Lijfrente-uitkering 

Extra Pensioen Inkomen

Geen zorgen over uw lijfrente-uitkering. U merkt vrijwel niets van de verhuizing van uw a.s.r. Extra Pensioen Uitkering. Het overmaken van lijfrente-uitkeringen werkt bij Centraal Beheer bijna hetzelfde als bij a.s.r. bank.

 

U ontvangt uw uitkering rond de 23e

We maken uw uitkering over naar uw betaalrekening. Deze vaste tegenrekening kunt u altijd wijzigen. 

U vindt alle informatie online

Actuele informatie over uw Extra Pensioen Inkomen en uw uitkering vindt u in Mijn Centraal Beheer en in de Centraal Beheer app. U ontvangt geen specificatie van de uitkering per post.

Uw netto-uitkering kan iets hoger of lager zijn

Centraal Beheer berekent de loonheffing net iets anders dan a.s.r. bank. Daardoor kan uw netto-uitkering iets hoger of lager zijn. Uiteindelijk maakt het geen verschil. Via uw belastingaangifte betaalt u over het hele jaar altijd precies het juiste belastingbedrag. 

 

Nu en straks

De productvoorwaarden van a.s.r. bank blijven gewoon gelden. Wel veranderen er een paar praktische dingen voor u.
a.s.r. Extra Pensioen Uitkering Centraal Beheer Extra Pensioen Inkomen
datum uitbetaling uitkering voor de 25e van de maand 23e van de maand behalve als de 23e in een weekend of op een feestdag valt
afkopen mogelijk nee onder voorwaarden, met kosten en fiscale boete
rente en mutaties afschriften per post in Mijn Centraal Beheer of in de Centraal Beheer app
specificatie uitkering per post in Mijn Centraal Beheer of in de Centraal Beheer app

Betaalkalender 2019

We maken de lijfrente-uitkeringen over op de 23e van de maand. Behalve als de 23e in een weekend valt. Deze betaaldata komen er dit jaar nog aan voor onze klanten:

  • 23 augustus
  • 23 september
  • 23 oktober
  • 25 november
  • 23 december

U betaalt geen kosten voor de uitkering

Centraal Beheer brengt geen kosten in rekening voor het overmaken van uw uitkering. Ook de toepassing van de saldomethode is gratis bij Centraal Beheer.

Lijfrente uitkeren

Centraal Beheer berekent de loonheffing net iets anders dan a.s.r. bank. Daardoor kan uw netto-uitkering iets hoger of lager zijn. Uiteindelijk maakt het geen verschil. Via uw belastingaangifte betaalt u over het hele jaar altijd precies het juiste belastingbedrag.
We maken uw uitkering aan u over op de 23e van de maand. Behalve als de 23e in een weekend of op een feestdag valt. Dan maken we uw uitkering over op de eerstvolgende werkdag. 
Er zijn enkele verschillen in productvoorwaarden. Voor u blijven de productvoorwaarden van a.s.r. bank gelden.

Welkom bij Centraal Beheer!

Van a.s.r. bank naar Centraal Beheer

Uw rekening verhuist. Waarom, wanneer, hoe, wat? Begrijpelijk dat u vragen heeft. Die beantwoorden we graag!

Internetsparen 

De a.s.r. Internet Spaarrekening wordt een Centraal Beheer RentePlús Rekening. Dat betekent een paar praktische veranderingen.

Lijfrentesparen

De a.s.r. Lijfrente Spaarrekening wordt Extra Pensioen Sparen bij Centraal Beheer. Dat betekent een paar praktische veranderingen.