpassing van het beleggingsbeleid uit.

Door het Coronavirus staan de beurzen onder druk. Door de extreme marktomstandigheden, waarbij er vrijwel geen liquiditeit is en de volatiliteit extreem hoog is, verwachten wij dat de wijziging van het beleggingsbeleid van euro staatsobligaties niet of met een veel hoger beleggingsrisico kan plaatsvinden. Daarom stellen we de wijziging van het beleggingsbeleid van euro staatsobligaties tijdelijk uit.

Wat betekent liquiditeit en volatiliteit?

Als er geen liquiditeit is in de markt dan betekent dit dat een belegger, beleggingen niet snel kan aankopen of verkopen De volatiliteit geeft aan hoe bewegelijk de koers van een aandeel of obligatie is.

Geen wijziging in het prospectus en de EBI

Praktisch betekent dit dat er op 1 april geen nieuw aanvullend prospectus en Essentiele Beleggersinformatie wordt gepubliceerd. De bestaande fondsdocumentatie blijft geldig. Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten over het uitstel.

In een apart nieuwsbericht zullen wij u tijdig een nieuwe datum aangeven als wij vinden dat de marktomstandigheden het weer toelaten om de aanpassing van het beleggingsbeleid van euro staatsobligaties door te laten gaan. Omdat we de wijziging al eerder hebben aangekondigd, zal hierbij niet opnieuw een termijn in acht worden genomen waarbij bestaande klanten dertig dagen de tijd hebben om tegen de dan bestaande voorwaarden te stoppen met beleggen.

Zeist, 27 maart 2020

Achmea Investment Management B.V., Beheerder van Achmea paraplu fonds A

De Directie

Het beleggingsbeleid voor euro staatsobligaties verandert

Zeist, 27 februari 2020

Op 1 april 2020 passen wij het beleggingsbeleid van de Achmea IM Euro Government Bond Pool (hierna”beleggingsfonds”) aan. De volgende subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen voor een deel of helemaal in dit beleggingsfonds:

 • Achmea mixfonds voorzichtig A
 • Achmea mixfonds gemiddeld A
 • Achmea mixfonds ambitieus A
 • Achmea euro staatsobligaties fonds A

Hieronder geven wij aan wat er in het beleggingsbeleid wijzigt:

 • De benchmark wijzigt
  De huidige benchmark “de Barclays Capital Euro Aggegrate Treasury Total Return Index” wijzigt in “Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weigthed 75% Core + 25% Non-core Total Return Index”.
 • Het beheer wordt aangepast van passief naar actief
  Wij verwachten met een actief beleggingsbeleid een beter rendement te kunnen realiseren dan met een passief beleggingsbeleid. Dit houdt in dat we niet meer de benchmark volgen, maar als doel hebben een hoger rendement te behalen dan de benchmark. De portefeuille van het beleggingsfonds zal dus van de benchmark afwijken.
 • Het gebruik van de soort obligaties en derivaten wordt uitgebreid
  We beleggen nu in staatsobligaties binnen de eurozone en futures. Als wij een actief beleid gaan voeren, zullen wij ook beleggen in obligaties van supranationale instellingen, opties op futures, valuta forwards, renteswaps en inflatieswaps.

Met de wijzigingen streven we naar verbetering van het risico- en rendementsprofiel. De Lopende kosten factor (LKF) van het beleggingsfonds en de fondsen die er in beleggen wijzigt niet. Ook de risicometers van de subfondsen van Achmea paraplu fonds A wijzigen niet.

Na wijziging van het beleggingsbeleid zullen wij dit beleggingsfonds samenvoegen
Na wijziging van het beleggingsbeleid van Achmea IM Euro Government Bond Pool heeft de beheerder twee fondsen met hetzelfde beleggingsbeleid. De beheerder heeft het voornemen om in het 2e kwartaal van 2020 de Achmea IM Euro Government Bond Pool samen te voegen met het Achmea IM Euro Government Bond Fund. De Achmea IM Euro Government Bond Pool zal dan opgaan in het Achmea IM Euro Government Bond Fund. Hierover zal in een apart nieuwsbericht worden gecommuniceerd.

Het aanvullend prospectus en de Essentiele Beleggersinformatie passen wij op 1 april 2020 aan
Het aanvullend prospectus van Achmea paraplu fonds A passen wij aan met een inlegvel. We publiceren het nieuwe aanvullend prospectus en de Essentiele Beleggersinformatie op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 1 april 2020 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten over deze verandering.


Zeist, 27 februari 2020
Achmea Investment Management B.V., Beheerder van Achmea paraplu fonds A
De DirectieTerugblik 2019: een zeer goed beleggingsjaar

Apeldoorn, 6 februari 2020

De economische cijfers van 2019 geven een gemengd beeld van de economie. Toch gaat 2019 op de financiële markten de boeken in als een bijzonder goed beleggingsjaar. Alle belangrijke beleggingscategorieën sloten het jaar af met positieve rendementen. Vooral risicovolle beleggingen deden het goed.

Achmea Investment Management (Achmea IM) blikt kort terug op de belangrijkste ontwikkelingen op de financiële markten in 2019. Achmea IM beheert de beleggingsfondsen van Centraal Beheer. Zij licht de belangrijkste gebeurtenissen toe en vertelt meer over rendementen van de verschillende beleggingscategorieën. Denk bijvoorbeeld aan categorieën als aandelen, grondstoffen en obligaties. Lees meer

Wilt u ook beleggen? Kijk op centraalbeheer.nl.beleggen
Terugblik 2019 Beleggen

De op- en afslagkosten veranderen

4 februari 2020

Bij het aankopen en verkopen van fondsen betaalt u een opslag of afslag. Op 2 maart 2020 veranderen wij de op- en afslagen van de onderstaande subfondsen van Achmea paraplu fonds A:

Fonds waarvan de opslag wordt verhoogd:

Fonds Oude opslag Nieuwe opslag
Achmea Investment Grade Bedrijfsobligaties fonds A 0,42% 0,47%

Fonds waarvan de opslag wordt verlaagd:

Fonds Oude opslag Nieuwe opslag
Achmea mixfonds zeer ambitieus A 0,23% 0,21%

Fonds waarvan de afslag wordt verlaagd:

Fonds Oude afslag Nieuwe afslag
Achmea mixfonds voorzichtig A 0,14% 0,12%

Op- en afslagen beschermen de beleggers in een fonds

Als u een fonds koopt of verkoopt, moet het fonds beleggingen kopen of verkopen. Daar zijn kosten aan verbonden. Het zou niet eerlijk zijn als de zittende beleggers in het fonds meebetalen aan deze kosten. Daarom wordt er een op- of afslag in rekening gebracht.

Als er op een dag meer participaties worden gekocht dan verkocht, berekenen we een opslag.

 • Koopt u participaties in een fonds, dan betaalt u iets meer, namelijk de waarde van een participatie plus de opslag.
 • En als u participaties verkoopt krijgt u iets meer terug, namelijk de waarde van een participatie plus de opslag.

Als er meer participaties worden verkocht dan gekocht, berekenen we een afslag.

 • Koopt u participaties in een fonds, dan betaalt u iets minder, namelijk de waarde van een participatie min de afslag .
 • En als u participaties verkoopt, krijgt u iets minder terug, namelijk de waarde van een participatie min de afslag.

Het aanvullend prospectus passen wij op 2 maart 2020 aan

De nieuwe op- en afslagen voegen wij toe aan het aanvullend prospectus met een inlegvel. Het nieuwe aanvullend prospectus vindt u vanaf 2 maart 2020 op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 2 maart 2020 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de AFM over deze veranderingen.

Eerdere sluitingstijden beleggingsopdrachten op 24 en 31 december 2019

Zeist, 20 december 2019

Op dinsdag 24 december 2019 en dinsdag 31 december 2019 is het uiterlijke tijdstip om aan-, verkoop- of switchopdrachten te geven 11.30 uur in plaats van 14.30 uur.

Dit komt door de eerdere sluitingstijd van de Nederlandse beurs op die twee dagen. Opdrachten en de betalingen voor aankoopopdrachten die wij pas na 11.30 uur ontvangen, worden niet tegen de koers op de volgende Beursdag, maar een Beursdag daarna uitgevoerd.

Voor meer informatie over aan-, verkoop- en switchopdrachten verwijzen wij u naar de informatie op onze website en naar paragraaf 3.3. van het basisprospectus van Achmea paraplu fonds A.Wijzigingen Centraal Beheer Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen op 2 januari 2020

29 november 2019

Het prospectus van Achmea paraplu fonds A verandert op een aantal punten. De belangrijkste lichten wij toe:

 1. Verantwoord beleggingsbeleid: wijziging in het uitsluitingenbeleid
  In ons Verantwoord Beleggingsbeleid is klimaat een belangrijk thema. Achmea heeft het klimaatakkoord ondertekend. Het uitsluiten van kolen en teerzanden is een volgende stap om het thema klimaat verder in te vullen. Om de meeste impact te bereiken kiezen wij ervoor bedrijven uit te sluiten die zijn gerelateerd aan de winning van en elektriciteitsopwekking uit (thermische) kolen, verantwoordelijk volgens de laatste inzichten voor 30% van de wereldwijde broeikasgas uitstoot. Daarnaast sluiten wij de meest CO2 –intensieve vorm van olie uit van belegging. Het gaat hier om olie die gewonnen wordt uit teerzand. Wij vinden dat dat deze ondernemingen zich onvoldoende inspannen voor de transitie naar een koolstofarme economie.

 2. Het beleggingsbeleid wijzigt
  Het beleggingsbeleid van een aantal beleggingsfondsen waarin de subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen, wordt uitgebreid met:

  1. Het Achmea IM Euro Money Market Fund en het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund.
  Het kost momenteel geld als een beleggingsfonds geld op een bankrekening heeft staan. Om die reden breiden we het beleggingsbeleid uit. Het verwacht rendement van het Achmea IM Euro Money Market Fund en het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund is hoger dan het negatieve rendement op een bankrekening. Doorbeleggen in het Achmea IM Euro Money Market Fund en het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund zorgt daarnaast voor een kleiner tegenpartijrisico.

  2. Exchange Traded Funds (ETF)
  Dit zijn fondsen die beleggen volgens een index. Exchange traded Funds (ETF’s) worden op incidentele basis gebruikt om snelle marktexposure op te bouwen. Dit kan gebruikt worden bij grote inflows of bij een verandering van marktvisie.
  In het beleggingsbeleid gelden de volgende beperkingen voor het gebruik van ETF’s. We gebruiken alleen ETF’s die voldoen aan al onze selectiecriteria. ETF’s mogen alleen op incidentele basis gebruikt worden en niet op structurele basis. Dit in verband met kosten en beperkingen op het gebied van actief beheer. Daarnaast wordt er alleen belegd in ETF’s die ook daadwerkelijk zelf beleggingen kopen, ook wel fysieke ETF’s genoemd. We beleggen niet in ETF’s die alleen met derivaten worden samengesteld, ook wel ‘synthetische’ ETF’s genoemd.

 3. De fondsnamen van de Achmea Beleggingspools en benchmarknamen wijzigen
  De subfondsen van Achmea paraplu fonds A beleggen in Achmea beleggingsfondsen . De fondsnamen van de Achmea beleggingsfondsen gaan wijzigen. De nieuwe fondsnamen zijn in het Engels en beginnen met “Achmea IM”. Ook wijzigen de namen van de benchmarks. De benchmarks zelf wijzigen niet. De nieuwe benchmarknamen passen we ook in het Essentiele Beleggersinformatiedocument van de subfondsen van Achmea paraplu fonds A.

 4. Inkoop van ratings wijzigt
  Voor een aantal beleggingsfondsen waarin door de subfondsen van Achmea paraplu fonds A wordt belegd en waarvoor het ratingbeleid van toepassing is, wijzigt de inkoop van de ratings. Wij gaan gebruik maken van de Barlcays Composite Rating. Dit houdt in dat we de ratings van Barclays ontvangen en niet meer van de afzonderlijke ratingsbureau’s. De methode wijzigt niet. Voor het bepalen van de rating van een obligaties is in geval van drie ratings de middelste rating leidend. In geval van twee ratings is de laagste rating leidend.

Het prospectus en Essentiele Beleggersinformatiedocument passen wij op 2 januari 2020 aan
Bovenstaande wijzigingen voegen wij toe aan het prospectus met een inlegvel. Het nieuwe basis en aanvullend prospectus vindt u vanaf 2 januari 2020 op onze website. Ook de Essentiele Beleggersinformatiedocument van de subfondsen van Achmea paraplu fonds A passen wij aan op de nieuwe benchmarknamen. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 2 januari 2020 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de AFM over deze veranderingen.

Zeist, 29 november 2019
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie


Fondsen waarvan de afslag gelijk blijft

20 augustus 2019

Voor het Achmea mixfonds Ambitieus A en Achmea mixfonds Zeer ambitieus A veranderen de afslagen niet.

Fondsen waarvan de opslag wordt verhoogd

Fonds Oude opslag Nieuwe opslag
Achmea mixfonds Ambitieus A 0,177% 0,236%
Achmea mixfonds Gemiddeld A 0,168% 0,254%
Achmea mixfonds Voorzichtig A 0,155% 0,235%
Achmea mixfonds Zeer ambitieus A 0,191% 0,225%
Achmea euro Staatsobligatiesfonds A 0,110% 0,125%
Achmea investment grade Bedrijfsobligatiesfonds A 0,125% 0,465%
Achmea wereldwijd Aandelenfonds A 0,137% 0,155%

Fondsen waarvan de afslag wordt verlaagd

Fonds
Achmea investment grade Bedrijfsobligatiesfonds A 0,125% 0,065%
Achmea mixfonds Gemiddeld A 0,168% 0,150%
Achmea mixfonds Voorzichtig A 0,155% 0,137%
Achmea wereldwijd Aandelenfonds A 0,137% 0,116%

Fondsen waarvan de afslag wordt verhoogd

Fonds
Achmea euro Staatsobligatiesfonds A 0,110% 0,116%

De op- en afslagkosten veranderen

Achmea mixfonds Voorzichtig A

 • Oude opslag
  0,303%
 • Nieuwe opslag
  0,27%
 • Oude afslag
  0,137%
 • Nieuwe afslag
  0,14%

Achmea mixfonds Gemiddeld A

 • Oude opslag
  0,281%
 • Nieuwe opslag
  0,28%
 • Oude afslag
  0,150%
 • Nieuwe afslag
  0,15%

Achmea mixfonds Ambitieus A

 • Oude opslag
  0,236%
 • Nieuwe opslag
  0,28%
 • Oude afslag
  0,177%
 • Nieuwe afslag
  0,18%

Achmea mixfonds Zeer ambitieus A

 • Oude opslag
  0,225%
 • Nieuwe opslag
  0,23%
 • Oude afslag
  0,191%
 • Nieuwe afslag
  0,19%

Achmea euro Staatsobligatiesfonds A

 • Oude opslag
  0,080%
 • Nieuwe opslag
  0,08%
 • Oude afslag
  0,082%
 • Nieuwe afslag
  0,08%

Achmea investment grade Bedrijfsobligatiesfonds A

 • Oude opslag
  0,520%
 • Nieuwe opslag
  0,42%
 • Oude afslag
  0,065%
 • Nieuwe afslag
  0,07%

Achmea wereldwijd Aandelenfonds A

 • Oude opslag
  0,155%
 • Nieuwe opslag
  0,16%
 • Oude afslag
  0,116%
 • Nieuwe afslag
  0,12%
Als u een fonds koopt of verkoopt, moet het fonds beleggingen kopen of verkopen. Daar zijn kosten aan verbonden. Het zou niet eerlijk zijn als de huidige beleggers in het fonds meebetalen aan deze kosten.

Als er op een dag meer participaties worden gekocht dan verkocht, berekenen we een opslag.

 • Koopt u een fonds, dan betaalt u iets meer dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt krijgt u iets meer terug dan de waarde van het fonds.

Als er meer participaties worden verkocht dan gekocht, berekenen we een afslag.

 • Bij een aankoop betaalt u iets minder dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt, krijgt u iets minder terug dan de waarde van het fonds.
De nieuwe op- en afslagen voegen wij toe aan het aanvullend prospectus met een inlegvel. Het nieuwe aanvullend prospectus vindt u vanaf 2 september 2019 bij de Voorwaarden en formulieren voor beleggen. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 2 september 2019 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de AFM over deze veranderingen.
Zeist, 31 juli 2019

Aanpassing mixfondsen voltooid

Tegen de koers van 29 juli 2019 zijn participaties in mixfonds Zeer Voorzichtig omgezet in participaties mixfonds Voorzichtig. Voor elke participatie in het mixfonds Zeer Voorzichtig ontvangt een participant 0,918086 participatie in het mixfonds Voorzichtig.

Tegelijkertijd zijn assetcategorieën toegevoegd aan al onze mixfondsen. Hierdoor is de samenstelling van de mixfondsen veranderd. Het betreft deze mixfondsen:

Verder is de belegging van de mixfondsen in het Robeco QI Institutioneel Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund gewijzigd naar belegging in het Achmea Investment Management Opkomende Markten Aandelen Fonds.
In Mijn Centraal Beheer kunt u bekijken hoe de bovenstaande aanpassingen in uw beleggingsportefeuille verwerkt zijn.
Het prospectus van Achmea paraplu fonds A is aangepast. Het nieuwe prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie vindt u bij de Voorwaarden en formulieren voor beleggen. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is over de aanpassingen geïnformeerd.
Zeist, 29 juli 2019
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De Directie

Achmea Mixfonds Zeer Voorzichtig A keert dividend uit

Achmea mixfonds zeer voorzichtig A

 • Bruto dividend per participatie: € 0,29
Het fonds gaat op 12 juli 2019 ex-dividend. De koers daalt dan door het uitkeren van dividend. Op 18 juli wordt het dividend op uw beleggingsrekening uitgekeerd. Het bedrag beleggen wij op 19 juli opnieuw voor u. Het dividend wordt uitgekeerd met aftrek van 15% dividendbelasting. Deze belasting is verplicht. U kunt de belasting vaak terugvragen bij uw belastingaangifte.

Zeist, 12 juli 2019

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie

De opslagkosten veranderen

Achmea mixfonds Voorzichtig A

 • Oude opslag
  0,235%
 • Nieuwe opslag
  0,303%

Achmea mixfonds Gemiddeld A

 • Oude opslag
  0,254%
 • Nieuwe opslag
  0,281%
Als u een fonds koopt of verkoopt, moet het fonds beleggingen kopen of verkopen. Daar zijn kosten aan verbonden. Het zou niet eerlijk zijn als de huidige beleggers in het fonds meebetalen aan deze kosten.

Als er op een dag meer participaties worden gekocht dan verkocht, berekenen we een opslag.

 • Koopt u een fonds, dan betaalt u iets meer dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt krijgt u iets meer terug dan de waarde van het fonds.

Als er meer participaties worden verkocht dan gekocht, berekenen we een afslag.

 • Bij een aankoop betaalt u iets minder dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt, krijgt u iets minder terug dan de waarde van het fonds.
Het nieuwe aanvullend prospectus vindt u vanaf 26 juli 2019 bij de Voorwaarden en formulieren voor beleggen. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 26 juli 2019 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over deze verandering.
Zeist, 26 juni 2019
Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De directie

Datum aanpassing mixfondsen bekend: 29 juli

Participaties in mixfonds Zeer voorzichtig zetten we om naar participaties in mixfonds Voorzichtig. Dit gebeurt tegen de koers van 29 juli 2019. Klanten hun participaties in mixfonds Zeer voorzichtig tot 23 juli 14.30 uur verkopen of switchen. Meer informatie over de samenvoeging vindt u in de toelichting (pdf).
Per 29 juli voegen we 2 assetcategorieën toe aan al onze mixfondsen. Hierdoor verandert de samenstelling van de mixfondsen. Het betreft deze mixfondsen:
 • Achmea mixfonds Voorzichtig A
 • Achmea mixfonds Gemiddeld A
 • Achmea mixfonds Ambitieus A
 • Achmea mixfonds Zeer ambitieus A
Vanaf 29 juli wijzigt de belegging van de mixfondsen in het Robeco QI Institutioneel Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund naar belegging in het Achmea Investment Management Opkomende Markten Aandelen Fonds. Dit beleggingsfonds belegt in andere beleggingsfondsen met een passieve beleggingsstrategie. Deze wijziging heeft tot gevolg dat in plaats van actief, passief wordt belegd. De benchmark MSCI Emerging Markets Net Total Return Index wordt gevolgd, ook wel replicatie genoemd. De beleggingscategorie blijft erop gericht om te beleggen in aandelen van bedrijven uit opkomende landen. Hiertoe behoren de regio’s Azië, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Dit verandert niet door deze wijziging.
De prospectus van Achmea paraplu fonds A passen wij aan. U vindt de nieuwe prospectus en essentiële beleggersinformatie op onze voorwaardenpagina. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot bovengenoemde data onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de veranderingen.

Fondsen Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen keren dividend uit

Bruto dividend per participatie

 • Achmea mixfonds Zeer voorzichtig A: € 0,37
 • Achmea mixfonds Voorzichtig A: € 0,22
 • Achmea mixfonds Gemiddeld A: € 0,34
 • Achmea mixfonds Ambitieus A: € 0,25
 • Achmea mixfonds Zeer ambitieus A: € 0,30
 • Achmea euro Staatsobligatiesfonds A: € 0,24
 • Achmea investment grade Bedrijfsobligatiesfonds A: € 0,45
 • Achmea wereldwijd Aandelenfonds A: € 0,76
De subfondsen gaan op 7 juni 2019 ex-dividend. De koers daalt dan door het uitkeren van dividend. Op 14 juni wordt het dividend op uw beleggingsrekening uitgekeerd. Op 17 juni beleggen wij het bedrag opnieuw voor u. Het dividend wordt uitgekeerd met aftrek van 15% dividendbelasting. Deze belasting is verplicht. U kunt de belasting vaak terugvragen bij uw belastingaangifte.

Zeist, 7 juni 2019

Achmea Investment Management B.V., beheerder van Achmea paraplu fonds A
De Directie

We zijn van plan onze mixfondsen aan te passen

Vandaag informeren we de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over onze plannen. Lees ook de toelichting (pdf) bij de voorgenomen samenvoeging van de mixfondsen Zeer voorzichtig en Voorzichtig.

Uitnodiging Jaarvergadering Achmea paraplu fonds A

 • Achmea mixfonds Zeer voorzichtig A
 • Achmea mixfonds Voorzichtig A
 • Achmea mixfonds Gemiddeld A
 • Achmea mixfonds Ambitieus A
 • Achmea mixfonds Zeer ambitieus A
 • Achmea euro Staatsobligatiesfonds A
 • chmea investment grade Bedrijfsobligaties fonds A
 • Achmea wereldwijd Aandelenfonds A
De Jaarvergadering vindt plaats op 6 juni 2019 bij Achmea Investment Management, Handelsweg 2 in Zeist. De bijeenkomst start om 10.00 uur.

De op- en afslagkosten veranderen

Achmea investment grade Staatsobligatiesfonds A

 • Oude opslag
  0,125%
 • Nieuwe opslag
  0,080%

Achmea investment grade Staatsobligatiesfonds A

 • Oude afslag
  0,125%
 • Nieuwe afslag
  0,082%
Als u een fonds koopt of verkoopt, moet het fonds beleggingen kopen of verkopen. Daar zijn kosten aan verbonden. Het zou niet eerlijk zijn als de huidige beleggers in het fonds meebetalen aan deze kosten.

Als er op een dag meer participaties worden gekocht dan verkocht, berekenen we een opslag.

 • Koopt u een fonds, dan betaalt u iets meer dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt krijgt u iets meer terug dan de waarde van het fonds.

Als er meer participaties worden verkocht dan gekocht, berekenen we een afslag.

 • Bij een aankoop betaalt u iets minder dan de waarde van het fonds.
 • En als u verkoopt, krijgt u iets minder terug dan de waarde van het fonds.