Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

De oorlog in Oekraïne en uw beleggingen

Wij houden u op de hoogte

Update: ook Belarus op MVB-uitsluitingslijst

Apeldoorn, 15 maart 2022

Op 10 maart plaatste Achmea IM ook staatsobligaties van Belarus en Belarussische ondernemingen met een staatsbelang van tenminste 50% op de uitsluitingenlijst. Belarus is namelijk betrokken bij de onaanvaardbare en illegale Russische militaire agressie tegen Oekraïne. 


Achmea Investment Management plaatst Rusland  op de MVB-uitsluitingslijst

Apeldoorn, 11 maart 2022

De situatie in Oekraïne blijft onzeker. De oorlog zorgt voor enorm veel menselijk leed. De westerse landen kondigden maatregelen aan tegen Rusland. Op 3 maart 2022 besloot onze fondsbeheerder Achmea IM om Rusland en Russische staatsbedrijven uit te sluiten in de Achmea IM beleggingsfondsen. 

Invloed van de oorlog en maatregelen op economieën
De oorlog is een dreun voor de Oekraïense economie. En de economie in Rusland wordt flink geraakt door de aangekondigde maatregelen. De economieën van Rusland en Oekraïne zijn, in verhouding tot de wereldeconomie, klein. Maar op de grondstoffenmarkten is Rusland een belangrijke speler. Als de export van Russische olie en gas stil komt te liggen, dan kan dat grote economische gevolgen hebben. Vooral in Europa neemt de kans op een stagnerende economie met hoge inflatie dan toe. 

De oorlog zorgt ook voor onrust op de financiële markten 
Vooral Russische beleggingen worden fors geraakt. Onze mixfondsen zijn gelukkig goed gespreid. En hebben maar weinig Russische beleggingen. Het is nu niet mogelijk om Russische beleggingen te verkopen. Zodra dit wel mogelijk is en niet in strijd is met sanctiewetgeving, passen we ons aangescherpte beleid toe. 

Onzekerheid en dalende koersen horen bij beleggen
Het is heel normaal dat koersen van tijd tot tijd dalen. Bepaal van tevoren wat u doet als het even minder gaat en raak niet in paniek. Beleggen is voor de lange termijn, een tussentijdse koersdaling kan ook weer zorgen voor een hoger rendement in de toekomst.Onrust op de beurs

Apeldoorn, 25 februari 2022

Rusland is Oekraïne binnengevallen. Een actie waar lange tijd voor werd gevreesd. Deze militaire stap heeft niet alleen grote gevolgen voor Oekraïne en haar inwoners, maar ook voor de rest van de wereld. Zo openden Europese beurzen donderdag fors lager. Dit is natuurlijk veel minder belangrijk dan het menselijk leed wat er is. Toch staan wij ook stil bij wat deze situatie kan betekenen voor uw beleggingen.  

Onrust zorgt voor koersschommelingen
Als u naar uw beleggingen keek, viel het u vast op dat de koersen schommelden. Bij een daling is dat even schrikken. Maar de markten kunnen ook (snel) weer herstellen. We zagen bijvoorbeeld vandaag alweer een licht herstel bij de opening van de Europese beurs. De ervaring leert dat er na een schrikreactie na het uitbreken van een oorlog, vaak een herstel op gang komt op aandelenmarkten.  
 
Focus op de lange termijn  
Koersdalingen horen bij beleggen en zijn heel normaal. Het is de kunst om niet in paniek te verkopen. Als we in de afgelopen 100 jaar op de beurs 1 ding leerden, dan is het dat crises bij beleggen horen. Soms kwam het herstel heel vlot. En een andere keer duurde het langer. Maar uiteindelijk gingen de koersen altijd weer omhoog. Focus daarom op de lange termijn

De gouden regels van beleggen gelden altijd 
Wij mogen u niet adviseren. We kunnen u wel handvatten geven. Zoals onze gouden regels voor beleggen. Daarin staat onder meer dat u zich beter niet kunt laten leiden door emoties. Dan maakt u verkeerde keuzes en onnodige kosten. Soms kan het helpen om uzelf af te vragen hoe de situatie er over 1 of 2 jaar uit zal zien. 

Onze experts volgen het nieuws op de voet 
Onze beleggingsexperts volgen de situatie rondom de oorlog in Oekraïne. En wat dit doet met uw beleggingsfonds(en). We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op de beurs.  


Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd in Den Haag, KvK nr. 27154399. Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.