Bijna met pensioen

bij Centraal Beheer Achmea

Werkt u (gedeeltelijk) door en wilt u uw pensioen later laten ingaan? Neem dan alstublieft 6 maanden voor uw oorspronkelijke pensioendatum contact met ons op. U ontvangt dan een “Verklaring pensioen uitstellen”. Deze vult u in en stuurt u naar ons terug.
Bereikt u de AOW-leeftijd? Dan krijgt u elke maand een AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U vraagt de AOW-uitkering zelf aan. De SVB stuurt u hier meer informatie over.
Bouwde u pensioen op bij ons en laat u uw pensioen ingaan? Dan krijgt u aan het eind van elke maand een pensioenuitkering.
Bij een premie­overeenkomst staat de premie vast, maar de uitkering nog niet. U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) welke pensioenregeling u heeft. U kunt het ook aan uw werkgever vragen. Heeft u een premieovereenkomst? U leest op deze pagina meer over uw mogelijkheden rond uw pensionering.
Wij moeten loonheffing aftrekken van het pensioen dat u van ons krijgt. Hoeveel loonheffing u betaalt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Loonheffing bestaat uit:
  • loonbelasting
  • premies volksverzekeringen
  • de inkomens­afhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering
Woont u in het buitenland? Of wilt u na uw pensionering verhuizen naar het buitenland? Dan heeft dat misschien invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld over waar u belasting betaalt: in Nederland of in het land waar u woont. Of een land een belastingverdrag heeft met Nederland, bepaalt waar u belasting betaalt over uw pensioen. In de meeste gevallen is dat in het land waar u woont.

U vult elk jaar een formulier in

We hebben elk jaar een ‘Bewijs van in leven zijn’ nodig als u in het buitenland woont. Alleen dan kunnen we uw pensioen betalen. U krijgt dit formulier elk jaar van ons.

Soms betaalt u de zogenoemde buitenlandbijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wij houden deze premie in op uw pensioen. Meer informatie staat op www.buitenland.cvz.nl.

Uw mogelijkheden op uw pensioendatum

Nadert uw pensioendatum? Dan heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt:
  • doorwerken
  • gedeeltelijk stoppen met werken
  • volledig stoppen met werken

Premieovereenkomst

Bij een premie­overeenkomst staat de premie vast, maar de uitkering nog niet. U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) welke pensioenregeling u heeft. U kunt het ook aan uw werkgever vragen. Heeft u een premie­overeenkomst? U leest hier meer over uw mogelijkheden rond uw pensionering.

U kiest uw pensioen­ingangs­datum:
1. U kunt uw pensioen volledig in laten gaan op de einddatum;
2. U kunt uw pensioen eerder laten ingaan;
3. U kunt uw pensioen (deels) later laten ingaan als u (deels) blijft werken;

U kiest voor wie u pensioen verzekert
4. kiezen of u ook pensioen verzekert voor uw partner na uw overlijden;

U kunt kiezen voor een andere verdeling
5. beginnen met een hoger of lager pensioen;
6. kiezen voor een jaarlijks stijgend pensioen.
7. U kunt de aankoop van uw pensioen in 2 delen knippen

U kiest wie uw pensioen uitbetaalt
U moet uw pensioenkapitaal gebruiken voor het aankopen van een pensioen. U mag zelf kiezen bij welke verzekerings­maatschappij u dat doet. U kunt op basis van de huidige waarde een offerte opvragen bij verschillende partijen. Wij geven u geen advies over de verschillende aanbiedingen.

U kunt uw pensioen eerder laten ingaan
Wilt u uw pensioen eerder ontvangen? Dan kunt u de ingangsdatum van uw pensioen vervroegen. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. Mail ons als u hier meer informatie over wilt.

U kunt uw pensioen (deels) later laten ingaan
Heeft u op de einddatum nog niet direct een pensioen nodig? Stel dan de ingangsdatum van uw pensioen uit. Dit kan alleen als u doorwerkt. In loondienst of als zelfstandig ondernemer. En alleen voor het aantal uur dat u doorwerkt. U kunt de ingangsdatum van uw pensioen per keer maximaal met 1 jaar uitstellen. Neem contact met ons op als u uw pensioen (deels) later wilt laten ingaan. Wij sturen u dan een “Verklaring pensioen uitstellen”.

Let op: Pensioen later laten ingaan betekent dat uw pensioenkapitaal meer kan worden. Maar ook minder.

Ook het aan te kopen pensioen kan meer of minder worden. Op de uiteindelijke einddatum stellen wij namelijk de waarde van het pensioen­kapitaal vast. Hoeveel pensioen u dan kunt aankopen met het pensioen­kapitaal weten wij pas op de einddatum. Dat is onder andere afhankelijk van de rentestand die dan geldt.
U kiest of u ook pensioen voor uw partner na uw overlijden verzekert

U heeft 2 mogelijkheden:

1. U gebruikt het pensioenkapitaal voor uw ouderdoms­pensioen
U krijgt pensioen zolang u leeft. Overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen pensioen.

2. U gebruikt het pensioenkapitaal voor ouderdoms­pensioen én partner­pensioen
U krijgt pensioen zolang u leeft. Overlijdt u? Dan krijgt uw partner pensioen. U gebruikt hier een deel van uw pensioen­kapitaal voor. U bepaalt zelf hoe hoog het partner#-
#pensioen is. Dit kan binnen bepaalde grenzen.

Let op: U kunt deze keuze 1 keer maken!
U kunt een eenmaal gemaakte keuze niet meer terugdraaien.
Beginnen met een hoger of lager pensioen
U kunt eerst een paar jaar een hoger pensioen ontvangen, en daarna een lager pensioen. U kunt ook eerst een tijd een lager pensioen ontvangen, en daarna een hoger pensioen. De lage uitkering mag minimaal 75% van de hoge uitkering zijn.

U kunt kiezen voor een jaarlijks stijgend pensioen
U behoudt (deels) uw koopkracht door uw pensioen jaarlijks te laten verhogen. U stelt zelf vast met welk percentage dat is. U kunt kiezen tussen 1, 2 of 3%. Dit heet indexeren. Let op: hierbij is uw pensioen aan het begin van de looptijd lager dan bij een pensioen zonder indexatie.