Pensioen en overlijden

Antwoord op uw vragen

U heeft via uw (ex-)werkgever een pensioen bij Centraal Beheer. Hier vindt u alle belangrijke informatie over overlijden bij elkaar. Wel zo makkelijk!

Overlijden

Uw nabestaanden hoeven uw overlijden niet aan ons door te geven. Wij krijgen namelijk automatisch bericht van de basisregistratie personen (BRP). Heeft u een nabestaanden­pensioen of een Anw-hiaatverzekering? Dan krijgt uw partner maandelijks een uitkering, zodra wij weten van uw overlijden.
Dat leest u op uw startbrief of Pensioen 1-2-3 en het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u van ons krijgt. En u vindt dit ook in het pensioenreglement. U kunt dit opvragen bij uw werkgever.
De hoogte van de uitkering voor het partnerpensioen is afhankelijk van de pensioenregeling die u heeft. Het is ook afhankelijk van het salaris en hoelang u al in dienst bent bij uw werkgever. Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Daarop geven wij aan wat de hoogte van de uitkering is. Via ons online portaal kunt u ook bekijken wat de hoogte van de uitkering is.

Wij keren het partnerpensioen levenslang aan uw partner uit.
De hoogte van de uitkering voor het wezenpensioen is afhankelijk van de pensioenregeling die u heeft. Het is ook afhankelijk van het salaris en hoelang u al in dienst bent bij uw werkgever. Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Daarop geven wij aan wat de hoogte van de uitkering is. Via ons online portaal kunt u ook bekijken wat de hoogte van de uitkering is.

Het wezenpensioen keert uit tot uw kinderen een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Dit is afhankelijk van uw pensioenregeling. In veel gevallen is dit 18 of 21. Of als ze studeren 27 jaar. In het pensioenreglement kunt u nagaan hoe dit voor u is geregeld.
Dat leest u op uw startbrief, de polis en het jaarlijkse Uniform Pensioenverzicht (UPO) dat u van ons krijgt. En u vindt dit ook in het pensioenreglement. U kunt deze lezen bij uw werkgever.

Het is mogelijk dat het niet in de pensioenregeling zelf is verzekerd maar in een losse aanvullende verzekering. Heeft u bij ons een verzekering via het ANW Zekerheidsplan ? Dan heeft u daar een aparte polis van ontvangen.
Uw partner krijgt altijd een uitkering van ons. Ook als hij of zij wel of geen recht heeft op een Anw-uitkering. Het inkomen van u en uw partner maakt daarbij niet uit.

Wat de hoogte van de Anw-hiaatverzekering is, is afhankelijk van uw pensioenregeling. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen. Wij keren de uitkering uit zolang uw partner leeft. Maar dit is wel uiterlijk tot het moment dat uw partner een AOW-uitkering ontvangt.