Lijfrente-uitkering 

Extra Pensioen Inkomen

Geen zorgen over uw lijfrente-uitkering. U merkt vrijwel niets van de verhuizing van uw a.s.r. Extra Pensioen Uitkering. Het overmaken van lijfrente-uitkeringen werkt bij Centraal Beheer bijna hetzelfde als bij a.s.r. bank.

 

U ontvangt uw uitkering rond de 23e

We maken uw uitkering over naar uw betaalrekening. Deze vaste tegenrekening kunt u altijd wijzigen. 

U vindt alle informatie online

Actuele informatie over uw Extra Pensioen Inkomen en uw uitkering vindt u in Mijn Centraal Beheer en in de Centraal Beheer app. U ontvangt geen specificatie van de uitkering per post.

Uw netto-uitkering kan iets hoger of lager zijn

Centraal Beheer berekent de loonheffing net iets anders dan a.s.r. bank. Daardoor kan uw netto-uitkering iets hoger of lager zijn. Uiteindelijk maakt het geen verschil. Via uw belastingaangifte betaalt u over het hele jaar altijd precies het juiste belastingbedrag. 

 

Veranderingen

De productvoorwaarden van a.s.r. bank blijven gewoon gelden. Wel veranderen er een paar praktische dingen voor u.
a.s.r. Extra Pensioen Uitkering Centraal Beheer Extra Pensioen Inkomen
datum uitbetaling uitkering voor de 25e van de maand 23e van de maand behalve als de 23e in een weekend of op een feestdag valt
afkopen mogelijk nee onder voorwaarden, met kosten en fiscale boete
rente en mutaties afschriften per post in Mijn Centraal Beheer of in de Centraal Beheer app
specificatie uitkering per post in Mijn Centraal Beheer of in de Centraal Beheer app

Betaalkalender 2019

We maken de lijfrente-uitkeringen over op de 23e van de maand. Behalve als de 23e in een weekend valt. Deze betaaldata komen er dit jaar nog aan voor onze klanten:

  • 23 december
  • 23 januari
  • 24 februari
  • 23 maart

U betaalt geen kosten voor de uitkering

Centraal Beheer brengt geen kosten in rekening voor het overmaken van uw uitkering. Ook de toepassing van de saldomethode is gratis bij Centraal Beheer.

Lijfrente uitkeren

Centraal Beheer berekent de loonheffing net iets anders dan a.s.r. bank. Daardoor kan uw netto-uitkering iets hoger of lager zijn. Uiteindelijk maakt het geen verschil. Via uw belastingaangifte betaalt u over het hele jaar altijd precies het juiste belastingbedrag.
We maken uw uitkering aan u over op de 23e van de maand. Behalve als de 23e in een weekend of op een feestdag valt. Dan maken we uw uitkering over op de eerstvolgende werkdag. 
Er zijn enkele verschillen in productvoorwaarden. Voor u blijven de productvoorwaarden van a.s.r. bank gelden.
U ontvangt van ons een jaaropgave 2019 voor uw Extra Pensioen Inkomen als u in december een belaste uitkering heeft ontvangen van Centraal Beheer. Eind januari staat de jaaropgave voor u klaar in Mijn Centraal Beheer en in de app. Van a.s.r. bank krijgt u uw jaaropgave voor uw Extra Pensioen Uitkering per post op 18 december.
In de vooraf ingevulde aangifte over 2019 ziet u uw fiscaal loon én de inhoudingen daarop. Het fiscaal loon bestaat uit het totaal aan uitkeringen van uw Extra Pensioen Uitkering in 2019. U ziet uw Extra Pensioen Uitkering mogelijk voor een deel als a.s.r.-rekening en voor een deel als Centraal Beheer-rekening. Vanaf aangiftejaar 2020 ziet u uw Extra Pensioen Uitkering als Extra Pensioen Inkomen van Centraal Beheer.
In december mogen we dat helaas nog niet. Dat komt doordat de administratie van het CAK dan nog niet is aangepast. Vanaf januari verlopen de inhoudingen en de afdracht van de premies Zvw wn Wlz weer normaal. U hoeft daar zelf niets voor te doen. Houd er wel rekening mee dat u de premies over december zelf moet betalen, via de jaarafrekening van het CAK.

Volgens de belastingregels mag u een lijfrente-uitkering niet stoppen voor het einde van de looptijd. Afkoop is wel mogelijk, maar dit is fiscaal meestal nadelig voor u. Vaak betaalt u ook een boete aan de Belastingdienst. U leest hier meer over in artikel 1.8 van onze productvoorwaarden. Bij afkoop betaalt u ook kosten aan Centraal Beheer. Tijdelijk is er een uitzondering. Is uw totale spaar- en lijfrente-tegoed bij Centraal Beheer hoger dan € 100.000,-, het garantiebedrag van het Depositogarantiestelsel? En koopt u voor 1 maart 2020 uw lijfrentespaarrekening af? Dan betaalt u hiervoor geen kosten aan Centraal Beheer. Bel ons even als u hier meer over wilt weten.

U kunt uw lijfrente-uitkering over laten dragen aan een andere aanbieder. Het is niet mogelijk een deel van het lijfrente-tegoed over te dragen. Voor de overdracht van een lijfrente-uitkering berekent Centraal Beheer geen kosten.

Welkom bij Centraal Beheer!

Van a.s.r. bank naar Centraal Beheer

Uw rekening verhuist. Waarom, wanneer, hoe, wat? Begrijpelijk dat u vragen heeft. Die beantwoorden we graag!

Internetsparen 

De a.s.r. Internet Spaarrekening wordt een Centraal Beheer RentePlús Rekening. Dat betekent een paar praktische veranderingen.

Lijfrentesparen

De a.s.r. Lijfrente Spaarrekening wordt Extra Pensioen Sparen bij Centraal Beheer. Dat betekent een paar praktische veranderingen.