Actievoorwaarden 'Beleggen maar dan makkelijk 2019'

Actievoorwaarden
'Beleggen maar dan makkelijk 2019’

In deze actievoorwaarden hebben we het over ‘u’ en ‘wij’. U bent een nieuwe klant en opent een beleggingsrekening bij Centraal Beheer. Of u heeft een bestaande beleggingsrekening bij Centraal Beheer. U wilt gebruik maken van de actie 'Beleggen maar dan makkelijk 2019’. Wij zijn Centraal Beheer. Wij organiseren deze actie voor bestaande en nieuwe klanten van Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen. Hiermee belegt u in 1 of meerdere beleggingsfondsen van Centraal Beheer. De actievoorwaarden
 1. De actieperiode loopt van 11 februari 2019 tot en met 10 maart 2019.

 2. U ontvangt 1 keer een bonus van € 50,- als:
  a. u in de actieperiode een nieuwe beleggingsrekening van Gemaksbeleggen of Fondsbeleggen opent en u in de actieperiode minimaal € 1.000,- belegt in de fondsen van Centraal Beheer; of,
  b. u in de actieperiode op uw bestaande beleggingsrekening van Gemaksbeleggen of Fondsbeleggen minimaal € 1.000,- meer belegt in de fondsen van Centraal Beheer. Uw saldo op 11 februari 2019 is hiervoor het meetpunt. Opnames worden daarvan afgetrokken en switches tussen fondsen en overboekingen tussen verschillende beleggingsrekeningen, worden niet meegeteld als extra belegging in onze fondsen.

 3. Voor nieuwe klanten geldt: U moet de € 1.000,- vanaf het openen van de rekening minimaal 6 maanden beleggen in één van de fondsen van Centraal Beheer.
  Voor bestaande klanten geldt: U moet de € 1.000,- extra belegging minimaal 6 maanden beleggen in één van de fondsen van Centraal Beheer.

 4. U kunt per huishouden 1 keer deelnemen aan deze actie. En u ontvangt maximaal 1 keer de bonus.

 5. De bonus van € 50,- beleggen wij voor u in de fondsen van Centraal Beheer. Dit gebeurt omstreeks 15 april 2019. De beleggingsrekening moet actief zijn op de datum van uitkering van de bonus.
  a. Gemaksbeleggen: wij keren de bonus uit in beleggingen van het door u gekozen fonds , zoals dat bij ons bekend is op 10 maart 2019.
  b. Fondsbeleggen: wij keren de bonus uit in beleggingen van het door u gekozen fonds, zoals dat bij ons bekend is op 10 maart 2019. Heeft u meer fondsen gekozen? Dan keren wij de bonus uit in uw fonds met de laagste risicocategorie.

 6. Wij hebben het recht om de bonus niet uit te keren of terug te vorderen als niet is of wordt voldaan aan de actievoorwaarden.

 7. Deze actievoorwaarden zijn bepaald op 29 januari 2019. Wij mogen deze actie zonder aankondiging eerder stoppen. En we kunnen de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen. Wij publiceren de nieuwe actievoorwaarden dan op centraalbeheer.nl/beleggen.

 8. Deze actievoorwaarden gelden voor de actie 'Beleggen maar dan makkelijk 2019’. Als u meedoet zijn de actievoorwaarden op u van toepassing. Voor het openen van een Gemaksbeleggen of Fondsbeleggen rekening gelden de gebruikelijke voorwaarden.

 9. Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Aan beleggen zijn kosten en risico’s verbonden. Uw inleg kan minder waard worden. Lees op onze website het prospectus van de fondsen van Centraal Beheer. En de essentiële beleggersinformatie per fonds. Hoeveel risico u met uw beleggingen kunt lopen hangt af van uw situatie. Wij controleren niet of uw keuze bij u past.
Start met beleggen