Arbeidsongeschiktheid

Gevolgen voor uw pensioen

Wordt u arbeidsongeschikt? Geheel of gedeeltelijk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen. En ook voor uw inkomsten op dit moment. In het filmpje hieronder leggen wij uit wat de gevolgen zijn van uw arbeids­ongeschiktheid voor uw pensioen.
Bent u in loondienst en wordt u arbeidsongeschikt? Dan betaalt uw werkgever 2 jaar lang minstens 70% van uw loon. Uw pensioenbouw loopt in deze periode door. Tenzij u geen contract voor onbepaalde tijd heeft. Dan krijgt u dit tot de einddatum van de arbeids­overeenkomst. In de cao of de arbeids­overeenkomst kunnen andere afspraken gemaakt zijn over de hoogte van het loon bij arbeids­ongeschiktheid. Bent u na 2 jaar nog steeds gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt? Dan kunt u een Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) uitkering aanvragen bij het UWV.

Arbeids­ongeschiktheid kan gevolgen hebben voor uw toekomstige pensioen­opbouw

Als u arbeidsongeschikt wordt, gaat de pensioen­opbouw meestal gewoon door. Voor het deel dat u nog werkt, betaalt u zelf (of samen met uw werkgever) de pensioenpremie. Voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent betalen wij de premie. Dit heet Premievrijstelling bij Arbeids­ongeschiktheid (PVA). Hoeveel vrijstelling van de premie u krijgt is afhankelijk van uw pensioenregeling. Bent u niet voor PVA verzekerd? Dan bouwt u voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent geen pensioen meer op.

Uitkering bij arbeids­ongeschiktheid kan in de pensioen­regeling zijn opgenomen

U kunt recht hebben op een uitkering bij arbeids­ongeschiktheid. Dit noemen wij het arbeids­ongeschiktheids­pensioen (AOP). Heeft u een Flexibel Bedrijfs Pensioen? Dan kan uw werkgever ervoor gekozen hebben om dit voor u te verzekeren. Op uw polis en Uniform Pensioenoverzicht kunt u zien of dit voor u is verzekerd. Is het arbeids­ongeschiktheids­pensioen voor u verzekerd? Dan krijgt u deze uitkering naast de WIA-uitkering van het UWV. Deze uitkering ontvangt u uiterlijk tot u met pensioen gaat of niet meer aan de voorwaarden voor uitkering voldoet. Heeft u een Flexibel Renteniers Plan of Online Werknemer Pensioen? Dan is het AOP niet voor u verzekerd.

Heeft u vragen?

Hieronder leest u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat is premievrijstelling

Zolang u bij uw werkgever werkt en daardoor deelneemt aan de pensioenregeling, is er voor u afhankelijk de pensioenregeling premievrijstelling bij arbeids­ongeschiktheid verzekerd . Als u 35% of meer arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeids­ongeschiktheid. Meer informatie hierover vindt u door in te loggen op uw persoonlijke website.

Bent u verzekerd voor PVA? Dan hangt de hoogte van uw vrijstelling af van:

  • hoe arbeidsongeschikt u bent. Het UWV bepaalt dat;
  • het percentage vrijstelling in uw pensioenregeling dat hoort bij uw arbeids­ongeschiktheid.

De PVA krijgt u zolang u arbeidsongeschikt bent. Maar niet langer dan het moment dat u de pensioenleeftijd heeft bereikt. En ook niet langer dan wanneer uw AOW uitkering ingaat.

Dat leest u in:

Bent u verzekerd voor een AOP? Dan hangt de hoogte van uw uitkering af van:

  • hoe arbeidsongeschikt u bent. Het UWV bepaalt dat;
  • de voorwaarden in uw pensioenregeling.

Het AOP krijgt u zolang u arbeidsongeschikt bent. Maar niet langer dan het moment dat u de pensioenleeftijd heeft bereikt. En ook niet langer dan wanneer uw AOW uitkering ingaat.

  • Is PVA niet voor u verzekerd? Dan bouwt u geen pensioen meer op over het deel dat u arbeidsongeschikt bent geworden. Om dit verlies aan inkomen vanaf uw pensioenleeftijd zo klein mogelijk te houden kunt u dan zelf een extra voorziening voor later afsluiten. Dit kan bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente zijn.

  • Heeft u geen arbeids­ongeschiktheids­pensioen? Dan krijgt u na twee jaar ziekte een gedeeltelijke of volledige WIA-uitkering van het UWV. Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent krijgt u geen WIA-uitkering. Krijgt u wel een WIA-uitkering? Dan is deze lager dan het loon dat u had voordat u ziek werd. Dit verlies aan inkomen kunt u verzekeren met bijvoorbeeld een arbeids­ongeschiktheids­verzekering.

Meer informatie over sparen voor later (bank sparen en levensverzekering) leest u hier.