Verwerkingstijden

Voor het aankopen, verkopen of switchen van beleggings­fondsen

 

Aankopen op een beursdag

Een fondsaankoop duurt bij elkaar 2 of 3 beursdagen. De dag waarop wij uw aankoop doorgeven, is afhankelijk van het tijdstip waarop u uw aankoop doet en wij de betaling ontvangen. 

U doet op dinsdag om 14.00 uur een aankoop in het Mixfonds Gemiddeld. Om 14.30 uur verzamelen wij alle beleggingsopdrachten. En geven wij die door. Ontvangen wij uw betaling voor 14.30 uur? Dan koopt u aan tegen de koers van woensdag. Ontvangen wij uw betaling na die tijd? Dan koopt u aan tegen de koers van donderdag. Om 10.00 uur maakt het Mixfonds Gemiddeld de openingskoers bekend. U ziet de aankoopkoers in Mijn Centraal Beheer en de Centraal Beheer App.

Verkopen op een beursdag

De verwerking van een verkoop duurt bij elkaar 2 of 3 beursdagen. De dag waarop wij uw verkoop doorgeven, is afhankelijk van het tijdstip waarop u uw verkoop doet. 


U doet op maandag om 13.00 uur een verkoop in het Mixfonds Gemiddeld. Diezelfde dag om 14.30 uur verzamelen wij alle beleggingsopdrachten. En geven wij die door. Dinsdag om 10.00 uur maakt het Mixfonds Gemiddeld de openingskoers bekend. Ontvangen wij uw verkoopopdracht na 14.30 uur? Dan geldt de openingskoers van woensdag.
In Mijn Centraal Beheer en de Centraal Beheer App ziet u de verkoopkoers en uw opbrengst. Wij maken de opbrengst over naar uw rekening.

Switchen op een beursdag

Switchen van het ene naar het andere beleggingsfonds duurt bij elkaar 3 of 4 beursdagen. De dag waarop wij uw switchopdracht doorgeven, is afhankelijk van het tijdstip waarop u de switchopdracht doet. Bij een switchopdracht zit er een beursdag tussen de aankoop en de verkoop.

U doet op maandag om 13.00 uur een switchopdracht van het Mixfonds Ambitieus naar het Mixfonds Gemiddeld. Diezelfde dag om 14.30 uur verzamelen wij alle beleggingsopdrachten. We geven dan de verkoopopdracht door. Dinsdag om 10.00 uur maakt het Mixfonds Ambitieus de openingskoers bekend. Om 14.30 uur verzamelen wij alle beleggingsopdrachten. Woensdag om 10.00 uur maakt het Mixfonds Gemiddeld de openingskoers voor de aankoop bekend. In Mijn Centraal Beheer en de Centraal Beheer App ziet u de aan- en verkoopkoers terug.

Uitzonderingen:

Op sommige dagen zijn aankopen, verkopen of switchopdrachten niet mogelijk. Wij nemen uw opdracht dan de eerstvolgende beursdag in behandeling.
Zaterdag en zondag elke week
Nieuwjaarsdag 1 januari
Goede vrijdag vrijdag voor Pasen
2e Paasdag maandag
Dag van de Arbeid 1 mei
Kerstavond 24 december - de beurs sluit om 14.00 uur
1e Kerstdag 25 december
2e Kerstdag 26 december
Oudejaarsdag 31 december – de beurs sluit om 14.00 uur

Fondsinformatie

Bij ons kiest u uit 4 mixfondsen: Voorzichtig, Gemiddeld, Ambitieus en Zeer ambitieus, 2 aandelenfondsen: het Wereldwijd Aandelenfonds en het Opkomende markten Aandelenfonds en 2 obligatiefondsen: het Staatsobligatiesfonds en het Bedrijfsobligatiesfonds. Voor de voorzichtige belegger of voor de belegger die wel iets meer risico durft te nemen.

U kunt het beleggingsbeleid, rendement, risico's en kosten van de 7 fondsen vergelijken in ons fondsoverzicht.

Bekijk al onze fondsen

Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee.
U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd in Den Haag, KvK nr. 27154399. Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.