Het coronavirus en uw beleggingen

Wij houden u op de hoogte

Positieve stemming op de beurzen

Apeldoorn, 8 maart 2021

In de weken tot aan begin maart daalt het aantal wereldwijde nieuwe coronabesmettingen. De coronavaccins lijken hun werk te doen. De resultaten uit landen die volop vaccineren zijn hoopgevend. Gemiddeld genomen zijn de beheersingsmaatregelen nog strikt, maar de eerste stappen richting versoepeling worden gezet.

Het terugdringen van het virus en de verwachting dat beheersingsmaatregelen steeds minder strikt worden stemmen de beurzen positief. Experts verwachten economische groei in de tweede helft van 2021.

Financiële markten lopen een halfjaar tot een jaar vooruit op de economie. Daarom zien we dat de markten zich weinig aantrekken van de strikte lockdowns die per begin maart in veel landen nog gelden. In plaats daarvan kijken beleggers naar de periode ná het coronavirus.

Het rendement op risicovolle beleggingen zoals aandelen stijgt over het algemeen als de verwachtingen positiever worden. Bijvoorbeeld als beleggers verwachten dat de economieën eerder open kunnen vanwege succesvolle vaccinatieprogramma’s. Andersom geldt ook dat risicovolle beleggingen vaak in waarde dalen als de verwachtingen neerwaarts worden bijgesteld. Bijvoorbeeld door nieuwe virusmutaties of door leveringsproblemen van de vaccins.

De toekomst is fundamenteel onzeker, maar de recente berichten zijn hoopgevend.


2020 was een leerzaam jaar

Apeldoorn, 12 januari 2021

Belegde u het hele jaar 2020? Bleef u rustig en dacht u vooral aan de lange termijn? Dan bent u waarschijnlijk een échte belegger! En uw geduld en uw rust zijn beloond. De mixfondsen van Centraal Beheer sloten het jaar af met een positief rendement. Van ruim 5% voor mixfonds Voorzichtig tot ruim 7,5% voor mixfonds Zeer Ambitieus.

De lessen uit 2020

Zoveel slecht nieuws in de kranten, zo weinig sociaal contact. We zouden 2020 daarom liefst snel vergeten. Maar voor de belegger was 2020 juist een leerzaam jaar. Voor beleggers een jaar om níet te vergeten dus. Beleggingsexperts Aart en Jeroen blikken terug op dit bewogen beleggingsjaar.
Elk jaar eindigt weer met de voorspellingen van de zogenaamde beleggingsgoeroes. En vaak blijkt dat voorspellen zinloos is. ‘Zij die voorspellen hebben geen kennis. Zij die kennis hebben, voorspellen niet’ zei de Chinese wijsgeer Lao-Tse 2700 jaar geleden al. Wie had eind 2019 bedacht dat 2020 zo zou lopen?
Ongeveer iedereen werd dit jaar verrast door de snelheid van het herstel van aandelenkoersen en andere risicovolle beleggingen. Terwijl het nieuws over het coronavirus slechter werd, begon al het herstel op de financiële markten. Zo zorgden positieve berichten over een vaccin voor de beste beursmaand in tientallen jaren. En dat terwijl de 2e golf net begonnen was.
Door de berichten over het vaccin kijken beleggers nu als het ware over de crisis heen. Er is hoop en hoop doet leven. Deze les past mooi bij het gezegde: ‘Bezit van de zaak, einde van het vermaak.’ Daarmee bedoelen we dat echte beleggers vooruitkijken. De verwachting dát er een vaccin komt, doet meer met de koersen dan het moment waarop het vaccin er daadwerkelijk is.
Het helpt om afspraken met uzelf te maken over uw beleggingen. Wat doet u als de koersen tussentijds dalen? Legt u dan juist meer in, omdat het verwachte rendement hoger is? Verkopen in tijden van onrust is zelden verstandig, maar ook dat kan een tactiek zijn. Goede afspraken met uzelf maken helpt u om ‘koersvast’ te blijven. 
De kranten stonden in 2020 vol slecht nieuws. Het kan bij slecht nieuws juist goed zijn om (extra) te beleggen of minstens uw beleggingen aan te houden. Bedenk dat het slechte nieuws van dat moment vaak al verwerkt is in de koersen. Er is dus maar weinig nodig om de koersen te laten stijgen. Andersom werkt het ook: bij goed nieuws is het raadzaam om bedachtzaam te zijn.

Verder in 2021

Als beleggingsexperts doen we geen voorspellingen en spreken we ook geen verwachtingen uit voor 2021. We hopen dat u, net als wij, in 2020 weer een stukje wijzer bent geworden. Beleggen gaat vooral gaat over uw geld verstandig aan het werk zetten en het hoofd koel houden. Daar helpen we u graag bij.

De economie lijkt onzeker. En de aandelenbeurs gaat op en neer. Wat betekent dit voor mijn beleggingen?

Apeldoorn, 23 november 2020

Deze vraag stelden onze klanten de afgelopen weken vaak. Veel mensen maken zich zorgen over het verschil tussen wat er op de aandelenbeurs gebeurt en wat er in de economie gebeurt. Soms stijgen de koersen na slechte berichten over de economie. Dat lijkt tegenstrijdig. Hoe zit dat? Beleggingsexperts Aart en Jeroen geven uitleg.
Meestal wordt gezegd dat aandelen een half jaar tot een jaar vooruitlopen op de economische ontwikkelingen. Beleggers kijken bijvoorbeeld al hoopvol naar de ontwikkelingen van een vaccin tegen het coronavirus. Als een vaccin pas later dan verwacht komt, dan kan dat een reden zijn waarom beleggers nerveus raken en aandelen verkopen.
De ontwikkeling van aandelenkoersen hangt samen met de ontwikkeling van de economie. Maar de aandelenbeurs en de economie zijn niet gelijk aan elkaar.
Een aandelenindex, zoals de AEX-index, is opgebouwd uit de grootste bedrijven die een beursnotering aan de Amsterdamse beurs hebben. Neem bijvoorbeeld een bedrijf als ASML. Het heeft de grootste weging in de AEX-index: 15%. Maar is ASML wel zo Nederlands? ASML is een Nederlands bedrijf, maar de omzet komt voor ongeveer 80% uit Azië en voor ongeveer 15% uit de VS. ASML heeft dus veel meer last van een crisis in Azië dan van een crisis in Nederland. De VS kent natuurlijk ook veel bedrijven die hun omzet over de hele wereld halen en daardoor minder gevoelig zijn voor de ontwikkelingen in de eigen economie.
Als we kijken naar de wereldwijde aandelenmarkt, dan zien we dat sommige sectoren heel hard geraakt worden. Denk aan de horeca, de retailsector (winkels), hotels, luchtvaart en oliebedrijven. Maar we zien ook dat andere sectoren juist heel goed presteren ondanks of zelfs dankzij het coronavirus. De winsten van grote techbedrijven zoals Apple, Microsoft, Amazon, Facebook en Google, zijn enorm gestegen. Zelfs meer dan analisten hadden verwacht. En deze bedrijven hebben de grootste weging in de wereldwijde aandelenindex, de MSCI World Index. Samen maken deze bedrijven al zo’n 15% van de index uit.
Een hele belangrijke andere factor is de steun van centrale banken en overheden. Wereldwijd zijn er duizenden miljarden euro’s uitgetrokken om de economie te ondersteunen. En het is opvallend hoe snel centrale banken en overheden met de steunmaatregelen zijn gekomen. Het aantal faillissementen is daardoor opvallend laag gebleven. En mede daardoor is het gemiddelde inkomen per huishouden in Amerika zelfs gestegen tijdens de coronacrisis. Beleggers moeten de rol van centrale banken en overheden niet onderschatten.
Een belegging mag nooit ten koste gaan van uw (nacht)rust. Beleggers doen er verstandig aan om hun strategie vooraf te bepalen. Stel uzelf daarbij de vraag: wat ga ik doen als het minder gaat? Niets, tijdelijk uitstappen of stoppen?
Als u tijdelijk wilt uitstappen, dan is de belangrijke vraag wanneer u bereid bent om weer in te stappen. Als het weer beter gaat, dan is de kans ook groot dat de koersen (nog) hoger staan. Als de onzekerheid juist verder toeneemt, dan is de kans groot dat de koersen dalen. En durft u op dat moment weer in te stappen? Niets doen kan soms de slimste strategie zijn. Maak daarom vooraf goede afspraken met uzelf.
Niemand weet of en wanneer de koersen gaan dalen. Verstandige beleggers houden daarom vast aan een lange termijn voor beleggen. Onzekerheid hoort er wel een beetje bij. Maken koersdalingen u zenuwachtig? Of belegt u om snel winst te maken? Misschien past beleggen minder goed bij u. Of u belegt te risicovol voor uw beleggingsdoel. In dat laatste geval kunt u onderzoeken of u wilt switchen naar een (mix)fonds met een gematigder risicoprofiel.
We hebben beschreven dat niet alle bedrijven last hebben van de coronacrisis. Sommige bedrijven presteren juist beter dan ooit. Binnen ons aandelenfonds spreiden we de beleggingen over de hele wereld. En binnen onze mixfondsen spreiden we daarnaast ook nog eens over andere beleggingscategorieën, zoals bedrijfsobligaties. Door gespreid te beleggen is uw risico veel minder groot. Deze spreiding regelen wij al voor u. Maar u kunt zelf ook uw beleggingen spreiden. Door bijvoorbeeld periodiek te beleggen. Of, als u Fondsbeleggen heeft, uw inleg te verdelen over meerdere (mix)fondsen met verschillende risicoprofielen.

Wat doet 5 maanden corona met uw beleggingen?

Apeldoorn, 4 augustus 2020

Het begon met wat zorgelijke berichten vanuit China. Toen kwamen de 1e besmettingen. Die al snel werden gevolgd door een waslijst aan maatregelen, versoepelingen en opnieuw een stijgend aantal besmettingen. De afgelopen periode zorgde voor heel wat onzekerheid. Maar wat is de invloed van 5 maanden coronacrisis op de beurs?
Sinds 1987 daalden de aandelenkoersen niet zo sterk als op 12 maart. De maatregelen om het coronavirus te bestrijden leggen grote delen van de wereldeconomie stil. Er is op dit moment nog veel onduidelijk, maar verschillende economen verwachten een wereldwijde recessie. Vooral risicovollere beleggingen, zoals aandelen, worden geraakt. Ons Wereldwijd Aandelenfonds en onze mixfondsen Ambitieus en Zeer Ambitieus beleggen in aandelen en hebben daardoor extra last van de ontwikkelingen. De voorzichtigere mixfondsen beleggen minder in aandelen en dalen daardoor minder hard. Maar deze mixfondsen herstellen vaak ook minder snel.
De economische schade van de coronacrisis wordt steeds zichtbaarder. De werkloosheid neemt toe en vertrouwenscijfers dalen flink. Toch laten de koersen een duidelijk herstel zien. Aandelen uit verschillende markten stijgen deze maand met zo’n 10%. Er is namelijk niet alleen maar slecht nieuws. Overheden en centrale banken stellen steunpakketten en noodprogramma’s op om de economie te ondersteunen. Ook wordt hard gewerkt aan een vaccin en behandelmiddel. Beurzen reageren positief op deze vooruitzichten.
Nu de virusuitbraak in veel landen onder controle lijkt, begint langzaam de versoepeling van de maatregelen. De economische schade is groot, maar de verwachting is dat de economie voorbij het dieptepunt is. Steeds meer landen kiezen ervoor om de maatregelen voorzichtig te versoepelen. Ook de steunpakketten en noodprogramma’s dragen bij aan het herstel van de beurs. De koersen van de verschillende mixfondsen van Centraal Beheer laten opnieuw een stijgende lijn zien.
Ook in juli zet het herstel door. De wereldwijde aandelenmarkten staan weer bijna op het niveau van eind 2019. Kijkend naar de rendementen van de fondsen van Centraal Beheer, is de koers ongeveer gelijk aan het niveau van een jaar terug. Dit laat zien dat de beurs zich na een flinke klap uiteindelijk kan herstellen. Op momenten dat de beurs keldert, is het de kunst om niet in paniek te raken. En te wachten tot de koers weer aantrekt. Beleggen is voor de lange termijn.
Als we kijken naar de rendementsontwikkeling sinds het begin van de coronacrisis, kunnen we zien dat de koers zich relatief snel gedeeltelijk heeft hersteld. Toch geeft dit geen garanties. Berichten over een nieuwe stijging van het aantal besmettingen en de eventuele nieuwe maatregelen kunnen zorgen voor een verandering in het sentiment. Ook andere omstandigheden kunnen een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan de relatie van China met de westerse wereld.

Meer weten over onze beleggingsfondsen?

In de fondsupdates vertellen onze fondsbeheerders over de ontwikkelingen op de financiële markten en de invloed op het rendement van uw beleggingsfonds. Of lees meer over onze beleggingsproducten Gemaks- en Fondsbeleggen.

Het coronavirus en mijn beleggingen. Hoe zit dat?

Apeldoorn, 2 april 2020

De recente beurscrash door het coronavirus zorgde voor een schok in de beleggingswereld. Veel van onze klanten reageerden bezorgd. Om u te helpen geven onze beleggingsexperts Aart en Jeroen antwoord op de meest gestelde vragen.

Meest gestelde vragen

Wij kunnen de toekomst niet voorspellen. Wel weten we dat veel (mix)fondsen zijn gedaald in waarde. Of dít het juiste moment is om in te stappen, weet helaas niemand. De aandelenkoersen veranderen deze periode heel sterk. Dat maakt het extra lastig. Daarnaast duurt het een paar dagen voordat uw inleg belegd is. Toch kunt u uw risico’s verkleinen als u gaat instappen. Start geleidelijk. Spreid uw aankopen over meerdere dagen en kleinere bedragen. Bijvoorbeeld met periodiek beleggen.
Veel bedrijven hebben het nu moeilijk. Dit treft sommige sectoren harder dan andere. Vooral winkelketens lijden onder de situatie. De koersen van deze aandelen zijn dan ook enorm hard gedaald. Gelukkig hangt het resultaat van uw beleggingen niet af van 1 bedrijf of sector. Via het Wereldwijd Aandelenfonds en via de mixfondsen belegt u in veel meer aandelen en in veel meer verschillende sectoren dan alleen de retail (winkels).
Vaak (maar niet altijd) vluchten beleggers in tijden van onzekerheid naar veilige beleggingen. Zo zien veel beleggers de staatsobligaties van Nederland en Duitsland als veilig. Maar obligaties stijgen niet altijd in waarde als aandelenkoersen dalen. Zo daalden de obligatiekoersen van 9 tot 18 maart 2020. Veel beleggers werden ongerust door het vele geld dat overheden gaan inzetten om de crisis te lijf te gaan. Daarna stegen de obligatiekoersen weer omdat de Europese Centrale Bank steunmaatregelen aankondigde. Hoe dit verder loopt, kunnen we niet voorspellen.
Wij houden alle ontwikkelingen rondom de gevolgen van het coronavirus goed in de gaten. En we volgen wat dit doet met uw beleggingsfonds(en). Als het nodig is, passen we bijvoorbeeld de beleggingsmix in onze beleggingsfondsen aan. Daarbij houden wij ons wel aan het beleggingsbeleid dat bij een fonds hoort. Zo kunnen wij met het Wereldwijd Aandelenfonds niet opeens in obligaties gaat beleggen. Ook zorgen we continu voor een goede spreiding.
Dat kan alleen als alle bedrijven waarin wij beleggen failliet gaan. En omdat we heel gespreid beleggen, moeten er héél veel bedrijven failliet gaan. Dat betekent dat ook alle grote en bekende bedrijven niet meer zouden bestaan. Die kans is heel erg klein. U kunt zelf ook een paar dingen doen om uw risico’s te spreiden. We geven een paar tips.
Daar kunnen we een kort antwoord op geven: nee.
In onze mixfondsen beleggen we breder dan alleen in aandelen. Er zitten bijvoorbeeld ook grondstoffen of obligaties in. Dat zorgt voor een goede spreiding. In het prospectus leest u er meer over. Het Wereldwijd Aandelenfonds belegt wel volledig in aandelen. Dit gaat verder dan de AEX-index of Nederland alleen. De spreiding is wereldwijd. De ontwikkeling van de AEX-index zegt daardoor niet alles over de ontwikkeling van uw fonds(en).

Paniek op de beurs om Coronavirus

Apeldoorn, 13 maart 2020

Sinds 1987 daalden de beurskoersen niet zo sterk als gisteren. De paniek had natuurlijk te maken met het coronavirus. Centrale banken en overheden namen de maatregelen die we verwachtten. Maar beleggers waren teleurgesteld over het steunpakket van president Trump en de Centrale Bank van Europa (ECB). Die teleurstelling kwam bovenop de schrik van het begin van de week, toen de olieprijs hard daalde door de ruzie tussen Saudi-Arabië en Rusland.

Hoe nu verder?

  • Insluiting van het virus
    Dit is het meest optimistische scenario. In dit scenario werken de huidige beheersingsmaatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Het effect op de economie is beperkt.
  • Beheerste uitbraak
    In dit scenario loopt het aantal besmette personen en doden verder op. Het effect op de economie is negatief. De economische groei komt in veel regio’s tot stilstand of is zelfs negatief. Maar uiteindelijk herstelt de economie zich later in het jaar.
  • Grote pandemie
    Dit scenario is het meest negatief. De uitbraak is zo groot zijn dat de medische infrastructuur onvoldoende blijkt. Hierdoor overlijden er mensen die anders hadden kunnen overleven. De wereldeconomie wordt op grote schaal ontwricht.

Het huidige beeld past bij het scenario ‘beheerste uitbraak’

De Wereldgezondheids­organisatie (WHO) benoemde de uitbraak van het coronavirus als een pandemie. Naar ons idee is de omvang van de uitbraak relatief nog te beperkt om van een pandemie te spreken. Dat de WHO de uitbraak als pandemie bestempelt benadrukt wel dat de beleidsreactie van veel landen te afwachtend is. Wij gaan ervan uit dat de landen die te maken hebben met coronabesmettingen het voorbeeld van China en Italië op korte termijn volgen. In China lijkt de uitbraak dankzij de overheidsmaatregelen nu onder controle. Hierdoor vlakt de groei van het aantal besmettingen sterk af. Italië heeft vergelijkbare maatregelen afgekondigd. Ook andere Europese landen nemen steeds meer maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Het kost echter enkele dagen voor het effect van maatregelen echt zichtbaar wordt.

Groeivooruitzichten sterk afhankelijk van verloop coronacrisis

De huidige groeivooruitzichten duiden op een lichte wereldwijde recessie. Veel hangt af van hoe de virusuitbraak verder verloopt. Bij een beheerste uitbraak is er sprake van een korte hevige negatieve schok. Die schok wordt gevolgd door een relatief snel en krachtig herstel. De ontwikkelingen in China wijzen op dit scenario. Wanneer in de rest van de wereld de uitbraak een vergelijkbaar verloop laat zien, is dat ook daar het meest waarschijnlijke scenario.

Wat betekent corona voor de beleggingsmarkten?

De uitbraak van het coronavirus heeft risicovolle beleggingen hard geraakt. Van 12 februari tot 12 maart daalden de wereldwijde aandelen met maar liefst 23%. Opvallend is dat de Chinese aandelenmarkten de laatste weken redelijk standhouden. De uitbraak van het virus en steunmaatregelen zorgen ondertussen voor nog lagere rentes. Zo daalden de Duitse 10-jaarsrente tot -0,85%. Voor beleggers in veilige obligaties is een rentedaling gunstig. Obligaties in minder sterke bedrijven of minder sterke overheden hebben tegelijkertijd last van de onzekerheid.

Wat doen wij voor u?

Beleggingsfondsen in aandelen of mixfondsen die veel in aandelen beleggen, hebben veel last van de situatie op de beurzen. Beleggings­fondsen in obligaties of voorzichtige mixfonds hebben minder last of profiteren zelfs van de onrust omdat relatief veilige beleggingen nu erg gewild zijn. Centraal Beheer blijft voor u beleggen op de afgesproken manier. Dat betekent dat een aandelenfonds in aandelen blijft beleggen. En binnen een mixfonds houden we de verdeling volgens de afgesproken mix. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U bepaalt zelf of u wilt verkopen of juist wilt aankopen.

Wat kunt u zelf doen?

Wij mogen u niet adviseren over uw beleggingen. We mogen u wel handvatten geven. Daarom hebben wij de gouden regels van beleggen opgeschreven. Een belangrijke les uit het verleden is dat discipline heel belangrijk is. Beleggers die zich laten leiden door emotie, maken vaak verkeerde keuzes en maken onnodig kosten. Het kan soms helpen om uzelf af te vragen hoe de situatie er over één of twee jaar eruit zal zien. Is de situatie van vandaag de dag dan een bedreiging of juist een kans? Niemand kan dat met zekerheid bepalen, maar het kan u helpen om uit de hectiek van de dag te stappen.
Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Onrust op de beurs door coronavirus

Apeldoorn, 6 maart 2020

De afgelopen dagen zijn de koersen flink gedaald. Het coronavirus heeft daar alles mee te maken. Dat is even schrikken. Probeer toch uw hoofd koel te houden. Wij leggen uit waarom.

Koersdalingen horen erbij

Onrust op de beurs kan zomaar toeslaan. Maar kan ook zomaar weer verdwijnen. Wanneer is niet te voorspellen. De kunst is om niet in paniek te raken. U heeft pas verlies als u verkoopt op een moment dat de koers lager is dan de aankoopkoers.

Tip: focus op lange termijn

Het bewaren van uw rust is een stuk makkelijker wanneer u zich niet focust op morgen. Maak een plan voor de lange termijn. Hoe langer u belegt, hoe groter de kans op rendement. Het nieuws van nu zijn we over 10 jaar allang vergeten. Lees onze andere beleggings-tips.

Onze experts volgen het nieuws op de voet

Onze beleggingsexperts volgen de situatie rondom het coronavirus. En wat dit doet met uw beleggingsfonds(en). Als het nodig is, grijpen ze in. En passen ze bijvoorbeeld de beleggingsmix in onze beleggingsfondsen aan. Een geruststellende gedachte.

Lees ook onze fondsupdates. Hierin praten onze experts u bij over de laatste ontwikkelingen op de beurs.


Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt Achmea Investment Management B.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en is zij opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15001209.