Wanneer belegt u?

Beleggen

Heeft u een premieovereenkomst? Dan wordt het geld voor uw pensioen belegd. Het bedrag dat u belegt, bepaalt voor een groot deel hoeveel pensioen u uiteindelijk krijgt.

Uw werkgever bepaalt hoe u kunt beleggen

Hoe u kunt beleggen is afhankelijk van de pensioenregeling die u heeft. Uw werkgever bepaalt of u kunt beleggen in life cycles of dat u ook zelf kunt beleggen. De life cycle waarin u belegt is afhankelijk van het pensioenproduct. En van het risicoprofiel dat u bepaalt. Hier leest u meer over het beleggen in life cycles en zelf beleggen.

Beleggingen per product

U ziet in onderstaande tabel hoe u uw premie kunt beleggen met uw pensioenproduct. U leest op uw persoonlijke website welk product u heeft. U leest het ook op uw Uniform Pensioenoverzicht. U krijgt dat ieder jaar van ons.

Duurzaamheid beleggingen

U belegt met uw premieovereenkomst in beleggingsfondsen van Achmea. In de prospectussen van de beleggingsfondsen leest u hoe duurzaam het beleggingsfonds is. Ook kan uw pensioenkapitaal (deels) op een renterekening staan. Voor de beleggingen geldt een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid). Hier leest u daar meer over. De beleggingen binnen uw pensioenverzekering kunnen veranderen. De beleggingen in een life cycle veranderen naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Of de beleggingen veranderen door de keuzes die u maakt voor de verschillende fondsen. De samenstelling van de beleggingen in uw verzekering bepaalt de duurzaamheid ervan.